Wat we zelf doen, doen we beter.

Wat we zelf doen, doen we beter. Was dat maar waar! De aanhoudende transfers naar Francofonië, zitpenningen voor corrupte politiekers bij een ongelooflijk groot aantal intercommunales en uiterst verdachte vzw-tjes, een gigantisch grote kaste parasiterende “kabinet-medewerkers”, vergoeding kinderopvang tijdens raads- en commissiezittingen voor politiekers, en sinds begin juli nu ook aanzienlijke verhoging van de verspillende subsidies uitgereikt door de Vlaamse regering aan wat in feite georganiseerde en sinds 2015 bewezen misdadigheid is!
Pro memorie uit 2013:

Waar is de Vlaamse regering mee bezig?

Waar is de kracht van verandering?

In het Staatsblad van maandag 3 juli 2017 verscheen het ‘decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017’. Het decreet werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Vooral het hoofdstuk 6 ‘Cultuur, Jeugd, Sport en Media’ levert interessante lectuur op. Bevoegd minister is Sven Gatz. Tien verenigingen krijgen dit jaar en de komende jaren extra Vlaams geld. Merk op dat het om extra geld gaat. In de oorspronkelijke begroting is reeds ruime financiering voorzien. De begunstigden zijn vooral Marokkaanse en Turkse verenigingen.

Het kan niet op. De ‘Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties’ (FMDO vzw) krijgt er dit jaar 40.000 euro extra bij. Voor de komende drie jaren – 2018, 2019 en 2020 – komt er telkens nog eens 110.000 euro bij. In totaal een geschenk van Sven Gatz van 370.000 euro.

Ook de ‘Federatie van Marokkaanse Verenigingen’ (FMV vzw) valt in de prijzen. Dit jaar krijgt die vzw eveneens 40.000 euro extra. De volgende drie jaren komt daar telkens 70.000 euro bij. In totaal een bonus van een kwart miljoen euro.

Het ‘Internationaal Comité’ krijgt eveneens extra geld. Het Internationaal Comité (vzw IC) is volgens de webstek ‘een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie. Het IC wil zelforganisaties van allochtonen in hun verscheidenheid en met respect voor hun culturele eigenheid ondersteunen en verenigen.

Doel is zo de onderlinge solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, alsook de solidariteit en samenwerking tussen allochtonen en autochtonen.’ Het IC krijgt dit jaar en de komende drie jaar 370.000 euro extra.

De ‘Turkse Unie van België’ krijgt er 310.000 euro extra bij. De ‘Unie van Turkse Verenigingen’ mag 280.000 euro op de rekening bijschrijven. Ook de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims krijgt extra geld.

Besluit:

In totaal krijgen deze en vijf andere organisaties er dit jaar en de komende jaren enkele miljoenen euro’s extra bij. Laten we hopen dat het vele extra geld goed besteed wordt.

Maar laat ons toe hieraan te twijfelen.

Thierry Debels

Bron: Pallieterke.net

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Wat we zelf doen, doen we beter. — 2 reacties

  1. Reeds meerdere keren gepost dat de “Iskariothafstammelingen” nog steeds aanwezig zijn in Vlaanderen (en dààrmee doelde ik feitelijk eerder op de cd&v-ers, maar er zijn nog véél-méér van dat soort… zij blijken eveneens tussen de “denkers, durvers èn doeners” te zitten g.v.d.sche volksverraders.!

  2. De Vlaamse en federale overheid blijven rustig pamperen, subsidiëren en centen uitgeven aan allochtone doelen. Langs de andere kant Komt Theo Francken een grote mond opzetten over UNIA. Het is klaar en duidelijk, N-VA trekt een grote mond maar daar blijft het bij, kijk naar Jambon “ik ga Molenbeek opkuisen”. Het is gewoon de “strategie” luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden. N-VA ten voeten uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *