De EU pot verwijt de ketels dat zij zwart zijn.

Von Rampui

Een memo gevonden over de begroting van de EU 2013.
De EU-begroting 2013 bevat in totaal voor 151 miljard euro aan vastleggingskredieten en 132,8 miljard euro aan betalingskredieten.
Sinds enkele jaren stellen het EU Parlement en de Raad jaarlijkse EU-begrotingen vast die ruim onder de ramingen van de Commissie liggen. Mag da wel? Dat begint al goed.
In het verleden kwamen de twee takken van de begrotingsautoriteit (Raad en Europees Parlement) overeen een aantal van die rekeningen naar het volgende begrotingsjaar door te schuiven. Haha, wisten de landen daarvan? Tuurlijk. Door die onbetaalde rekeningen uit het verleden begon elke volgende begroting verzwakt aan het nieuwe begrotingsjaar, dat meen je niet, terwijl tegelijkertijd duidelijk was dat de goedgekeurde bedragen ook zonder deze overgedragen betalingsverplichtingen de behoeften van het komende jaar niet zouden dekken. Een beetje bedriegen dus.
Er is met andere woorden een sneeuwbaleffect ontstaan door onder gefinancierde jaarlijkse begrotingen gecombineerd met het uitstellen van betalingen. Waar hebben we dat nog gehoord??
De betalingskredieten in de door de Raad en het Europees Parlement goedgekeurde begroting 2013 liggen vijf miljard onder het totaalbedrag dat de Commissie in haar ontwerpbegroting had opgenomen, de Europese Unie voor de begroting van volgend jaar ongeveer 156 miljard euro nodig (voornamelijk betalingen aan landbouwers, projecten die de EU in de 27 lidstaten financiert, studietoelagen, subsidies voor kmo’s enz.). De klassieke sinterklaaspolitiek dus waar alle landen hun niet meer af te betalen schuldenput opgebouwd hebben.
Dit alles maakt dat de goedgekeurde EU-begroting 2013 geen twaalf maanden zal kunnen dekken. Mogelijk zullen al in september 2013 extra middelen moeten worden gevraagd.
Kan mij iemand nog het voordeel, het nut, de noodzaak van dit politiek oud mannekesbordeel uitleggen? Om voor zichzelf te zorgen zijn ze anders wel seniel genoeg. Want wat lees ik:
Gezamenlijke verklaring betreffende de aanpassing van de salarissen en pensioenen.
De Raad en het Europees Parlement komen overeen de begrotingsgevolgen van de salarisaanpassing 2011 momenteel nog niet in de begroting 2013 op te nemen. Er zou te veel kritiek komen zeker, lafaards.
Samen met de Commissie, alle handen op één buik als het over eigen opslag gaat niewaar, zullen ze een ontwerp van gewijzigde begroting indienen voor de financiering van de desbetreffende gevolgen van de aanpassing 2011 voor de instellingen, inclusief de gevolgen met terugwerkende kracht op de voorgaande jaren en mogelijke achterstandsrente. En wij maar loon inleveren.
De Raad en het Europees Parlement (hé kameraden, viva de euro), verbinden zich er bijgevolg toe een dergelijk ontwerp van gewijzigde begroting zo spoedig mogelijk goed te keuren en in de vereiste bijkomende kredieten te voorzien.
It’s too late to work within the system, and too early to shoot the bastards.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *