Het grootste verraad denkbaar!

Wie er nog zou aan twijfelen dat “De Raad van Europa” ofwel in hoofdzaak en meer als waarschijnlijk een corrupte bende witteboordencriminelen is, ofwel een islamofascistische organisatie, leest best eerst de finale versie van haar islamofiele resolutie 1743 uit 2010!

Let wel deze zogenaamde “Raad” is, hoewel congruent, niet identiek aan die van de EUSSR of het zgn. “Europees” parlement. Het is een aparte klasse parasieten en door niemand verkozen maar door ieder van ons betaalde bende satrapen en oligarchen. Zij vertegenwoordigen de politiek correcte dictatuur, en onze leugenpers, journaille en dito corrupte media doen daarbij alsof hun neus bloedt.

Hun ongenummerde islamofiele resolutie van 8 juni 1975 en de genummerde 1605 van 25 april 2008 waren blijkbaar onvoldoende voor de Mohammedaanse übermenschen en macho-mannetjes-Arabieren.

Die eisten van de Europese verraders en lafbekken dat de laatste tenenkaas werd weg gelikt tussen de membranen van hun onderste mohammedaanse ledematen,  als waren de verraders onderdanige masochistische islamitische vrouwen. Slavinnen dus. En de in meerderheid ‘religioten’ in die ‘duistere’ (wie betaald hen?) “Raad van Europa” deden dat als zouden ze slaven zijn!

Ergo: de resolutie 1743 zag op 23 juni 2010 het ‘licht’ van de islamitische dictatuur en gaat sindsdien nog steeds volop voor vernedering van en effectieve genocide op àlle blanke West-Europeanen, ook de religieus gelovigen onder hen.

En de Belgische NVA ging daarmee akkoord en liet helemaal  geen protest noteren tegen dit afschuwelijk verraad!

Deze “Raad” heeft geen Belgische vice-voorzitter. De voorzitter ervan is een zekere Pedro Agramunt (en niet Jean-Claude Juncker) en de 187 historische Belgische leden zou men HIER vinden. Opmerkelijk is dat de ‘sos’ Dirk Van der Maelen en de ‘liberal’ Rik Daems opvallend honkvast zijn op deze ‘hall of schame’. Geen wonder dat Gerolf Annemans in 2010 deze bende islamofiele misdadigers voor bekeken hield!

De vernietigingspolitiek van deze heuse maffia-EUSSR-oligarchie wordt duidelijk als men de toelichtende en samenvattende vertaling naar het Nederlands leest:

Van achterkamertjesresolutie “1743”, waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen enkele Europeaan ooit gehoord. De islam krijgt daarin een ‘speciale’ geprivilegieerde status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun ‘religie’, cultuur en tradities het leven van de gewone Europeanen discriminerend te verpesten en hun cultuur te vernietigen met stedelijke “jihad-guerrilla”.

Deze leugenresolutie is evenwel officieel bekrachtigd, en hele partijen zoals de CD&V en zelfs heuse nationale regeringen zoals de Nederlandse en de Belgische maken daar zelfs hun beleid van! Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer islam en onderwerping. Daarom bewaren we dit bewijs van misdadig verraad voor alle zekerheid in het boekenkastje van Nageltjes. De bende verraders van ‘De Raad van Europa’ heeft zelfs het bombastische en leugenachtige lef te stellen dat deze ronduit misdadige tekst ‘met eenparigheid van stemmen’ zou aangenomen geweest zijn.

Als je nog niet overtuigd was van het feit dat wij anno 2017 nog altijd getuige zijn van het grootste verraad uit de geschiedenis van de mensheid, dan heb je het hier zwart op rood:

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.

1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.

1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.

1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.

1743-11: De islam is een religie van vrede.

1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.

1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.

1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.

1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.

1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.

1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.

1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

Wie deze in het Engels gestelde tekst van de “Raad van Europa” nauwkeurig leest kan niet anders dan vaststellen dat ze de formulering zijn van demente ideeën van totaal onbekwame en meer als waarschijnlijk extreem corrupte idioten die schijnbaar niet beter wisten dan arrogante door mohammedanen ingefluisterde besluiten te formuleren en op te dringen aan anderen die hun waanzinnige formuleringen van religieuze idioten volledig onwaar en vals weten, maar dat niet voldoende beseffen wegens islamofascistische eussr-censuur en boycot op objectieve informatie.

De islam is namelijk helemaal geen religie, maar slechts voor 8,9 procent religie en voor 91,1 procent nazistisch islamofascisme!

Islamofobie is niet verwerpelijk en noch rechts of links maar populistisch en dus  uitgerekend uiterst realistisch, volstrekt democratisch, en hypernoodzakelijk om te overleven.

Moslims is Orwelliaanse ….’nieuwspraak‘, in realiteit betreft het volgelingen van Mohammed of “Mohammedanen”!

Om alles nog duidelijker te formuleren naar de hierboven als ‘religieuze idioten’ toe, wordt op nageltjes naar hen verwezen als “religioten“. Voor deze onderontwikkelde kaste volksverraders staan onder meer model: de gebuisde tjeef en ex-rector Rik Torfs die zich met een azijnsmoel niet eens durft vertonen in Heverlee, maar voor alcohol wel gaat winkelen in de Leuvense periferie.

Andere voorbeelden zijn de katholieke religiote satrapen De Kesel en Bonny. Ze hebben geen flauw benul van de inhoud van de mohammedaanse doctrine noch van de finale doelstellingen ervan. En toch hebben zij het lef ons daarover voor te liegen, met instemming en op aansporing van de “Raad van Europa”. Al de leden daarvan, levende zowel als dode moeten dringend ter verantwoording worden geroepen. Laat ons eerst afrekenen met de verraders onder ons.

De “Raad van Europa” esse delendam! (Moet vernietigd worden!)

h/t: “Islamofobia Terrorist” op E.J. Bron

zie ook www.dutchfreepress.nl

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Het grootste verraad denkbaar! — 1 reactie

  1. Gaius, ik vertrouw geen enkele EU parasiet, vroeger al niet, nu niet en nooit niet. EU parasieten zijn enkel bezig voor ‘zichzelf’ waarbij ze verraad plegen en barbaars tuig importeren.
    Enkel gewetenloze lafaards kunnen zo leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *