Links is supporter van terrorisme

We kunnen er nu niet meer naast kijken. PS, SPA, Ecolo, Groen, PVDA en DéFI zijn duidelijk de objectieve bondgenoten van terroristen en andere misdadigers.

Een voorstel om de administratieve aanhouding te verlengen van 24 naar 48 uur voor alle misdrijven, met een mogelijkheid om tot 72 uur te gaan in geval van terrorisme werd door de kamer van “onze” volksvertegenwoordigers niet goedgekeurd omdat er maar 97 in plaats van 100 stemmen voor waren.

Links toonde haar ware aard. Het is niet voldoende dat de meerderheid van de Belgische burgers gediscrimineerd en uitgebuit worden door een minderheid, nu wou links (rood en groen) ook een efficiëntere bestrijding van het islamitische terrorisme saboteren. Links speelt dus met ons en uw leven en geeft geen moer voor onze veiligheid en fysiek welzijn. Dat is nu duidelijk.

N-VA, CD&V, MR , Open Vld, CDH, Vlaams Belang, Vuye & Wouters en PP. stemden voor deze vooral wegens corrupte en onbekwame politiek benoemde rechters hypernoodzakelijke verlenging van de administratieve aanhouding in geval van terrorisme. Blijkbaar hebben de parlementsleden van SPA en Groen veel gesjoemel en gegraai te verbergen want anders zouden ze zo zwaar niet tillen aan de voorgestelde grondwettelijke uitbreiding van 24 naar 48 uur. Allicht rekenen ze veel liever op de hand- en spandiensten van hun rode spitsbroeders binnen het gerechtelijk apparaat.

Heel deze vaudeville die al bezig is sinds januari van vorig jaar is natuurlijk typisch Belgisch en dus kafkaiaans. Nu komt er waarschijnlijk een uitbreiding van de door een onderzoeksrechter bevolen “voorlopige hechtenis” van 24 naar 48 uur bij gewone wet waarvoor de grondwet niet moet gewijzigd worden. In de praktijk gaat dit neerkomen op een voorlopige hechtenis van 96 uur omdat de onderzoeksrechter voor het verstrijken van de eerste 48 uur de voorlopige hechtenis in geval van terrorisme wel zal verdubbelen.

Binnen die tijd moet het mogelijk zijn een aanhoudingsbevel te formuleren voor vijf dagen en deze te laten bevestigen door een raadkamer van de correctionele rechtbank waardoor de inmiddels beschuldigde in verzekerde bewaring kan blijven tot op de dag van zijn of haar proces.

We schrijven met opzet “kan” blijven want in dit apenland waar de meerderheid zich gewillig laat vernederen en uitbuiten is alles mogelijk. Justitie is in België een ongelooflijk corrupte en vermolmde staatsmacht geworden waar recht in regel schots en scheef loopt en de particratie van een ondemocratische elite politiek correcte oekazes uitdeelt. De enige oplossing van dit gigantisch deficit aan rechtvaardigheid kan slechts gerealiseerd worden in een onafhankelijk Vlaanderen.