De ongrondwettelijkheid van Cathy Berx.

Ik weet niet wie ik nu het meest moet verachten. Het Antwerps stadsbestuur dat 24 gasboetes in plaats van één enkele heeft uitgeschreven om een politieke opponent Filip De Winter te pesten, of de Antwerpse gouverneur Cathy Berx die met aan juridische waanzin grenzende tjevengotspe een fundamenteel verantwoorde beslissing daterend van 25 februari jongstleden van datzelfde Antwerpse stadsbestuur opschort op aanstoken van twee allochtone merries van Troje .

http://assets.rug.be/img_art/site/images/83DFF519-E0AC-42CF-8356-CAD72BE29661.pdf

In een 14 pagina’s tellend juridisch gezwets tracht de gouverneur het gelijk van de van oorsprong allochtone Kherbache en Almaçi aan te tonen. Haar motivering staat zo bol van poco rechtspraak, juridische vooringenomenheid en allochtone lefgozerij dat “het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” geschreven werd door de Franstalige socialiste, gewezen kabinetschef van Di Rupo en juriste Kherbache, en niet door de Vlaamse provinciegouverneur. De staf van deze laatste zorgde eventueel wel voor de vertaling naar het Nederlands zodat de oorsprong en datering ervan nog moeilijk of niet te achterhalen valt..

Desalniettemin zette zij er haar handtekening onder. Wat een verschil met de vroegere gouverneurs Kinsbergen en Paulus die tenminste nog de schijn van onafhankelijkheid en onkreukbaarheid wisten hoog te houden.

Volgens Berx is het reglement in strijd met de Grondwet en het Europees recht en daarom beschouwt ze het besluit als zijnde nietig en schorst het derhalve.

Als veeg uit de pan aarzelt ze niet om in een en dezelfde moeite en rasechte maffia-stijl dreigend talloze vorderingen tot terugbetaling te voorspellen. Dat die vorderingen feitelijk ongegrond zijn vermeldt ze er natuurlijk niet bij.

Laat ons duidelijk zijn. Het betreft een eenvoudig belangenconflict tussen gezonde openbare financiën plus een daad van goed bestuur, en anderzijds de private belangen van enkele islamofiele politici. Die willen hun macht, invloed en eventuele bronnen van inkomsten beschermen of uitbreiden ten nadele van de zwijgende belasting betalende meerderheid. Die wordt met opzet van uit het Zuiden des lands en op aanstoken van alle Franstalige politieke fracties geteisterd door een allochtone islamitische invasie

Uiteraard is het zo dat een retributie op de eerste inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine economisch wel hoger moet zijn dan de eerste inschrijving van nieuwkomers van autochtone origine. De werklast voor de controle op echtheid en het gebrek aan valse verklaringen en of valsheid in geschriften is voor autochtonen immers beperkt tot de controle op de echtheid van de identiteitskaart en raadpleging van het centraal strafregister en in het geval van allochtonen onloochenbaar veel langduriger, complexer, kostelijker en arbeidsintensiever.

De autochtone belastingbetaler hiervoor onrechtstreeks laten opdraaien schendt het gelijkheidsbeginsel en is dus zelf ongrondwettelijk.

Berx (alias Kherbache en Almaçi) plegen hier dus een banale inversie. De onschuldige wordt schuldig verklaard en omgekeerd. Bovendien is de toetsing aan de grondwet na het knoeiwerk van de jaren ’60 door het Hof van Cassatie afgevoerd werd wegens onmogelijk geworden. Inderdaad is het zo dat bijna elke nieuwe wet, Koninklijk of Ministerieel Besluit ongrondwettelijk is omdat ze elk apart de Vlaamse meerderheid van de bevolking discrimineert, strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en derhalve ongrondwettelijk. Dat men deze ongrondwettigheid vertaalt als solidariteit is eerder een bewust gepleegd misdrijf zoals diefstal of oplichting, dan wel iets anders.

Deze toetsing is in hoofde van de provinciegouverneur een aantasting van de gemeentelijke autonomie en een bevoegdheidsoverschrijding omdat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort om te oordelen over de al dan niet vermeende onwettelijkheid.

De toetsing aan het Europees recht is al helemaal een lachertje. Ten eerste omdat een ambtenaar zoals een provinciegouverneur niet over zulke bevoegdheid beschikt en ten tweede omdat elke Europese rechtsregel per definitie ongrondwettelijk is en bovendien gespeend van elke democratische legitimiteit omdat ze tot stand kwamen zonder de goedkeuring van de bevolking en dus rechtsonderhorigen.

Terugkomend op de gasboetes ligt het voor de hand dat De Winter slechts één actie ondernam en één enkele wilsuiting ten uitvoer bracht. De vermenigvuldiging voor een enkele politicus is dan ook puur rechtsmisbruik en getuigt van puberale kinderachtigheid in hoofde van de Antwerpse meerderheid. Als dit ook gesteund werd door burgemeester De Wever bezit Antwerpen intra muros een enge pestkop die de sjerp draagt. Arm Vlaanderen.

Of het stadsbestuur en dus inclusief de NvA en Bart De Wever een stukje komedie speelden inzake de retributie van 250 € door het al dan niet opzettelijk slecht formuleren van een besluit weten wij niet. Het zou wel eens kunnen zoals sommigen denken dat deze heisa opzettelijk in het getouw werd gezet om de kiezer een vals beeld over de intenties en het achter de schermen daadwerkelijk gevoerd beleid voor te spiegelen. Aan het stadsbestuur om tijdig het tegendeel te bewijzen.

h/t Gaius

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De ongrondwettelijkheid van Cathy Berx. — 2 reacties

  1. Als ze nu die Berx de sleutels afnemen i.p.v. haar een GAS boete op te leggen voor ‘zeveren in het openbaar’ dan is dat probleem ook opgelost.
    Stuur dit kakelkip toch naar huis want het schepsel is totaal onbekwaam voor eender wat in een openbare functie.

  2. Ik zou Mvr Homans van het Antwerpse ocmw de raad geven om de kandidaat inschrijvers van “vreemden huize” ZELF de nodige stappen te laten ondernemen om aan de benodigde paparassen te geraken. De meeste van hen zijn toch maar ocmw toeristen en hebben een zee van tijd om hun ambassade of consulaat te bezoeken en er de nodige documenten aan te vragen. Daar moeten de gegadigden dan zelf maar financieel voor opdraaien. Voor het ocmw personeel een last minder en voor de belastingbetaler een kost bespaard. Ik vrees echter dat dit eveneens voor de linkse loeders onaanvaardbaar zal zijn. Hun visvijver zullen ze steeds met hand en tand verdedigen. Dat ze in deze de laffelijke hulp kregen van een tsjeefs klerewijf is natuurlijk prachtig meegenomen. De linkse nederlaag in Antwerpen is en blijft onverteerbaar voor de losers. Bartje mag van één ding zeker zijn…hij is met die zeikstralen nog niet aan de nieuw patatjes…zeker weten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *