Integratie van moslims is onmogelijk (3)

We herhalen 270.000.000 (270 miljoen!) moorden (!) op autochtone verzetsstrijders die in 1400 jaar hun eigen grondgebied (territorium) verdedigden. Er is dus duidelijk iets totaal verkeerd aan die “heilige” koran. In zijn huidige vorm werd die Koran ‘gemaakt’ op bevel van de derde kalief Uthman. Deze gaf omstreeks het jaar 650 het bevel om die Koran te standaardiseren en alle oudere koranische notities en geschriften te vernietigen. Noteer alvast dat de gestandaardiseerde koran ‘gefabriceerd’ is om te bedreigen én te bedriegen.

Eerst het bedreigen: afvalligheid moest zogezegd op openbaring van Allah met de dood bestraft worden. Dat dit geen loze bedreiging was blijkt overvloedig uit de biografieën en de overleveringen over de tijd dat Mohammed zelf nog in leven was. Na zijn dood bleek geen enkele opposant van hem op het Arabisch schiereiland nog in leven te zijn!

Niet alleen afvalligen en twijfelaars moesten ‘nadien’ gedood worden, ook alle niet-volgelingen, kafirs, mensen die zich niet wilden onderwerpen en slaaf van “Allah” worden. Wat Allah allemaal aan Mohammed openbaarde als richtlijnen was ronduit crimineel. Net zoals al onze huidige EU-oligarchen en -apparatsjiks. We noemen (voorlopig althans) nog geen namen, maar elke objectvistische waarnemer weet drommels goed welke die namen zijn. Zij zijn medeplichtig aan elke gewelddaad, elke moord, elke verkrachting en elke roof door elke mohammedaan gepleegd op het Europees continent vanaf 2001.

In niet minder dan 164 verzen legitimeert ‘Allah’ de “Jihad” en specificeert uitdrukkelijk hoe Mohammedaanse mannen hun vijanden moeten straffen en hoe hun oorlogsbuit (met onder meer slaven en slavinnen) onder hen te verdelen. Als men de onsamenhangende teksten en herhalingen weglaat ziet men duidelijk dat de koran een sluw gereedschap is voor sociale en mentale manipulatie.

De hoeksteen voor deze manipulatie is de angst voor de dood. Er zijn meer dan 300 koran-verzen die verwijzen naar Allah en angst voor de hel in het hiernamaals, terwijl er slechts 49 verwijzen naar liefde. Maar bij nader toezicht stel je vast dat 39 van die 49 negatief zijn in hun context en de mohammedanen alleen leren materialisme, geld, macht en status lief te hebben. Geen wonder dat de meeste actoren van onze huidig leidende politieke kaste kleptocraten hier op geilt. U kan hun namen beslist zelf blindelings invullen als U eerlijk bent.

Op dezelfde manier bestaan er 25 verzen in de ‘heilige’ koran die openbaren dat Allah niet-moslims NIET lief heeft. In de totaliteit van de hele koran bestaan er slechts 5 verzen over niet materialistische en onvoorwaardelijke liefde. Van deze 5 verzen zijn er 3 die verwijzen naar het “uitsluitend” liefhebben van moslims terwijl het vierde verwijst naar het ‘liefhebben’ van Allah. Het laatste van deze vijf verzen verwijst naar werken voor een goed doel die evenwel uitsluitend aan mohammedanen mogen gewijd worden.

Verwonderd dat àlle mohammedanen (aka moslims) ons (jou en mij want wij zijn kafirs) haten? Het lasterlijke van het plegen van zogenaamde “haatmisdrijven” door niet-mohammedanen wordt hierdoor ook beter begrijpbaar. Ze draaien de rollen gewoon om! Inversie heet deze omdraaiing met 180  graden.

Helaas is Islam is ook een geraffineerd concept.

De Koran is een verzameling op schrift gestelde instructies voor de verspreiding van haar boodschap, en die is bedoeld voor eigen behoud, bescherming en toewijding.

De Koran geeft de volgelingen van Mohammed de opdracht regeringen te creëren die de islam ondersteunen en de islam te verspreiden door oorlogen te voeren waarbij landen moeten veroverd worden. De Koran biedt ook polygamie als middel voor het aanmaken van nieuwe rekruten, en het is strafbaar om de islam te bekritiseren. (Jawel!)

Men kan de islam niet meer verlaten als men -zelfs onder dwang- bekeerd is, en elke ‘slaaf van Allah’ moet vijf keer per dag bidden in een gezamenlijk uitgevoerd gebed. (een moderne hersenspoelende cultus van sadistische moordenaars ‘à la Marc Dutroux‘ gebruikt identiek dezelfde middelen)

De vrouw heeft in deze een zeer ondergeschikte positie en de enige manier waardoor een vrouw zeker in het paradijs kan komen is door zich te verzekeren dat haar echtgenoot blij met haar is geweest. (Halôö officiële feministes!)

Bovendien gaf Allah zichzelf toestemming om zijn eigen werk en openbaringen willekeurig te wijzigen. De Koran maakt gewoon gebruik van belonen en straffen om islamitisch gedrag te stimuleren en biedt een enorm en inspirerend doel: overal wereldvrede onder ‘Sharia wet’.

Wat houdt dat in? Niet-moslims moeten véél belasting betalen en een moslim mag niet bevriend raken met een ongelovige, want de koran adviseert bedrog bij de omgang met ongelovigen. Bovendien moet Islam altijd worden verdedigd en de instructieset geeft voorwendsels om oorlogen te starten en daarbij wordt het expliciete gebruik van het meten met twee maten toegelaten.

Uiteraard wordt het door de islamitische doctrine verboden om een moslim te doden want het doden van anders-gezinden is het uitsluitende privilege van mohammedanen!

Dat de koran de intentie heeft om te bedriegen en te manipuleren blijkt uit de weglating van elke chronologie bij het te boek stellen van de gefantaseerde en uit de lucht gegrepen “openbaringen”. De hoofdstukken zijn gerangschikt in dalende volgorde van lengte! “Dat is een leugen!” zullen de mohammedanen verontwaardigd uitroepen. Ja dat is waar, het eerste hoofdstuk is uiterst kort maar de volgende 113 hoofdstukken zijn inderdaad gerangschikt in dalende volgorde van lengte. Dat had als bedoeling de logische chronologische volgorde van de historische gebeurtenissen te verdoezelen in het “heilige” boek.

Uit de overleveringen en de biografieën weten we bij voorbeeld immers dat nadat de vrouwen van zijn harem onderling ruzie hadden gekregen over hun haartooi (coiffure in het Zuid-Nederlands), Mohammed binnen de kortste keren een openbaring kreeg van Allah waardoor de vrouwen bevolen werd hun haar te bedekken, met andere woorden bij goddelijk commando bevolen werd een kopvod te dragen. Over een opportunistische en leugenachtige pseudo-religieuze zelfbediening van een dictator uit de zevende eeuw gesproken!

U kunt de verspreiding van islam alleen tegengaan door kennis van zaken te hebben.

Einde!

N.v.d.r.: Wegens een tijdelijke sabotage van Mozilla Firefox werd deze bijdrage gedurende 2 dagen islamofiel (of had U iets anders verondersteld?) uiterst arrogant gecensureerd. Of had U iets anders verondersteld? Wat was de reden voor deze brutale censuur? Het gebruik van het woord “kopvod”? We weten het ook niet. Alvast onze verontschuldigingen aan Lucky9 ! Blijkbaar zijn wij allemaal in ‘staat van oorlog’ met de mohammedanen! Behalve onze eigen “leidende” politieke kaste, dat spreekt voor zichzelf!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Integratie van moslims is onmogelijk (3) — 4 reacties

 1. In belang van de toekomst van ons land, onze landgenoten, kinderen en kleinkinderen.

  Het feit dat de islamleer loodrecht staat op de Rechten van de Mens en dus de aanhangers van deze godsdienstwaan met zekerheid voortdurend groeiende bedreiging uitmaken voor de niet-islamieten moeten in facto alle islamieten geweigerd worden in je land binnen te komen in kader van de nationale veiligheid. Lees eens terloops hun Islamitisch leerboek dat via een boodschapper van Allah zelf zou zijn komen, voor wie gelooft.

  Diegene die hier al zijn zouden de Rechten van de Mens moeten ondertekenen en hiertoe publiekelijk met naam op een speciale bestemde website gezet zodat duidelijk is voor hun islamgemeenschap welke keuze ze gemaakt hebben.

  Ze moeten de keuze maken en anders het land verlaten. Je kan geen potentiële dreiging op je bevolking blijven behouden en op hen blijven loslaten met o.a. de ondergraving van je cultuur en de westerse verworvenheden van de Verlichting.

  Zo moet “de Islamgemeenschap” kleur bekennen, niet met woorden maar met daden.

  Zowat 50 Islamlanden hebben de Rechten van de Mens niet of slechts gedeeltelijk ondertekent.

  Zo zal ook blijken dat er geen gematigde islam bestaat.

  Met de billen bloot islam en islamieten, geen misleiding meer. Kleur bekennen samen met onze hierdoor vermeende land- volks- en cultuur verradende politici, wetenschappers en justitiewerkers die hier nooit aan zullen willen en het onuitvoerbaar zullen achten. Men zou kunnen beginnen op vrijwillige basis in samenspraak met ” de islamgemeenschap”. Om het discriminatie-spook wind uit de zeilen te halen, en het E.U en VN- geblaat, draag het dan op aan iedereen in België om de Rechten van de Mens te ondertekenen.

  Doch dit is hun Paard van Troje. Dit toont het falen van de westerse rechtspraak en politiek bestuur tenslotte van de veiligheid der burgers.

  Begrijp nu goed dat Trump gezien mijn juridische, maatschappelijke en geschiedkundige visie momenteel een softie is ten aanzien van de islam. Uiteraard moet hij voorzichtig te werk gaan. Hij kan niet openlijk de strijd direct aangaan met godsdienstwaan.

  Verder zijn het Amerikaans en Belgisch / Europees recht- en politiek systeem en onze mens-wetenschappelijke branche maatschappelijk een total disaster. (totale ramp)

  Terloops: islam is géén ras. Het startte als een ideologie. Bij de handigheid van zijn stichter werd het gebracht als godsdienst, hij zag dat dit werkte bij de joden en de christenen om macht en land te verwerven.
  In het donker van de Verlichting erkende met het ook hier en elders als godsdienst. Ken de geschiedenis vooral als je bestuursmacht hebt.

  By the way: daar ik email correspondentie krijg vanuit het Witte Huis, daar ik de Heer Trump enkele malen van ongevraagd advies heb gediend, tijdens zijn campagne, als voormalige counselor en beleidsmedewerker, heb ik het hem en zijn team ondertussen ook geschreven dat ik hem momenteel soft vind handelen ten aanzien van de islam en hen op weg gezet, o.a. van wat hiervoor staat.

  Schreef hen, het Trump en Pence team o.a. ook dat de “gematigde islam” niet bestaat en dat de salafisten bij sponsoring van Saudi Arabië de Amerikaanse en Europese islamieten radicaliseren.

  In bijlage konden zij een collage vinden, met bijgaande duiding dat dit bevestigd wordt door een Nederlandse onderzoeker van de Universiteit van Berlijn.

  Afbeelding is van een ijsberg, onder en boven water: Onderwater de Islam, bovenwater de islamterreur, Het ene draagt het ander en vormt een geheel.
  Of je dit nu na 1400 jaar islamm-akker, met geschat meer dan 200 miljoen doden, en ontelbare slaven en seksslavinnen in verschillende continenten tot op vandaag en in naam van ene Allah, wil weten of niet.
  Betwijfel je het: wat heeft dan o.a. Molenbeek en de aanslagen duidelijk gemaakt ?

  Verruim uw kennis over de waan van de islam, beginnende met historische bevindingen over hun stichter. Ook met het boek van Wim Van Rooy: “Waarover men niet spreekt” en met dit:
  https://thereligionofpeace.com/pages/muhammad/index.aspx

  h/t Nang Kanthaly op het smoelenboek

 2. Kijk maar weer naar Parijs! Die ellende staat elke stad en gemeente te wachten als niet héél snel ingegrepen wordt.
  Ze (het politiek schorem) ligt dagelijks te zaniken over ‘mensenrechten’ maar zwijgen bewust over ‘mensenplichten’ en voor ONS zijn rechten afhankelijk van plichten, wie onze seculiere wetten en onze normen & waarden weigert te respecteren verliest alle rechten.
  Maar ja, het politiek gespuis is meer geïnteresseerd in postjes en mandaten dan in de veiligheid van en voor het eigen volk, die moeten zwijgen en betalen….

 3. Integreren zullen ze nooit, hun bedoeling is enkel te overheersen, en daarvoor hebben ze een strategie die in gans Europa en het westen wordt gebruikt. Eerst wentelen ze zich in een slachtofferrol, daarna komen ze massaal de straat op om ons vervolgens racist te noemen, en de macht te grijpen “dankzij collaboratie” met de “wetgever”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *