De heilige Koran

Ik heb een viscerale afkeer van alles wat gratis is. Gewoon omdat de logica me zegt dat er iets niet pluis is met iets wat gratis heet te zijn. Ik neem het dus telkens aan uit beleefdheid, maar met enige vooringenomenheid, en kom er steeds in de kortste keren achter dat ik gelijk had: een gratis aanbod is in regel niet te vertrouwen.time paki moslima

Behalve als het tot stand kwam uit onbezoldigd voluntarisme uit pure noodzaak en wegens verzet tegen onrecht. Zoals de vele politiek incorrecte websites en Vlaamse blogs bij voorbeeld. Ik kijk met andere woorden maar al te graag een gekregen paard in de bek, niet omdat ik het paard wil kwaad berokkenen, discrimineren of beschimpen, maar vooral om de gulle gever zijn of haar motieven te doorgronden om hem of haar desnoods een muilpeer op zijn of haar valse bek te serveren. Die muilpeer moet men overigens niet al te letterlijk nemen.

Dat kan ook in woorden of geschriften. Dan doop ik mijn pen, zo hoop ik althans, in vitriool met de bedoeling de gulle gevers van gratis rotzooi te ontmaskeren en publiek aan de schandpaal te nagelen. Ook dat moet men niet letterlijk nemen, figuurlijk is voor de betrokkenen meestal reeds pijnlijk genoeg. Daarom hebben ze niet eens het lef om dit te lezen overigens.

Nu zijn er op elke regel natuurlijk uitzonderingen. Een daarom breng ik graag zo een extreme eigenaardigheid ter uwer attentie. Het blijft me verwonderen dat noch Bruno Tobback noch Wouter Van Besien overduidelijk nog nooit 1 enkele zin van de ‘heilige’ Koran hebben gelezen.

Want anders zouden ze wel anders piepen over hoofddoeken en zo. Voor Tobback geldt nog het excuus dat hij een nepotisten-zoontje en een stamboeksos is, maar Van Besien heeft geen enkel excuus. Deze idioot weigert zich te informeren en is zelfs te lui om iets gratis te lezen.

Barmhartig als ik ben, zoek ik steeds naar een excuus voor mijn slachtoffers. Weten ze het wel? Kunnen ze het wel weten? En àls ze het weten, kunnen ze het dan snappen of al lezend begrijpen? Kunnen ze überhaupt wel lezen? Enz…

Om aan deze gewetensnood een einde te stellen geef ik dan maar toe: er bestaat toch iets gratis dat de moeite waard is om te lezen. Al weze het niet louter toevallig uit puur reflexmatig levensbehoud: de heilige koran.

Na controle meer bepaald van de hoofdstukken 4 en 9, keur ik deze vertaling van de heilige Koran goed: http://www.gutenberg.org/cache/epub/19786/pg19786.txt Hij kan gratis gedownload worden in Nederlandstalige versie door iedereen die de moeite neemt zich te informeren.

Niet dat deze afschuwelijke tekst daarmee plots de mensenrechten wel zou respecteren want dat doet hij uiteraard niet, maar wel omdat deze tekst de kiem in zich draagt van normbesef, bewustwording, respect voor elk menselijk wezen en mutatis mutandis walging voor elke islamiet, mohammedaan, ulama, imam, ayatollah en tutti quanti, inclusief elke volgeling van deze waanzinnige, fascistische en imperialistische bende rovers… Ga meteen naar hoofdstuk 9 en lees vers 29, dan ben je direct klaar wakker en kan je nooit meer verslaafd geraken aan deze gratis rotzooi.

Socialisten zijn idioten en een groene idioot is zelfs gevaarlijker dan een blauwe smurf. Van die laatste soort weten we dat ze molenwiekend hun exorbitante maandwedde trachten te verantwoorden, maar een groene idioot is het toppunt van ontmenselijking. Niet alleen veinst hij een kleur want hij is collectivistisch tot en met en zelfs roder dan Lenin, maar bovendien schoffeert hij de beschaving of minstens het intelligente deel ervan, door op TV en in de media het islamitische hakenkruis (alias kopvod/doek) geoorloofd, ja zelfs normaal te vinden.

Blijkbaar rook het nepotistenzoontje lont want Van Besien mocht op de 0000 en de VTM de kastanjes uit het vuur trachten te halen!

Lulletjes, ga eens wandelen in Molenbeek, Liège, Rotterdam, Anderlecht, of Borgerhout en doe daar eens uw mond open! Ik hoop eerlijk gezegd dat jullie nooit meer terug boven water komen op mijn beeldbuis.

Met oprecht onvriendelijke groeten,

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De heilige Koran — 5 reacties

 1. Lucky9
  GRATIS bestaat niet, iemand betaald de rekening en wees er maar van overtuigd dat het niet diegenen zijn die uitdelen.

 2. Die linkse ratten zijn zo dom dat ze zelf niet beseffen dat ze achterlijk zijn.
  Nemen we even die groene drol Brems of die Mechelse nageboorte Genez of die brutale rode Cool of die Tang voor de geest, brrrr, als straks die achterlijke gewelddadige barbaarse rotzooi aan de macht komt (wat hopelijk nooit zal gebeuren) dan zijn zij de eerste die door die barbaren onder een zwarte tent gedrukt worden en verplicht worden hun klepper te houden als de soepjurk met baard dat eist. Dan mogen ze zelfs ‘alleen’ niet meer het huis uit, dergelijke achterlijke waanzin verdedigen ze nu.
  Van oer domheid gesproken, maar eerlijk, ik had van die linkse rotzooi niets anders verwacht. En ja, de zoon van uit Leuven is nog achterlijker dan zijn verwekker en dat was/is al een drama.

 3. De socialisten en groenen weten maar al te goed voor wat de islam staat. . De islam sluit trouwens perfect aan bij de ideologie van links. Zij hebben trouwens dit islamitisch kiesvee geïmporteerd als wapen tegen de autochtone middenklasse, die moet vernietigd worden. Als gevolg hiervan zijn ze nu de gevangenen van hun kiesvee, dat ten allen prijze moet in de watten gelegd worden. Dit
  kiesvee weet dit, en stelt steeds maar nieuwe eisen, die ingewilligd worden. Er is dus een toestand van een wederzijdse chantage. De socialisten en groenen hebben anderzijds geen enkel probleem met de gruwelijkheden begaan door de islam in de loop van de geschiedenis, en deze wreedheden duren trouwens nog altijd voort.(zie o.a Boka Haram in Nigeria). Dit is ook een volledig normale houding voor de socialisten en groenen, gezien ze evenmin een probleem hebben met de 120 à 150 miljoen doden, slachtoffers van het communisme(zie Zwartboek Communisme). We gaan hier niet moeilijk doen om het mogelijke verschil van 30 miljoen doden, een detail maar een gelukkig niet strafbaar detail, want er zijn anderzijds ook strafbare details. Gezien wat voorafgaat is het geen kwestie van onwetendheid, maar wel van een doelbewuste strategie, geheel in overeenstemming met de ideologie van links. Louter ter info : de jonge Tobback schijnt nog erger te zijn dan de oude…onderschat dus nooit de vijand!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *