De godsdienstige oplichting (1)

In september 2001 heette de moordenaarsbende “Al Qaida”. Als spoedig volgde uit de mond van de toenmalige Amerikaanse president Bush de idiote bewering dat islam een vreedzame religie was. (a religion of peace)

Nadien kregen de bewegingen met een eenvoudig waar te nemen gemeenschappelijk kenmerk vele andere namen: Al Nusra, Hezbollah, Isil, Daesch, Isis, IS, Boko Haram, GIA, GIMC, Jamaâl Islamyya, Takfir wal Hijra, Abu Sayyaf, Asbat Al-Ansar, Ansar Dine, Al Shabaab, Lashkar-e-Taiba enz. enz. Al naar gelang het territorium waar de groepen actief zijn of waren. Dat is hun essentieel onderling verschil.

Het gemeenschappelijk kenmerk van àl deze organisaties is echter zeer duidelijk: ze zijn islamitisch want ze beoefenen allemaal de islam.

En toch weigert onze eigen leugenpers en het journaille van onze eigen corrupte massamedia het woord “islam” te gebruiken. Het lijkt wel of ze denken omdat ze het woord ‘salafisme’ durven gebruiken, ze over de heilige graal van de islamkennis beschikken. Bovendien wordt met -ismen kwistig omgesprongen: asharisme, matudirisme, mutazilisme, ibadisme, malikisme enz. enz.

Men zou bij God vergeten dat het allemaal vormen zijn van hetzelfde: islam! Maar behalve bij het voorzichtig gebruikte “islamisme” wordt bijna altijd verzwegen dat al deze -ismen islam als gemeen kenmerk hebben. Over wahabisme durft nauwelijks iemand te spreken omdat iedereen verondersteld wordt te weten dat alle Saudi’s wahabieten zijn.

De productie van deze woordenvloed en Orwelliaanse nieuwspraak heeft niet de bedoeling om duidelijkheid te scheppen of te informeren, maar zeer integendeel om verwarring te zaaien en de aandacht af te leiden van een voor de hand liggende conclusie. En deze logische conclusie is dat de islam een uiterst gewelddadige ideologie is die wil heersen. Dat is de eerste en voornaamste conclusie die uit de historische vaststellingen moet getrokken worden.

Waarom moeten wij spreken over Soera’s in plaats van over hoofdstukken? Waarom moeten wij spreken over ayat’s in plaats van over verzen? Waarom geven onze experten toe aan dit Arabisch taal-imperialisme? Wij waarschuwden er 4 jaar geleden al voor in de bijdrage “Arabisch taalimperialisme en het moderne paard van Troje.” Waarom verzwijgen de zogenaamd Europese experten en Amerikaanse media nog altijd dat islam, in het Arabisch, in feite onderwerping betekent?

De volgelingen van Mohammed werden tot over de helft van de voorbije eeuw Mohammedanen genoemd. Duidelijker kon de realiteit onmogelijk gedefinieerd worden. Waarom moeten wij dan nu allemaal praten over moslims in plaats van over mohammedanen? Waarom worden deze laatsten niet Bukharisten genoemd, naar de gezaghebbende auteur van de meest omvangrijke hadith: Sahih Al Bukhari?

Sahih Muslim was een volgens de islamitische clerus gezaghebbende auteur van een andere hadith, dit is een verzameling overleveringen over wat Mohammed allemaal gezegd en gedaan heeft. Alle moslims zijn dus beslist Mohammedanen maar bijlange niet alle mohammedanen zijn moslims of volgelingen van Imam Moslim. Als deze auteur (Moslim ibn Hajjaj) al ooit volgelingen zou gehad hebben, want dat zou beledigend zijn geweest voor de laatste profeet en dus overeenkomstig de mohammedaanse sharia (wetgeving, rechtsleer en rechtspraak) strafbaar met de dood.

Het is méér dan duidelijk dat de mohammedaanse clerus een vuil spelletje speelt. Maar onze eigen politieke elite deed dat tot voor kort ook nog en zelfs intens. Zelfs nu nog worden alle aanslagen en geweldplegingen begaan door Mohammedanen en geïnspireerd door de islamitisch doctrine, door onze politieke elite en massamedia geminimaliseerd, gebagatelliseerd, zo mogelijk zelfs gecensureerd of verborgen en verzwegen. Telkens opnieuw. Hoe misdadig kan je zijn?

Het meest opvallend hierbij zijn de ooit religieus gehersenspoelden. Zij achten zichzelf uitmuntend goede mensen en spellen iedereen moreel de les vanaf een hoge schijnbaar ongenaakbare kansel, maar zijn dermate geïndoctrineerd dat zij geloven dat hun uiterst respectabel ethisch principe vervat in de gulden regel geen inversie heeft. Het is inderdaad op elk mogelijke manier lovenswaardig als regel te huldigen: “doe nooit iemand iets aan wat je niet wil dat men U zou aandoen.” Maar de logische inversie hiervan is echter ” laat nooit iemand U iets aandoen wat je de andere niet zou aandoen.”

Met andere woorden als er vrede is wees dan vreedzaam, maar als er oorlog is gebruik dan je natuurrecht op wettige zelfverdediging. En de islam heeft alle ongelovigen, want zo definiëren alle mohammedanen iedereen die geen mohammedaan is, 1400 jaar geleden open en bloot en bovendien eeuwig de oorlog verklaard. Tussentijds en voorlopig gevolg onder niet mohammedanen: 270.000.000 (270 miljoen) doden!

De islam is dus met ons in oorlog, en dat is niet onze schuld maar het gevolg van haar eigen verklaring. Het zit in de islamitische doctrine ingebakken als gist in brood.

Wordt vervolgd.

 

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De godsdienstige oplichting (1) — 4 reacties

 1. De kritiek na de uitspraken van De Crem over Europese islam bewijzen zijn overschot aan gelijk. Je moet de titels van de islamofiele Schandaard vanzelfsprekend omgekeerd lezen.
  Deze keer moet die zijn: ‘Genoeg moslims die gelijk van De Crem bewijzen’. De leugenpers drukt ongelijk in plaats van gelijk. Twee overbodige lettertjes toegevoegd door islamo-fascisten van de Schande van Vlaanderen.

 2. Beste Lucky9,
  “Waarom moeten wij spreken over…” Heel simpel, de allochtonen zouden zich wel eens benadeeld kunnen voelen. Ze zouden dit als een daad van racisme, fascisme, of xenofobie kunnen zien.
  Wat betreft die woordenschat, ik heb er deze week nog eentje in ’t Pallieterke gelezen die ik nog niet kende “halala” (geen grap) blz.8 (Buitenlands spervuur). Wat mij betreft is “halala” een gemakkelijk manier om zonder enig bewijs van uw vrouw af te geraken.
  Waarna die sukkel dan als seksslavin voor een andere man kan dienen (in ’t kort hé) Zo zie je maar, van die achterlijke islam kom je nog eens iets te weten af en toe.

 3. Wat die islamitische smeerlapperij uitspookt in hun Afrikaanse landen moeten ze ginder oplossen maar hier in ons land moet die perverse smeerlapperij totaal verboden worden.
  Blauwe Rutten ligt nu te kakelen dat wij superieur zijn, dat is volgens mij volledig ernaast want niemand is superieur, onze normen en waarden en seculiere wetten respecteren wij, wij respecteren en beschermen vrouwen en kinderen, wij walgen van dictatuur en wij laten die vent in Rome lullen, het interesseert ons geen reetwant wij beschouwen ELKE religie als volksverlakkerij en geldklopperij daarom de wens “leg die handel droog” en leg totaal verbod op die perverse smeerlapperij islam want de toegevoegde waarde is nul, noppes, zero, de smeerlapperij bulkt van barbaars geweld en moet dus verboden worden.
  Leg de koran naast mein kampf en je komt tot de vaststelling dat mein kampf een leesbaar boek is, persoonlijk moet ik van beide niets weten laat dat duidelijk zijn.

  • Inderdaad Jean,

   De islamitische trilogie bevat 9,3 procent anti-joodse uitlatingen en “Mein Kampf” van Hitler slechts 7 procent. Sterker nog, de Koran geopenbaard in Medina bevat 17 procent anti-joodse uitlatingen en de biografie van Mohammed 12 procent. De overleveringen over wat Mohammed allemaal deed en uitsprak (ahadith) bevat 8,9 procent anti-joodse uitlatingen.

   Het is echter wel zo dat anti-joodse uitlatingen geen exclusieve islamitische specialiteit zijn. Ook het christendom uit de eerste 500 jaren van onze tijdrekening deed daar af en toe uitbundig aan mee. Omdat ze niet beter wisten te verzinnen allicht. Maar toch.

   De laatste der profeten: Mohammed, observeerde evenwel zittend aan de zijde van zijn negenjarige bruid Aisha de onthoofding met het kromzwaard van maar liefst 700 Joden die geweigerd hadden hem (Mohammed) te erkennen als de laatste der profeten.

   Zo iets zou een Jood nooit doen omdat Joden geen zieltjes willen winnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *