Frans in de klas wiskunde. Voor een hoger doel.

Veel kinderen kunnen al niet goed mee met wiskunde als dat in het Nederlands wordt gegeven, laat staan in een andere taal. Zogezegd op vraag van de kinderen, dus nu in het Frans?

Sinds wanneer zouden kinderen daarover een spontane eigen wens uiten?
Het zal zoals met veel dingen zijn: het werd gesuggereerd door de leerkrachten, de school, en waarschijnlijk op aansturen van enkele ouders die misschien een tweetalige achtergrond hebben, of grote belgicistische gevoelens en in een streven dat belgië één blijft en het Frans aanzien wordt als de taal van de grote denkers, zoals wiskundigen.

Voor enkele kinderen die zeer intelligent zijn zou dat misschien wel kunnen en mogen in privé scholen, als het niet schadelijk is voor hun ontwikkeling.
Maar waarom per se in het Frans, en niet in het Russisch, het Fins of het Chinees?

Bovendien kunnen die talen beter aangeleerd worden dan de dode talen; Latijn of Grieks, die vooral voor de kerk en de religieuze sprookjesvertellers als belangrijk werden aanzien en voor de rekrutering van pastoors.
Waarom niet naschools, al dan niet in de plaats van het vak godsdienst, voor hen die dat zo belangrijk vinden als ballet, voetbal, de chiro bijvoorbeeld?

Zoveel jaren na Leuven Vlaams, merken we de verdringing van onze taal en onze cultuur. Sluipend, door alles wat beter zou zijn.
En waar kan men daarmee beter beginnen dan in de hoofden van de kinderen?

Gelukkig is er ook weerstand, maar slechts heel weinig, en die is dan nog zo te lezen van prakctische aard, als bvb de opleiding en omkadering van de leraren.

Zelfs voor het Arabisch (in het belang van de islam) werd en wordt gepleit door een groot deel van de inwoners. En hier spreek ik bewust over inwoners, en niet over Vlamingen, omdat het over een invasieve groep mensen en hun collaborateurs gaat.
Ze wonen hier wel maar zijn geen van ons.
Ze wilden niet, en ze zullen ook nooit integreren (op enkelen na), en zeker al omdat ze hier met zo velen zijn. ( Alle autochtone jongeren moeten zich bij een relatie of huwelijk verplicht bekeren tot de vooral islamitische allochtone godsdienst, zelfs de dochter van de minister van justitie, Koen Geens. De verraders. Dat zegt toch genoeg?)

Het wordt ons allemaal opgedrongen door mensen die wij zelfs niet kennen, die ons niet bevroegen, die beslisten wat goed voor ons was, en vooral wat goed was goed voor henzelf. .
En het erge is, dat er slechts weinigen zijn die zich daar zoals toen tegen verzetten.
De geesten moeten nu toch wel rijp zijn?

Wiskunde voortaan in het Frans? Jongeren zijn vragende partij

 Wiskunde voortaan in het Frans? Jongeren zijn vragende partij

Foto: Pierre HAVRENNE/PACHACAMAC

Leerkrachten willen graag in een andere taal dan het Nederlands lesgeven. Maar scholen zien dat om financiële redenen niet altijd zitten. Nochtans zijn jongeren wel vragende partij. Dat leert een bevraging bij twintig instellingen, leert het rapport maandag in zusterkrant De Standaard.

Momenteel bieden 61 scholen in Vlaanderen en Brussel een ‘CLIL-traject’ aan. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Eenvoudig uitgelegd: in plaats van in het Nederlands worden vakken in het Frans, het Engels of het Duits onderwezen. Vooral de uren geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde komen het meest in aanmerking.

Uit de bevraging van de Onderwijsinspectie blijkt dat zowel leerlingen, leerkrachten als directies immersieonderwijs hoog aanschrijven, en vooral de voordelen ervan inzien. Het systeem moet daarom ‘duurzaam uitdijen’ over heel Vlaanderen, aldus het rapport.

Gebrek aan ondersteuning

Behalve in het tragere lestempo – zeker in het begin – schuilt het grootste probleem in de ondersteuning van de leerkrachten, met name het gebrek aan ondersteuning. “Vanuit de Vlaamse overheid volgen maar weinig middelen om een dergelijke werking op poten te zetten. Scholen moeten het intern maar zien te regelen, door te schuiven met uren, personeel en lessen”, zegt Veronique Fricot, CLIL­-leraar in het Sint­-Lodewijkscollege van Brugge.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemt het CLIL een “succesverhaal” en koestert “dan ook de ambitie om het aanbod uit te breiden naar zo veel mogelijk onderwijsvormen”.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Frans in de klas wiskunde. Voor een hoger doel. — 8 reacties

 1. Ik heb veel leerlingen geholpen in het hoger secundair en voor de midden-jury omdat de leraar wiskunde zich niet op het niveau van de leerling kon plaatsen.
  Het onverstaanbaar maken in het Nederlands van wiskunde van vele leraren, die dus van nu ook het Engels moeten gebruiken is absurd.
  Laat de jeugd eerst fatsoenlijk Nederlands praten en begrijpen. Als men de twitter-accounts van de “jeugd”(sic) leest weet men hoever het staat.

 2. Wanneer grijpen wij nu eens eindelijk in?
  Of moet eerst heel onze cultuur naar de kloten geholpen worden?
  Jaag die boev(e) weg en zet daar een persoon die als hoofddoel heeft “bescherming van ONZE normen & waarden”.
  Is die krevits geestesziek? zo ja sluit ze dan op.

 3. CLIL is een initiatief van de EU-rotzakken met als verborgen agenda de identiteit van onze kinderen en kleinkinderen te ondermijnen.

  Onder het mom dat een betere en bredere talenkennis zou kunnen verworven worden met “taalbaden”, is het de bedoeling een multiculturele goedmens met een vals superioriteitsgevoel te boetseren, eurofiel en globalistisch ook, zelfs ten nadele van de normale ontwikkeling en intelligentie.

  CLIL zou moeten verboden worden omdat deze politiek correcte hersenspoeling pedagogisch voor de meeste kinderen -ik schat minstens zo’n 85%- echt rampzalig zal uitpakken op alle vakgebieden.
  Het schandalige is dat het alibi waaronder dit allemaal gebeurt, een zogezegd betere talenkennis, voorbijgaat aan het feit dat het al vele decennia lang bewezen is dat talenkennis verworven wordt door het gebruik van bepaalde wiskundige algoritmes.

  Eens men die kent en begrijpt, bij voorbeeld door goed op te letten in de les wiskunde gegeven in de moedertaal, is men daarna in staat bijna moeiteloos een onbeperkt aantal talen te leren spreken, lezen, en schrijven. Dit wordt door echte polygloten (mensen die meer als 12 à 15 talen kennen) steeds opnieuw bevestigd.

  De politieke eu-kaste en hun oligarchen bemoeiden zich hier uitsluitend met een ideologisch doel voor ogen weeral eens met iets waarvan ze niets begrijpen of afweten. Misdadigers zijn het, en hun Vlaamse acolieten ook!

 4. Klopt NIET VOLLEDIG, want Fikken’s “petekind” is verleden jaar gehuwd “in de kerk”. (omdat de ouders van de bruidegom het zo wilden).Zij was zelfs NIET gedoopt, ipso facto ook geen eerste, noch plechtige communie gedaan, èn ook niet gevormd.
  Op school steeds zedenleer gevolgd, zodat zij niks kent over christelijke, noch àndere religie, EN TOCH… moest zij er niks over leren om “kerkelijk” te trouwen: de pastoor heeft een speciale mis uitgeschreven voor dit, èn eventueel nog àndere gevallen in de toekomst. Plaats van gebeuren: Sint Antonius-abtkerk in Heist-aan-zee, een parochie in Knokke-Heist.

  • Beste Fikken, een van mijn schoonbroers is ook voor de kerk getrouwd zonder er ooit ook maar 1 voet binnen te hebben gezet. Dit om dat mijn schoonvader dit zo wou. De pastoor was bereid hen te trouwen onder de voorwaarde dat ze hun kinderen lieten dopen. Plaats van gebeuren Onze Lieve Vrouw Van Gedurige Bijstand in Mariaburg Ekeren (bij Antwerpen). Er moest dus wel degelijk iets tegenover staan.

  • En als een atheïst nu eens de aangetrouwde kinderen zou verplichten om niet in de kerk te trouwen en de kleinkinderen nooit te laten dopen en hun communie te laten doen? Dan was het kot wellicht te klein, m.a.w. dan ging een huwelijk wellicht niet door. In de andere godsdiensten (u weet wel) is het uitgesloten dat iemand met een andere godsdienst introuwt. Op enkele uitzonderingen na die de regel bevestigen.

   Ach excuseert men zich vaak, het kan helemaal geen kwaad, het is slechts voor de vorm.

   Wel ik ben er van overtuigd dat het meestal wel kwaad kan en meer bedoelingen heeft dan de vorm, nl het zich conformeren, het zich plooien naar de godsdienst. Het smukt alleszins de bedroevende ‘leden’statistieken’ van de katholieke kerk wat op, waardoor ze kunnen blijven rekenen op overheidssubsidies.

 5. Graag sluit ik me aan bij a. griffon. Ik maak mij ook dezelfde bedenking, waarom zouden kinderen zelf vragen wiskunde in het Frans te krijgen. Toen ik zelf op de schoolbanken zat kregen we moderne wiskunde. Dat op zich was al ingewikkeld genoeg, en ik zou nooit gevraagd hebben lessen in het Frans te krijgen. Hier zit duidelijk weer een (zoveelste) verborgen agenda achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *