Te Gek!? lanceert dit najaar een nieuwe campagne onder het motto ‘signaalherkenning bij psychische problemen’, om mensen bewust te maken van signalen die aangeven dat het niet goed gaat met iemand en dat die er ook zelf iets aan kan doen. Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) trapt de nieuwe campagne af op 28 augustus. Bedoeling is dat het project nog jaren doorloopt. Het is een samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG). Te Gek!? neemt al langer initiatieven om geestelijke gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken.

Zelf heb ik een beter middel: laat de kinderen eens gaan kijken naar Zweden: http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/06/Hoofd-Zweedse-rijkspolitie-over-chaos-en-geweld-door-migranten-Help-ons-help-ons

Geestelijk Ontreddering bij Jonge Migranten

Er is hier in Vlaanderen een groeiend aantal jongeren met psychische problemen. En ’t zal nog erger worden. Er zullen nog veel meer jongeren met hun psyche in de knoop geraken. Want ze blijven hier binnenstormen, de jongeren die hier geen voedingsbodem hebben, die hier niet thuishoren, die zich als neten vasthechten aan onze samenleving zonder er echt deel van uit te maken. Wij zijn op weg naar een maatschappij vol gestoorde jongeren, geestelijk gehavende individuen, en dat mag ons niet verbazen.

Migranten, als ontheemde thuislozen, kijken ontredderd om zich heen op zoek naar houvast in een land dat niet het hunne is. Ze zijn zichzelf en hun controle kwijt. Als ontwortelden belanden ze op een gloednieuwe plek waar alle vertrouwdheid verdwenen is en ze niets meer herkennen van hun thuisland, van hun heimat. Ze namen afscheid van hun geboortegrond, van hun vaderland, van hun cultuur, en begeven zich dan op weg naar het onbekende, naar een nieuwe cultuur waarin ze helemaal geen roots hebben. Eerst komt er de cultuurschok en dan de verwarring, een ijl gevoel.

Heimwee naar het thuisland doet hen belanden in een diep depressie-dal, waarin ze de kluts en het noorden kwijt raken, en hun evenwicht ook nog. Elk houvast valt weg, waarna complete desoriëntatie volgt. Omdat ze geen wortels hebben in hun nieuwe omgeving zijn ze vatbaar voor psychische stoornissen, voor inzinkingen, depressies, ontwenningsverschijnselen en jetlagsproblemen. Hun geestelijke gezondheid is aangetast door immigratie. Typisch voor een volksverhuizing.

Geplaagd door heimwee beginnen ze rond te dolen op zoek naar hun verloren identiteit. Er komt een proces op gang waarbij hun thuisland geromantiseerd en verheerlijkt wordt. Ze belanden in een diep depressief dal, een niemandsland tussen twee culturen, waarin ze spartelen als ontheemden zonder sokkel, in een zone tussen oude en nieuwe wortels, een zone met geen enkele garantie op vastigheid omdat ze blijven haperen in een bi-culturele situatie, van waaruit de desoriëntatie graag zal evolueren naar blijvende psychische stoornissen. Algehele geestelijke ontreddering bij jonge migranten… En daarna is de stap naar criminaliteit erg klein.