Het westerse EU-gekkenhuis

Met definities moet je oppassen.
Islam is geen fysieke ziekte zoals de dollekoeienziekte. Het is eerder een ziekteverwekker zoals een kwaadaardige kankercel. De ziekte die islam verwekt is een geestesziekte waarvoor geen geneesmiddel bestaat: psychopathie, veroorzaakt door hersenspoeling van jonge kinderen en onderontwikkelde mensen met een extreem laag IQ.

Lobotomie zou een individuele oplossing kunnen bieden maar dat botst uiteraard op onoverkomelijke ethische bezwaren die eigen zijn aan de ethiek van een beschaafde samenleving, en is principieel ook onbetaalbaar.

De schade die in de hersenen van mohammedanen werd aangericht is onomkeerbaar en ze zijn met 1.600.000.000 en dus met veel meer dan de 1% waarvan sprake in het bruggetje naar wiki!
Ze geloven (onder meer) in de waarheid van het volgende:
A) Mohammed is de boodschapper van Allah omdat de koran het zegt.
B) De koran is het woord van Allah omdat de boodschapper het zegt.

Alle islamieten “geloven” in de waarachtigheid van deze bedrieglijke cirkelredenering en mogen zelfs volstrekt overeenkomstig de islamitisch doctrine vermoord worden als ze dit niet verder willen geloven.

De onwaarheid van deze bedrieglijke standpunten is voor ons volledig klaar en duidelijk omdat wij in het Westen sinds de verlichting het onderscheid kunnen maken tussen religie en ideologie. Maar de islam kende geen verlichting en die zal er ook nooit komen omdat de islam drie kernprincipes heeft: 1 Jihad, 2 Sharia en 3 Mohammed.

De islam overleeft al 1400 jaar door systematisch toepassing van vier gedragingen.

1° het gebruiken van geweld en het voeren van heilige oorlog: Jihad.
2° het gebruiken van vrouwen als kinderfabriekjes.
3° het gebruiken van list en bedrog bij het verwerven van territorium. (*)
4° het hersenspoelen van onvolwassen kinderen.

Hierbij moeten we goed beseffen dat Jihad de door God verplichte oorlog is tegen alle niet-islamieten tot iedereen op de planeet onderworpen is door de islam wat onderwerping (Al-Silm en niet Al-Salaam) betekent.

Islam is niet alleen en ziekteverwekker maar ook een religie voor 8,9 procent. Helaas zorgde Mohammed er voor dat islam een dictatoriale, gewelddadige, moordzuchtige en imperialistische doctrine werd voor 91,1 procent. Zou U een slok water aangevuld met 91,1 procent azijn een glas water durven noemen? Natuurlijk niet.

Juist deze islamitische doctrine die de samenvoeging is van “de manier van Mohammed” Soenna genaamd en die bestaat uit zijn biografie en de overleveringen over wat hij deed en zei met de door Mohammed gefantaseerde goddelijke openbaringen op schrift gesteld in de koran, maakte van een een monotheïstische religie uit de zevende eeuw een afschuwelijke samenlevingsvorm geregeld door achterlijke en barbaarse sharia (islamitische rechtsleer en rechtspraak).

Maar ons probleem zijn niet zozeer de mohammedanen hoewel ze allicht in veel gevallen, denkelijk zo’n 40%,  uit noodzaak psychopathologische leugenaars zijn over de ware aard van hun islam en die in feite op elk ogenblik van sympathiserende psychoten kunnen ontpoppen tot gewelddadige psychopaten.. En ook die islam is niet ons grootste probleem. Het grootste probleem van onze westerse beschaving is een andere geestesziekte: politieke correctheid.

Om het dramatische hiervan duidelijker te maken hierna een voorbeeld dat punt 2 betreft (het verkrachten van vrouwen). De politiek correcte Zweedse elite is er onlangs in geslaagd de hulpverlening aan de slachtoffers van verkrachting te schrappen en te laten besteden aan de verkrachters, bijna uitsluitend mohammedanen. Psychopathie is duidelijk geen exclusief islamitisch probleem.

Ook onze politiek correcte machthebbers zijn geestesgestoorde misdadigers.

(*)
Taqiyya = het formuleren van leugens (om het vertrouwen te krijgen)
Kitman = het verbergen van iets (bvb. het tweede gewelddadige deel van een zin uit de koran)
Tawriya = opzettelijk een valse indruk wekken (dat iedereen veilig is bvb.)
Murana = infiltratietactiek om te misleiden gevolgd door woordbreuk

Postscriptum:

Morgen (25 juni 2017) eindigt dit jaar de Ramadan. U weet allicht al de de maand Ramadan helemaal geen vastenmaand is, maar een maand van schranzen en vreten zo lang het donker is. Het meeste islamitische geweld wordt overdag gepleegd en volgt ook kort na het einde van deze maand. U weet allicht ook dat de koning der Belgen en de Vlaamse eerste minister Bourgeois zich graag laten opmerken door zogenaamde “iftar-maaltijden” te gaan nuttigen bij Mohammedanen thuis. Die maaltijden zijn de eerste die door mohammedanen genuttigd worden na zonsondergang.

Wij kunnen het bij deze niet laten U een bruggetje te bieden naar een artikel dat duidelijk maakt wat de Ramadan werkelijk betekent voor de mohammedanen.”De natie haar vasten is op zichzelf het opvoeden voor de JihadAl deze slagen die tijdens de maand van Ramadan plaatsvonden en waarin Allah de moslims de overwinning verleende op hun vijanden, laten zien dat de maand van de Ramadan de maand van overwinning is.” Wij verzinnen het niet. Dit is de islamitische brontekst. Daar doen de islamofiele Filip de Belgique, die in feite Philippe heet, en de islamofiele Geert Bourgeois dus graag aan mee.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Het westerse EU-gekkenhuis — 4 reacties

 1. Bedankt voor de uitgebreide toelichting.
  Ik werk samen met een Moslim op de boekhoudafdeling.
  Bedankt om me te waarschuwen. Voortaan heb ik een 2kg hamer in mijn bovenste schuif.
  Je weet maar nooit met die mosselmannen.

 2. Eergisteren plaatste ik in extremis nog een postscriptum onder mijn bijdrage waarin ik waarschuwde voor het verband tussen oorzaak en gevolg. De oorzaak zijnde de ramadan en het gevolg zijnde islamitisch geweld. Gisteren was het al prijs. In Schaarbeek, Borgerhout en blijkbaar ook Luik vielen mohammedanen de plaatselijke politie aan.

  Bart De Wever mag nu wel in de gazetten komen vertellen wat het Vlaams belang al decennia lang over het oorzakelijk verband zegt, feit is dat het niet meer de vraag is of een burgeroorlog er komt, maar wel wanneer die er zal komen.

  Het jong mohammedaans gespuis wordt tijdens de ramadan opgehitst tot het voeren van jihad tegen de kuffar. De politie is het zichtbaar symbool van de plaatselijke kuffar.

  De laffe en lakse houding die de autochtone politiemensen van een kaste totaal onbekwame politiekers in de rug gedekt door een horde corrupte rechters gedwongen worden aan te nemen is voor mohammedanen een provocatie en een belediging.

  Dat het dit jaar volgens hem “de spuigaten uitloopt” is het sluitend bewijs dat De Wever zijn werk als burgemeester de vorige jaren verwaarloosd heeft en dat zijn minister van binnenlandse zaken en onze Vlaamse en federale regeringen zwaar nalatig zijn geweest.

  De finale score van de ‘ramadan’ van 2017 is 174 doden bij 1595 aanslagen in de naam van islam. Er werden ook 2 moslims gedood in 2 aanslagen gepleegd door kuffar. Dat laatste is nieuw en wijst er op dat de woede onder het deksel van de officiële doofpot van censuur en hersenspoeling, stilaan op temperatuur begint te komen. Denken onze totaal onbekwame politiekers dat het gebruik van machetes, stenen, messen, spijkerbommen, gasflessen, springstoffen, auto’s en zware camions om met terreuraanslagen onze medeburgers te doden niet opgevallen is?

 3. Lucky, met een gekkenhuis kan men soms nog eens lachen met alle respect voor de patiënten, met dat EU gekkenhuis is dat anders gesteld, diep treurig dat het nog steeds open gehouden wordt en met een enorme walging voor de idioten die er liggen te parasiteren waarbij de grootste walging er uiteraard is voor die zuipschuit uit Luxemburg, die führer uit Duitsland, die idioot uit het Gentse, die waanzinnige uit Nederland en die troela uit Italië waarbij de overige idioten niet uitgesloten zijn…, respect voor dat uitschot is onbestaande.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *