De godsdienstige oplichting (3)

Maar het wordt dus nog problematischer als men de “geopenbaarde” koran gaat onderzoeken. Dank zij enkele islamitische auteurs uit de achtste en negende eeuw kunnen we elke zin, elk vers en ook elk hoofdstuk uit de openbaringen van Allah die samen 14 procent van de hele islamitische doctrine uitmaken, historisch situeren en derhalve chronologisch rangschikken. En wat blijkt?! 

Slechts 9 procent van de tekst van de hele islamitische doctrine werd geopenbaard in het toenmalig polytheïstische Mekka en de overige 5 procent in Medina, het voormalige Joodse Yathrib. Er bestaan dus twee korans, een eerste geopenbaard toen Mohammed nog in Mekka woonde, en een tweede nadat hij gemigreerd was naar Medina. Het is duidelijk niet zonder reden dat, op het eerste na, al de hoofdstukken van de heilige koran gerangschikt zijn in dalende volgorde van lengte.

Zo wordt het verband met de historische chronologie doorgeknipt en verdonkermaand. De waarheid mag duidelijk het licht niet zien. Tijdens de 13 jaar dat Mohammed de Mekkaanse koran predikte slaagde hij er slechts in 150 volgelingen achter zich te krijgen. De volgende 10 jaar steeg die aanhang exponentieel naar 100.000 bij zijn dood. Toen was er geen enkele tegenstander van Mohammed op het Arabisch schiereiland nog levend.

De wetenschappelijke onderzoeksmethode toont aan dat in de Mekkaanse koran nergens sprake is van Jihad terwijl bijna een kwart (24%) van de Medinese koran het gaat over deze heilige “worsteling”. Maar liefst 67 procent van de biografie van Mohammed is er mee gevuld en 21% van de overleveringen (hadith). Omgerekend betekent dit dat meer dan 31 procent van de hele islamitische doctrine gewijd is aan de heilige oorlog.

Heilige oorlog tegen wie? Ook hier brengt de wetenschappelijke methode duidelijkheid. In de biografie van Mohammed (Sira) gaat 81 procent van de tekst over ongelovigen, de kafir. Dat is iedereen die niet gelooft dat Mohammed de laatste profeet van Allah was: christenen, Joden, polytheïsten, atheïsten, Zoroastriërs in Perzië, Jaïnisten en boeddhisten in India, animisten in Afrika. Kortom iedereen behalve de volgelingen van Mohammed.

Daarmee is duidelijk aangetoond waarmee Mohammed voornamelijk bezig was. Maar het wordt nog erger. Ook 64 procent van de tekst van de door Allah geopenbaarde Koran gaat over, U raadt het, dezelfde ongelovigen. Omdat slechts 37 procent van de overleveringen (hadith) over de ongelovigen gaan is het eindresultaat toch nog steeds overduidelijk. Van de hele islamitische doctrine is 51 procent van de tekst gewijd aan de ongelovigen.

31 procent van de hele doctrine gewijd aan heilige oorlog (jihad) en 51 procent van dezelfde doctrine gewijd aan ongelovigen. De conclusie is voor de hand liggend. Maar de westerse elite ziet die blijkbaar niet of doet minstens alsof, al moet vermeld worden dat de islamitische doctrine zelf hier ook een oorzakelijk verband mee heeft.

Als men immers alleen ten rade gaat bij aanhangers van een doctrine die haar volgelingen toelaat en zelfs aanspoort om, gedekt door een geopenbaarde volmacht van de enige en almachtige God Allah om alle niet-mohammedanen, te beliegen en te bedriegen (takiyya en murana) als het de expansie van de islam ten goede komt is dat om problemen vragen. In plaats van objectief en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten doen en uitsluitend daar op te steunen bij het nemen van belangrijke beslissingen is onze elite en kaste leidinggevenden een gemakkelijk slachtoffer van mohammedaanse leugen en islamitisch bedrog.

Nochtans zou de rangschikking van de hoofdstukken in dalende volgorde van lengte automatisch al een luid alarmsignaal moeten laten afgaan in de hoofden van leidinggevende niet-mohammedanen. Blijkbaar klingelt er nergens in hun hoofd zelfs geen klein belletje. Zelfs te lui om eens een blik te werpen op de koran zullen we maar denken.

Onderwijs in de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek met de islam als voorwerp ontbreekt vooralsnog volledig in al onze middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Zelfs de publicatie van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek over de islam zou beledigend zijn voor de mohammedanen en zogezegd racistisch van aard hoewel de islam geen ras is. Als men wetenschappelijk onderzoek over iets (in dit geval de islam) gaat boycotten, beletten of verbieden werkt men niet alleen de eigen onwetendheid in de hand maar belet tevens dat toekomstige generaties hun wereldbeeld zouden kunnen vormen op basis van objectieve criteria.

Nog ernstiger wordt het als men elk vers van elk hoofdstuk uit de twee geopenbaarde delen van de koran thematisch rangschikt qua onderwerp (vrouw, slaaf, de profeet) maar ook gewelddadigheid en geweldloosheid bij voorbeeld. Bijzonder belangwekkend en interessant is de chronologische evolutie te volgen. Van vrij normaal en modaal noem het godsdienstig of religieus en redelijk vredelievend evolueerden de openbaringen systematisch naar gewelddadig en moordzuchtig. Hoezo de islam zou een religie zijn?

Dit zou doctrinair allemaal zo geen enorm probleem zijn mocht de almachtige Allah zich tijdens zijn openbaringen niet gerealiseerd hebben dat hij regelmatig de bal had misgeslagen en zich vergist had. De vergissingen toeschrijven aan de influistering door de duivel (zie ‘De Duivelsverzen’ van auteur Salman Rushdie) kon moeilijk eindeloos herhaald worden zonder finaal gezichtsverlies te lijden.

Daarom verzon Allah een geopenbaarde list. Allah is, volgens zijn openbaring aan Mohammed, zo almachtig dat hij zich mag vergissen en dat hij in zijn latere openbaringen zijn vroegere openbaringen mag abrogeren. Abrogeren dat is afschaffen en vervangen door iets nieuw dat het voorafgaande vervangt en tegenspreekt. Wat voor een godsdienst is dat?

Dit lijkt erg veel op de diarree van hedendaagse seculiere wetgeving in de EU als U het ons zou vragen. De islam is dus voor 91,1 procent geëindigd als politieke doctrine.

Nu stel ik U en iedere westerling als veronderstelde redelijke mens de vraag: als U een glas azijn aangeboden krijgt dat aangelengd is met 8,9 % (ten honderd) water. Noemt U dit dan een glas water?

Als U een bord bagger uit de riool, aangelengd met 8,9 % (ten honderd) tomatenpuree voorgezet krijgt, gaat U dit dan een bord tomatensoep noemen?

Mij lijkt het antwoord duidelijk. Nee. Nu nog aan de tjeven en aan de door zichzelf boven ons gestelde politieke oligarchen en satrapen om tot dit elementair, formeel logisch en uiterst eenvoudig inzicht te komen. Hopelijk lopen ze daar geen breinbreuk bij op!

Geen brein weinig breuk zullen we maar denken, maar hopen of geloven doet geen pijn!
De islam is helemaal geen godsdienst. Diegenen die dat verklaren en blijven volhouden liegen voor 91,1 procent. Hopelijk vinden ze dat eenmaal op de hoogte van hun onbenoembare bekrompenheid wel pijnlijk! Deel en mail daarom dit artikel!

Alleen al in de koran staan 349 verzen die oproepen tot geweldpleging op niet- mohammedanen (zie boekenkastje). Hoe gaan Wouter Beke en Mie Van Hecke, als politieke krachtpatsers, de islam verzoenen met de westerse waarden? Gaan ze die 349 verzen door de imams en mollahs uit de koran laten schrappen? Dat zijn wel de geopenbaarde woorden van de enige almachtige God niet te vergeten! Het zijn meer verzen dan dat er in het langste hoofdstuk van de koran staan (hoofdstuk 2). Dat hoofdstuk telt slechts 286 verzen. Waarom zouden mollahs en imams gehoorzamen aan politieke kleuters uit België? En zelfs als ze daarin zouden slagen, waarom zouden mohammedanen dan plotseling de voorkeur gaan geven aan een vervalsing boven het origineel?

Bovendien blijken Beke en Van Hecke hun eigen ideologie niet eens te kennen. Het Nieuwe testament, de christelijke doctrine wijdt geen enkel woord aan politiek geweld. Nul aantal woorden, dat is duidelijk nul tolerantie, zero tolerance. De Hebreeuwse Bijbel telt 34.000 woorden gewijd aan politiek geweld. De islamitische doctrine daarentegen telt maar liefst 328.000 woorden gewijd aan politiek geweld. Hoezo erkende religie? Hoezo verzoenbaar?

Nee, als de imam van de grote moskee in Brussel, Ndiaye Mouhameth Galaye, verklaart ‘We hebben een Belgische islam nodig’, bedoelt hij dat België moet onderworpen worden, dat er de sharia moet ingevoerd worden en dat alle macht bij de islamitische clerus moet komen te liggen.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De godsdienstige oplichting (3) — 5 reacties

 1. De content analyse van Bil Warner is een hele goede bron van informatie. Je kan natuurlijk eindeloos discussieren over de interpretatie van zinnetje X met Moslim Y. Dit leidt nooit ergens toe, vanwege het principe van Taqiyya (En Kitman). “Heb je het in het Arabisch gelezen?”, “nee?”, “Oh dan kun je geen mening hebben, want dan snap je het niet!” Met behulp van een content analyse kun je zonder deze hele discussie te hoeven voeren conclusies trekken over Islam. De belangrijke punten worden vaker herhaald dan de minder belangrijke. “Follow the example of Muhammad” wordt 91 keer herhaald in de Koran. De Sira is het beste boek over Muhammad en daar kun je dan lezen wat hij allemaal deed.

  De Europeanen zitten in een zeer vervelende situatie. Ik vraag me wel eens af: Waarom realiseren mensen zich niet meer dat een beschaving een link is tussen degenen die gestorven zijn, de degenen die nu leven en degenen die nog geboren moeten worden? Onze voorouders, die tijdens de Industriele Revolutie hebben gewerkt in zeer smerige omstandigheden, die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar de loopgraven werden gestuurd, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben moeten vechten tegen de Nazis en die na de Tweede Wereldoorlog de boel weer hebben moeten opbouwen, hebben dit gedaan zodat WIJ NU een Europa hebben waarin we kunnen leven in vrijheid, waarin vrouwen veilig ’s nachts over straat kunnen, waarin degenen die zich niet kunnen redden gebruik kunnen maken van onze verzorgingsstaat.

  Dit alles dient in stand te worden gehouden. Het is namelijk niet een gegeven dat Europa er over 50 jaar nog steeds zo goed zal uitzien. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Islam helemaal niks te zoeken heeft in Europa. Period! Helemaal niks. De aanwezigheid van Islam is niets anders dan de stukken alvast op het bord zetten voor het komende grote conflict in Europa. In Frankrijk is het percentage Moslims het hoogste van de West- en Noord Europese landen, namelijk 10% (2016). Iedereen kan zien wat er daar gebeurt. In het Verenigd Koninkrijk is het woord “Muslim march” inmiddels een veelvoorkomende term (zie YouTube). Moslims protesteren niet tegen IS, tegen aanslagen in Europa of tegen het uitmoorden van de Koerden, maar wel tegen cartoons, Israel en “Islamofobie”. Zij hebben hun eigen agenda die niet de onze is en ook niet de agenda van onze voorouders.

  Ondertussen pleit Frans Timmermans voor “diversity” in Europe. “Europe WILL be diverse”, zegt hij dan vol zelfvertrouwen. Met “diverse” doelt hij helaas niet op het feit dat Europa al divers is. Frankrijk, Duitsland, Italie, Denemarken, Spanje, Schotland… het zijn allemaal heel andere landen. Europa is in feite al divers en dat zou ikzelf graag zo willen houden. Helaas doelt Frans Timmermans op het type “diversity” wat gerelateerd is aan jonge Zweedse vrouwen die worden ‘ge-gang-raped’, Duitse vrouwen die worden aangerand in zwembaden, 1400 jonge meisjes in Rotherham die werden verkracht, en Deense en Franse cartoonisten die worden vermoord vanwege een cartoon die ze hadden gemaakt.

  De Europese Unie wil Europa kapot maken. Zij willen kapot maken wat er nu bestaat om er iets anders voor in de plaats te krijgen. Zij denken doorgaans dat landen waarvan de bevolking “diverse” is, niet zo’n sterke nationale identiteit meer zal hebben. Hierdoor kunnen Timmermans en zijn EU collega’s makkelijker macht naar zich toetrekken en de landen op den duur verwijderen.

  Ik duim voor Marine le Pen, maar ik ben bang dat er nog veel meer werk nodig is om een politieke revolutie af te dwingen. TE VEEL mensen zijn zich nog niet bewust van het gevaar waarin we ons nu in bevinden. Deze mensen zullen eerst wakker moeten worden.

  Paul
  http://www.debatetheleft.com

  • Bedankt voor uw voor zichzelf sprekende commentaar. Zodra uw boek een gedrukte versie zal hebben beloven wij er bijdragen over te publiceren en er overal publiciteit voor te zullen maken.

 2. Het beste zou zijn Europa te zuiveren van de islam, maar of dat mogelijks is met zovele verraders in ons midden is de vraag.

 3. Religie is gelijk aan drugs en drugs zijn dodelijk, dus: afblijven.
  Dat doe ik nu reeds ± 65 jaar (na de lagere school) en dat maakt mij al ± 65 jaar gelukkig.

 4. We hebben geen Belgische islam nodig, we hebben geen Europese islam nodig, we hebben geen Westerse islam nodig, we hebben geen gematigde islam (wat dat ook mag zijn) nodig. We hebben helemaal GEEN islam nodig. De oplossing van alle integratie problemen begint met het verbieden van de islam op Westers grondgebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *