De godsdienstige oplichting (addendum)

Ons derde en laatste deel was nog niet koud of wonder bij wonder bleken Beke en de imam van de grote moskee in Brussel al proactief onze leugenpers en corrupte media ingeschakeld te hebben:

“Mannen en vrouwen zijn elkaars gelijken. Ook al begrijpen sommige moslimmannen dat compleet fout” Dat zei Ndiaye Mouhameth Galaye, imam van de Grote Moskee in Brussel in een interview met het extreem linkse en islamofiele weekblad Knack, waarin de imam ingaat op “de gelijkheid tussen man en vrouw” in de islam. Zo melde DM. “Een moslim die vrouwen als minderwaardige wezens behandelt, zit eigenlijk vast in een pre-islamitische visie” zo liegt de imam schaamteloos.

Liegen behoort bij de islam maar deze imam is toch wel een toppunt van leugenachtigheid. Hoe durft deze onzin verkopende kwakzalver zo iets beweren, terwijl de Koran, de Overleveringen, en de Biografie van Mohammed duidelijk aantonen dat volgens Allah en Mohammed de vrouw ondergeschikt is aan de man. Er staat zelfs dat ze minder waard is dan een kameel. De sharia toont duidelijk de plaats van de vrouw, die zelfs binnen de islam als vrouw ongelooflijk gediscrimineerd wordt. Beweren dat er werk aan de winkel is, is geen eufemisme. Het is een grove, onbeschaamde leugen. Ze zijn niet alleen het slachtoffer van geweld zoals steniging (zie boekenkastje), maar bovendien het voorwerp van onvoorstelbaar seksueel geweld op kinderleeftijd (zie ook boekenkastje).

De generaties lang durende linkse indoctrinatie in alle geledingen van onze maatschappij vanaf de moederschoot tot in onze universiteiten heeft diepe sporen nagelaten. Blijkbaar is zelfverdediging en  elk adequaat verweer, hoe rationeel ook, tegen de fascistische ideologie van de mohammedaanse barbarij uiterst moeilijk geworden.

Verachting voor het eigene, cultureel masochisme en een perverse neiging naar zelfvernietiging  nestelde zich ongemerkt in onze samenleving  en voedde zich gestaag met een moreel, mentaal, cultureel, justitieel, humaan, maatschappelijk, politiek, militair en economisch verval en dat al sinds het onzalige ongeluksjaar 1974, toen onze leidende politieke kast niet alleen ondemocratische grendels in de grondwet invoerden maar bovendien een achterlijke imperialistisch ideologie die niet eens de scheiding der machten aanvaardt erkenden als religie en het begonnen te subsidiëren.

Dat leidde tot een sluikse maatschappelijke zelfdestructie waaraan onze westerse cultuur, beschaving en welvaart dreigt ten onder te gaan. De symbiose met de mohammedaanse ideologie en de daarmee gepaard gaande ellende, dood en verderf is hiervan een katalysator. De wereldgeschiedenis leert ons dat de geschiedenis zich altijd herhaalt en leert ons ook hoe beschavingen doorheen de voorbije millennia ten onder gegaan zijn.

De enige schrale egoïstische troost is dat we het “in onze tijd” nog wel zullen redden, maar voor onze nakomelingen valt het ten zeerste te vrezen als er nu niet tijdig drastisch ingegrepen wordt. Ons volk en alle volkeren van Noortd- en West-Europa zijn in gevaar.

Wouter Beke, zo meldt SCEPTR, verklaarde verleden zondag in de zeverende dag op de 00000  dat “er geen andere weg is dan de Europese islam”! Hij zou moeten aangeklaagd worden wegens Land-,Volks-, & Cultuurverraad.

Onze perverse en totaal onbekwame politici, politieke correcten en links geindoctrinereden ontkennen en negeren wat men tot op vandaag weet over 1400 jaar islam

De Belgische regimeleiders, aangesteld door de politieke partijen en hun particratie, niet door het volk, ieder met hun eigen belangen, worden door de steeds aanhoudende feiten wel expliciet in kennis gesteld over de islam, de mohammedaanse doctrine en het doelbewust misdadig handelen door islamieten maar ontkennen de kritische stellingnames, kennis, ervaring, feiten en bronnen over dezelfde misdadigheid. Na elke misdaad, na elke aanslag na elke onschuldige dode na elke brutale verkrachting wacht het volk op een schreeuw van de politieke machthebbers: “Wir haben dass nicht gewusst!”

Maar die schreeuw komt er niet. Integendeel. In onze scholen wordt de islamideologie aangeleerd aan kinderen onder de 18 jaar. Hun bewustzijn en hun identiteit nog moet nog gevormd worden maar toch wordt door aanwending van psychisch geweld hun psychische integriteit aangetast. Dit zou dus asap moeten verboden worden.

Kinderen worden door de islamleer opgevoed en aangespoord tot het ontwikkelen van sadistische machocultuur voor de mannen en tot een masochistische karakterstructuur voor de vrouwen. Islam betekent onderwerpen en dat zie je ook in gedrag van mohammedaaanse mannen tegen hun vrouwen. Mannen mogen volgens de islamitische ideologie hun vrouwen slaan en de masochistisch opgevoede islamvrouwen vinden dat OK.

Cognitieve dissonantie wordt door de islamitische ideologie die loodrecht indruist tegen de Rechten van de Mens, tegen onze wetten en de Verlichting met structureel geweld opgelegd aan onze kinderen. Zij worden gehersenspoeld door de principes van de islamitische ideologie en staan weerloos tegen de vermeende autoriteit van een islamitische clerus en hun politieke collaborateurs die gretig misbruik maken van sociologische  groepsdruk, hersenspoeling, desinformatie, censuur, afpersing en chantage.

Kinderen ontwikkelen daardoor ook een vals gevoel van onderscheid tussen mensen door de tweedeling tussen mohammedanen die zichzelf moslim noemen en ongelovigen, zij die dat niet doen: ongelovigen die volgens de islamitische doctrine moeten vernietigd worden zoals de joden.

Integratiespelletjes mislukken al drie generaties lang. De identificatie met de eigen wortels en oorspronkelijke cultuur wordt automatisch verkozen boven vrijwillige acculturatie met een  gastcultuur die met geld smijt. Waarom zou men dan moeite doen? Bovendien dreigt de islamofascistische sanctie op afvalligheid met de doodstraf. Waarom zou men het onzekere kiezen boven het zekere?

Voor de huidige bewindvoerders lijkt het adagio nu: verzuim bewust om tot actie over te gaan. Zij kiezen voor de vlucht vooruit, en ze gaan voluit voor een ontkennende verrottingsstrategie waarvan ze hopen dat ze hun dagen nog zal duren. Wie gaat deze zelfdestructieve bewindvoerders bewegen om iets nuttigs te doen of wie gaat ze vervangen?

Verwacht niet dat onze perverse politici uit op electoraal gewin en de links geïndoctrineerde elite inclusief de academici onder hen zo maar uit hun comfortzone zullen stappen en de problemen voor u, voor ons, zullen oplossen.

Intussen breidt wereldwijd de ellende met en vanwege de islam zich verder uit. Hongersnood, terreur, mensensmokkel, slavernij, pedofilie, vrouwenhandel enz. En dit terwijl de kritische denkenden lasterlijk uitgescholden worden voor islamofoob, terwijl angst voor een imperialistische ideologie geen geestesziekte is en de mohammedanen helemaal geen ras zijn maar uitvoerders in de praktijk van een misdadige ideologie die de voorbije 1400 jaar al 270 miljoen doden maakte onder andersdenkenden: niet mohammedanen en dus ongelovigen.

Al onze leidinggevenden zowel politiek als godsdienstig zijn geestesziek geworden. Het is tijd om hen allemaal te vervangen.

 

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De godsdienstige oplichting (addendum) — 1 reactie

  1. Ik heb één wens en hoop dat die werkelijkheid wordt in de jaren die ik nog leef en die wens is: “totaal verbod op islam in ons land en verbanning van alle moslims uit ons land” dit in het belang van en voor onze seculiere samenleving en ter bescherming van onze kinderen en vrouwen.
    Wij zullen dus de politiekers moeten uitschakelen die islam steunen.
    Wij zullen moeten eisen dat dubbele nationaliteit verboden wordt dan zijn ze sowieso al volledig uitgeschakeld in de bemoeizucht en profitariaat.
    Beke & co hebben zichzelf totaal uitgeschakeld en dat geeft een prettig gevoel.
    Ik laat elke dag een wenskaarsje branden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *