De klagende allochtoon

Vanochtend was het een Vlaamse vrouw op de sociale media opgevallen dat terwijl er nog steeds slachtoffers van de bomaanslagen van 22 maart 2016 in de Brusselse metro en in  Zaventem op intensieve zorgen liggen, anderen armen, benen, kinderen, moeders, vaders, broers, zussen en vrienden verloren, en er nog honderden verminkt voor het leven door het leven proberen te krabbelen, zonder enige financiële of emotionele steun van de samenleving en zonder aandacht van de corrupte media, allochtonen over alles en nog wat klagen.

Over het weer, het voedsel, hoofddoeken, het gemengd zwemmen, Belgen, Vlamingen, Westerlingen, godsdienst, de seculiere wetgeving, onderwijs, aandacht, kansarmoede, sociale achteruitstelling enz., enz., ze klagen.
Ene Samira bij voorbeeld bekloeg zich op de leugenradio, in een programma dat in het teken stond van de herdenking van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek,
dat zij zich hier niet thuis voelde!

Op volwassen leeftijd was Samira zélf vrijwillig naar hier gekomen en wil hier ‘als moslim’ aanvaard worden. Ze komt uit Marokko en is vrijwillig (!) naar België uitgeweken, terwijl er in haar land geen oorlog woedt, geen natuurramp heeft huisgehouden en waar moslims moslim kunnen zijn zoveel en intens als zij willen, zo lang en zo breed als zij maar willen.

Nee, Samira is vrijwillig naar hier gekomen als volwassen vrouw, opgegroeid in Marokko en eist nu dat zij hier manu militari hetzelfde leven mag leiden als ginder, maar dan met onze voorzieningen, voordelen en kinderbijslag! Dus klaagt en zaagt Samira de pannen van het dak!

Waarom vertrekt zij dan niet? Wie houdt haar in naam van Allah tegen? Waarom willen mohammedanen  absoluut in een seculiere staat HUN godsdienst en zichzelf aan ons opdringen? Waarom moeten wij dat zo maar aanvaarden met al het geweeklaag, spijkerbommen en explosieven  erbij?

De Vlaamse vrouw wordt hier moe en triestig van, is die opgedrongen multiculturele opdringerigheid beu en beseft dat men haar schuldgevoelens wil opsolferen en zegt: ” Go home als je het hier niet fijn vindt, vertrek, versluier je, bidt, huil maar laat ons met rust. Laat ons hier leven zoals wij dat hier al eeuwen doen, laat ons zijn!”

 • Wie heeft de bommen in Zaventem en Maalbeek laten ontploffen?
 • Wie zaait er terreur, dood en verderf hier en elders in naam van Allah… ?
 • Wie aanvaardt er geen andere levensbeschouwing dat de eigen vastgeroeste theocratische  levensvisie?
 • Wie aanvaardt er geen gelijkheid tussen man en vrouw?
 • Wie haat er holebi’s?
 • Wie gebruikt het openbaar grondgebied, straat, bos en pad als vuilbak?
 • Wie haat alle kuffar?
 • Wie spuwt er overal in het rond, zelfs op buschauffeurs, tramconducteurs en treinbegeleiders?
 • Wie is er na al wat hen gratis aangeboden wordt nooit tevreden?

(h/t K.H.)

De leugenmedia mogen onze perceptie niet bepalen. Wij moeten ons tegen hun wanpraktijken met alle mogelijke middelen verzetten. Toegeven aan de door de leugenmedia kunstmatig opgewekte moedeloosheid is geen verzet maar onderwerping. De enige intelligente manier om niet het slachtoffer te zijn van deze hersenspoeling en indoctrinatie is drieledig:

 1. De leugenpers niet meer lezen en niet meer onverschillig als een hersendode zombie kijken of luisteren naar de corrupte leugenmedia.
 2. En, als we dat toch doen, dit zeer bewust uiterst kritisch doen en uitsluitend met de bedoeling de leugens en valsheid waar te nemen en als dusdanig te onthouden.
 3. Onze informatie zoveel mogelijk halen op politiek incorrecte nieuwskanalen.

Zo lang de meerderheid van de autochtone bevolking niet ten volle de omvang en de juiste identiteit van het probleem beseft, zal verzet steeds moeilijk blijven en moeten we ons noodgedwongen beperken zo veel mogelijk autochtonen te informeren met de feiten en de waarheid. Wij moeten dat doen als burgerplicht omdat ons onderwijssysteem volledig heeft gefaald en blijft falen. Het wordt nog steeds brutaal gecensureerd door de Europese oligarchen en kleptocraten in opdracht of op suggestie van de Mohammedaanse machthebbers en oliesjeiks.

Mohammedanen beschikken immers over een goddelijk en overeenkomstig de sharia compleet legaal mandaat om alle “kuffar” (wij zijn allemaal niet-mohammedanen en dus individuele ongelovige: kafir) te bedriegen en te beliegen. Het geklaag van mohammedanen is dus door de islam en de koran doctrinair gewettigd bedrog: takiyya. Hieruit volgt rechtstreeks dat “dialogeren” met een moslim of moslima per definitie onmogelijk en volstrekt nutteloos is. Bestaat er een krachtiger middel dan een goddelijk mandaat? Ik dacht van niet, behalve een van het vliegend spaghettiwonder.

Onze politieke machthebbers wanen zich wegens hun eigen tomeloze arrogantie bij machte een mohammedaan te overbluffen en/of te overtuigen. Dat is onmogelijk. Een kafir-politicus dient overeenkomstig de driedelige islamitische doctrine en de mohammedaanse theologie (tafsir) zelfs te worden bespot en beledigd. Erger nog, als de demografische druk zou leiden tot een mohammedaanse meerderheid, mogen deze “ongelovige” kafir-politici zonder vorm van proces gefolterd en gedood worden. Tenzij ze zich bekeren tot de islam wat neerkomt op het prevelen van een formule in aanwezigheid van enkele mohammedaanse getuigen. Veranderen onze arrogante politici nadien nog van mening dan zijn ze vogelvrij en mogen door de getuigen vermoord worden wegens afvalligheid.

Ook sommige van onze academici zijn arrogant. Zo liet prof. emeritus Vermeersch in linkse leugenpers optekenen dat dat racisme mateloos dom is en dat “rootisme” niet zo verderfelijk is als racisme maar er er een heel verdacht aspect mee gemeen heeft. Hij legt het weer eens uit vanop zijn hoge morele kansel.

Wat hij weigert te vermelden is dat de woorden racisme en racist door de echte racisten, rootisten en politiek correcte klerken (ook en vooral academici) dermate gedevalueerd zijn tot lasterlijke scheldwoorden dat ze inhoudelijk in feite nauwelijks nog iets concreets voorstellen.

Het is niet omdat men nieuwe woordjes nieuwspraak lanceert (in casu rootisme) dat men een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem dat enorm veel groter is dan dat Vermeersch suggereert. Hij zou zich beter eens intensiever buigen over de mohammedaanse doctrine en de gezaghebbende hadith-auteur Abu Muslim, in plaats van politiek correcte stukjes te schrijven om bedreigde autochtonen zand in de ogen te strooien

Etienne is niet beschaamd nieuwspraak op de wijze van 1984 uit te vinden en het nog normaal te vinden dat wij hem zouden geloven, terwijl hij gewoon blijft aanvaarden dat de term racist door lasterlijk misbruik elke betekenis heeft verloren. Eens Jezuïet blijkbaar altijd Jezuiët. Dat zijn zijn roots. Wég met de rootist Vermeersch! Naar de moskee ermee!

99 procent van alle rootisten zijn Mohammedanen. Een geradicaliseerde man is een mohammedaan. Een geradicaliseerde jongere is een mohammedaan. Elke loon woelf is een mohammedaan. Een Syrië-strijder is een mohammedaan. Een ex-syrië-strijder is ook een mohammedaan. Elke jihadist is een Mohammedaan. Elke moslim is een mohammedaan. Elke moslima is mohammedaans. Punt basta aan de lijn. We hebben geen nieuwspraak, geen verkleinwoorden noch versluiering nodig.

Iedereen die kritisch de leugenpers leest, kritisch naar de corrupte media kijkt en luistert kan dat weten of weet dat.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De klagende allochtoon — 3 reacties

 1. “Mijn hoed af”… voor de moed om zoooo’n lang epistel te schrijven, beste Lucky9, het valt wél te betreuren dat de betoging van Voorpost & VB (gisteren) in Zeebrugge “maar” een honderdertigtal protesterenden lokte.
  Zelfs de Zeebruggnaars (die er het meeste belang mee zouden hebben) ontbraken. Dàt was hoofdzakelijk te wijten aan het ontbreken van de vermelding wààr gestart ZOU worden in Zeebrugge (er zijn DRIE wijken bij ons: Strandwijk (Môle), Stationswijk,Dorp (kerk & markt), En liggen tamelijk-vèr uit elkaar… DAARBIJ heeft men, in Zeebrugge, geen “hoge dunk” van Antwerpenaars “die het hier “eens zullen komen zeggen”.
  Spijtig-genoeg kan Fikken “niet meer uit-de-voeten (behalve “schuiffelpasjes” zodat hij er niet bij kon zijn) 🙁 –> versleten van ouderdom: nog anderhalve maand en dan, helaas, 82 jaar

 2. Soms denk ik dat we roepen in de woestijn, er slechts enkelen de uitgang vinden, de meesten verkiezen in de woestijn te blijven.
  ‘Zonderwijs’ en georganiseerde desinformatie, brachten ons in deze situatie.
  Helaas, ‘Alle Menschen werden NIE Brüder sein’.
  Diegenen die dat nu nog niet doorhebben, hebben hun hoofd al verloren !

 3. Het zou pas heel fout lopen als die mosselvod zich hier wel thuis zou voelen.
  Wij zullen NOOIT die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam aanvaarden noch tolereren w.w.z. dat wij NOOIT moslims/islamieten zullen toelaten in ONZE westerse samenleving.
  Kopvodden worden zelfs niet bekeken op straat en al zeker NOOIT met gesproken want wij gaan 100% voor onze nationaliteit, identiteit, veiligheid & leefbaarheid en met islamieten is zoiets onbestaande.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *