Volksverlakkerij

Enkele citaten:
“Wat zich heeft voltrokken is een volksverlakkerij, vanuit de politiek, van de hoogste orde. Jarenlang is de bevolking wijsgemaakt dat deze instroom van migranten een ‘verrijking vormt’ voor de samenleving. Dat wij deze migranten, waarvan tot 90 procent gewoon ordinaire gelukszoekers zijn, nodig zouden hebben op de arbeidsmarkt. Dat we ze zogezegd nodig hebben om de vergrijzing op te vangen.”

“Nu de realiteit, laten wij het klaar en duidelijk zeggen: Wij hebben dit soort mensen niét en nimmer nodig. Wat hier toekomt aan onze poorten is een groep paupers, veelal afkomstig uit de sub-sahara en Arabische wereld, die laag- tot niet geschoold is en vaak niet eens in staat is de eigen naam te kunnen schrijven of spellen. Alsof deze mensen de verpleegster of ingenieur van morgen zijn.”

“Overal in de grote steden huist een vijfde colonne van mensen die ons haat. Een vijfde colonne die de democratie verwerpt en achterlijkheid propagandeert, een groep die de vrijheid van meningsuiting aan banden wil leggen, die vrouwen ziet als stukken vlees die er om vragen om verkracht te worden, die Christenen honden vinden en stellen dat homoseksuelen maar best van torengebouwen moeten gesmeten worden.
Tikkende tijdbommen, figuurlijk en zoals we in Parijs, Madrid, Londen, Maalbeek en Zaventem, Nice hebben gezien, ook letterlijk; de vijfde colonne ze zit overal.

De politiek correcte verraders hebben het maatschappelijke debat vergiftigd. Iedereen die waarschuwde voor de gevolgen van de open grenzen en het mondialisme, die waarschuwde voor de malaise van de multicultuur en het islamisme, werd jarenlang genegeerd, weggelachen of monddood gemaakt.

Ik herinner mij nog dat ik enkele jaren geleden studeerde aan de Universiteit Antwerpen en dat een hele aula van studenten, professoren incluis, boe geroep lieten weerklinken omdat ik beweerde dat de Arabische lente zou uitmonden in islamitische waanzin. Wel, aan die boe-roepers van weleer zeg ik: Wel, hoe zit het, met de Arabische Lente en de democratisering in het Midden-Oosten?”

Het vrij verkeer van goederen en diensten brengt op langere termijn economische welvaart, het vrij verkeer van mensen uit culturen die haaks staan op de onze, brengt op langere termijn burgeroorlog.”

h/t Lawrence Urbain