De dictatoriale EU rotzooi.

Wie de tijd neemt met een tasje koffie en dan rustig ‘zoekt’ naar de positieve punten komende van die EU troep zal er snel aan zijn voor de moeite want die positieve punten zijn niet te vinden. Wie zoekt naar de negatieve punten zal met koude koffie zitten want dat is een boekwerk. Wat moet er nu ook verwacht worden van uitgerangeerde nietsnutten die decadent liggen te parasiteren te zuipen en te rotzooien? NIETS.

Europa WAS een sterk continent en datzelfde Europa is nu een kerkhof geworden door die massale import van barbaren, nietsnutten, leeglopers, geweldplegers en daar moeten wij nu heel snel een einde aan maken, wij moeten terug naar een Europa van Onafhankelijke staten, liefst republieken, die ‘onderling’ afspreken wat ze gezamenlijk willen doen maar nooit een dictatuur want dat is die huidige troep, een ordinaire dictatuur van leeglopers die ons miljarden kost.

Wij willen geen islamieten in Europa, wij eisen dat vreemdelingen onze normen & waarden én seculiere wetten respecteren en dat ze dat ondertekenen wat die hufters van dat Europe hof daar ook mogen van denken. Wij hebben dat Europese hof NOOIT gekozen dus is het waardeloos voor ons net zoals de nog resterende monarchieën, totaal nutteloos.

Laten we de grenzen maar heel snel sluiten voor alle vreemdelingen en enkel nog binnenlaten wat een toegevoegde waarde heeft, dus nooit moslims/islamieten.
Wij kunnen Europa nog redden van de ondergang maar dan moeten we wel nu reageren en die EU troep wegjagen, ze alles afnemen wat ze bij mekaar gestolen hebben en ze voor de rest van hun leven opsluiten.

Wij zijn voor een Europa van samenwerkende staten maar wij zijn tegen één Europa onder een dictatuur van onbetrouwbare wolven, dus “Leve Europa & Weg met die EU”.
Groot Brittannië heeft sloop van die misdaadinstelling in gang gezet en de overige landen zullen snel volgen, hopelijk nog voor het eind van 2017, terug een moslim/islamvrij vrij Europa een Europa met normen en waarden waar DEMOCRATIE een gouden regel is.

Het volk beslist en de politiek voert uit en niet andersom zoals momenteel