Onder moslimcriminelen

Nicolai Sennels is een Deense psycholoog die gedurende meerdere jaren met jonge criminele moslims werkte in een gevangenis van Kopenhagen. Hij is de auteur van Among Criminal Muslims. “A Psychologist’s Experience from the Copenhagen Municipality”. Deze titel kan worden vertaald als: “Onder Moslimcriminelen”. De ervaringen van een psycholoog in de gemeente Kopenhagen.

Vraag: Teken voor ons een psychologisch profiel van de islamitische cultuur. Hoe geeft het vorm aan de menselijke geest en het gedrag tijdens het opgroeien in zo‘n cultuur?

Sennels: De belangrijkste kenmerken die ik vond hebben te maken met agressie, zelfvertrouwen, individuele verantwoordelijkheid en identiteit.

Met betrekking tot woede, het werd al snel duidelijk dat moslims in het algemeen een andere kijk hebben op agressie, woede en bedreigend gedrag dan de Denen en waarschijnlijk de meesten in onze westerse wereld.

Voor de meeste westerlingen is het beschamend, een teken van zwakte, als mensen boos worden. Deze visie op woede wordt waarschijnlijk al volledig vastgelegd in de vroege kindheid. Ik heb meerdere jaren als schoolpsycholoog gewerkt, en pesten was altijd een probleem op de scholen waar ik werkte. Het interessante is dat de kinderen die de meeste kans lopen om gepest worden diegenen zijn het makkelijkst boos worden. Als mensen boos worden hebben we de neiging hebben om het respect voor ze te verliezen, en in veel gevallen proberen we om ze te plagen, met als pedagogische doelstelling de betreffende persoon zich de kinderlijkheid van zijn of haar gedrag te laten realiseren.

Proberen om je zin te krijgen door agressief op te treden, of met behulp van dreigementen, wordt als onvolwassen gedrag gezien, en onze reactie is vaak dit gedrag belachelijk te maken of het gewoon te negeren. Dus, de kortste weg om het gezicht te verliezen in onze westerse cultuur is het laten zien van boosheid.

Dit is volledig tegenovergesteld aan de islamitische cultuur. Terwijl de meeste van mijn Deense klanten die problemen hadden met woede zich ervoor schaamden, leken geen van mijn moslim klanten ooit in staat om onze visie op boosheid te begrijpen. Ik heb ontelbare uren besteed aan Anger Management behandelingen met zowel de Deense als de islamitische klanten, en dus had ik zeer goede mogelijkheden om de culturele verschillen met betrekking tot deze specifieke emotie, de manieren om er mee om te gaan en er op te reageren, mee te maken.

In de islamitische cultuur wordt van personen verwacht dat men woede en bedreigend gedrag vertoont als men kritiek krijgt of gepest wordt. Als een moslim niet agressief reageert wanneer hij bekritiseerd wordt, dan wordt hij als zwak gezien, niet de moeite waard om te vertrouwen en dus verliest hij onmiddellijk aan sociale status.

Deze cocktail van culturele verschillen heeft het lopende debat over vrije meningsuiting over de hele wereld aangewakkerd. De kritiek en grappen van de vrije wereld over de islam worden beantwoord met woede en dreigen met terreur. Wanneer een Deense cartoonist de profeet van de moslims toont met een bom in zijn tulband, om daarmee het feit te illustreren dat Mohammed tientallen bloedbaden uitgevoerd heeft en opriep tot een wereldwijde gewelddadige jihad tegen niet-moslims, dan bevestigt de reactie van islamitische leiders en hun volgelingen nu juist de tekening van Westergaard:

Ze reageerden met jihad op alle mogelijke niveaus – bedreigingen met genocide, terreur, economische boycot, rechtszaken en het gebruik maken van democratische systemen in onze landen, de EU en de VN om onze wetten rondom de vrije meningsuiting aan te vechten en te vernietigen.

Vraag: Heb je echte verschillen kunnen vinden tussen moslims uit verschillende delen van de moslimwereld?

Sennels: Mijn werkervaring met moslims is dat de cultuur die is ontwikkeld onder islamitische invloed de ontwikkeling van bepaalde psychologische kenmerken steunt.
Ik had moslimcliënten uit het merendeel van de islamitische wereld: het grootste deel van het Midden-Oosten, islamitische landen in Afrika, Pakistan en ex-Joegoslavië. Ik heb geen grote verschillen in mentaliteit tussen deze landen kunnen vaststellen.

Het enige echt belangrijke, wat de gevolgen bepaalt van de islamitische mentaliteit, was of de cliënt zich zelf sterk identificeert met de moslimgemeenschap of niet. Er was een kwantitatief verschil tussen de vaak minder islamitische moslims uit bijvoorbeeld ex-Joegoslavië en de klanten uit het Midden-Oosten die zich meestal sterk identificeerden als moslims.

Verreweg de meeste van mijn 150 islamitische cliënten drukten een sterke loyaliteit uit aan hun God, Allah, en hun profeet, maar minder dan de helft beoefent de islam actief door te bidden, koran studies te doen, enz. Maar er leek geen verschil te bestaan tussen de groep die actief hun geloof uitoefent en de groep van trouwe maar passieve gelovigen.

Vanuit het blikveld van de therapie: de mentaliteit die voortvloeit uit de islamitische invloed op de samenlevingen waar zij het dominante waardesysteem is, is zo sterk geworteld in de cultuur dat moslims worden beïnvloed door haar dogma’s en waarden, onafhankelijk of ze nou vijf keer per dag bidden en uit de Koran kunnen reciteren of niet.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Onder moslimcriminelen — 4 reacties

 1. Islam deelt de mensheid in 2 groepen: de mohammedanen, en diegenen die geen volgeling van Mohammed zijn. De eerste groep werd door Allah bevolen de tweede te onderwerpen. Er bestaat in islam geen wederkerigheid en geen gelijkheid. Vrouwen en niet-mohammedanen zijn in de islam per definitie minderwaardig.

  Dat geeft elke mohammedaan een blanco volmacht om gewelddadig te worden en te intimideren om te onderwerpen. Het boos worden is een normale procedure om daartoe in staat te zijn. Het is in feite zeer eenvoudig: je zegt, doet, schrijft, tekent of maakt iets dat een mohammedaan niet zint en de blanco volmacht van Allah treedt in werking. De mohammedaan begint te onderwerpen.

  Het antwoord op vraag 2 kan geformuleerd worden in 1 zin: “islam is een sekte”. Een gevaarlijke want gewelddadige sekte met bekeringsdrang bovendien.

  Daarom is het alarmerend te moeten vaststellen dat de eerste minister van de Vlaamse regering Bourgeois en de koning van België er prat op gaan te hebben getafeld met leden van deze sekte. Hoewel, de overleden oom van de koning was ook lid van een niet zo aangename sekte: Opus Dei.

  • Beste Sigrun,
   Zelf zou ik het niet beter onder woorden kunnen brengen, kort, bondig en alleszeggend. Dikke duim.

 2. Dat “vlugger kwaad/woedend zijn” komt enkel voor bij personen met een laag IQ… ook onder de zogenaamde “onzen”.
  Zij zijn eigenlijk méér kwaad omdat zij NIET BEKWAAM ZIJN OM HUN STANDPUNT in een geschil, DEFTIG uit te drukken… (“kwaad om dat zij..niet goed…uit hun woorden geraken” zeggen wij dan.)

 3. Ik ben helemaal niet thuis in het vakgebied van psychologie. Doch wat deze psycholoog beweert is iets waar ik zelf al achter was gekomen. Blij dat een universitair mijn gedachte bevestigd. Simpel, moslims horen hier niet thuis. Wie daar nog aan twijfelt moet dringend eens naar een psycholoog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *