Enkele citaten

Mustafa Kemal Atatürk:
»Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie!«
»De islam hoort op de vuilnishoop van de geschiedenis!«
»De islam, deze absurde Godsleer van een immorele Bedoeïn, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt.«

Karl Marx:
»De koran en de op hem stoelende islamitische wetgeving reduceren geografie en etnografie van de verschillende volkeren tot de eenvoudige en gemakkelijke tweedeling in gelovigen en ongelovigen. De ongelovige is ’harby’, d.w.z. de vijand. De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen. In die zin waren de zeeroversschepen van de Berberstaten de heilige vloot van de islam.«

Voltaire:
(…) dat hij (Mohammed) zich ermee op de borst klopt aan de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van dat onverteerbare boek zou hebben ontvangen, dat bij iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verlenen, zijn vaderland te vuur en te zwaard bestrijdt, (…) dat is nu met zekerheid iets wat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem alle natuurlijke licht heeft gedoofd.«

Hitler:
»Als Karl Martell niet zou hebben gewonnen bij Poitiers: zouden wij al hebben afgerekend met de joodse wereld – het christendom is zoiets slaps –, dan zouden we nog liever het mohammedanisme hebben overgenomen, deze leer van de beloning van het heldendom: alleen de strijder komt in de zevende hemel! De Germanen zouden de wereld hebben veroverd, alleen door het christendom werden we daarvan afgehouden.«

Schopenhauer:
»Kijk nu eens naar bijv. de koran: dit slechte boek volstond om een wereldreligie op te richten, de metafysische behoefte van talloze miljoenen mensen sinds 1200 jaar te bevredigen, het fundament van hun moraal en een belangrijke verachting van de dood te worden, net als hen enthousiast te maken voor bloedige oorlogen en uitgebreide veroveringen. We zien in hem de treurigste en armoedigste vorm van theïsme. Er mag veel door de vertalingen verloren gaan; maar ik heb er geen enkel waardevol idee in kunnen ontdekken. Iets dergelijks bewijst, dat de metafysische behoefte niet hand in hand gaat met de metafysische vaardigheid…«

Mohammad Amin al-Hoesseini (grootmoefti van Jeruzalem, oktober 1944):
»De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt met de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschappelijkheid, de familie en de kinderen. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van arbeid en creativiteit.«

Mina Ahadi (oprichtster van de Centrale Raad van ex-moslims in Oostenrijk):
Wie de echte islam wil leren kennen, kan bij ons langskomen en informatie inwinnen. Geactiveerde islam, geïnstalleerde, gevestigde islam betekent steniging, vrouwenvijandigheid en perscensuur.«

Cahit Kaya (voorzitter van de Centrale Raad van ex-moslims in Oostenrijk):
»Er zijn uiterst bedenkelijke moskeeverenigingen actief, die massief onder de jongeren missioneren en uiterst racistische en antisemitische ideologieën verspreiden. Dit heeft niets meer te maken met democratie. In deze clubs wordt o.a. de haat tegen ’het westen’ aangewakkerd en een door Turkse islamisten aangevoerde islamitische heersersreligie gepropageerd. Integratie wordt volledig afgewezen en actief bestreden.«

Sir Winston Churchill:
»Bij de fanatieke waanzin, die in een mens zo gevaarlijk is, zoals hondsdolheid in een hond, komt dan nog deze beangstigend fatalistische onverschilligheid. De gevolgen zijn in vele landen duidelijk zichtbaar. Roekeloze gewoontes, slordige akkerbouwmethodes, onbeholpen economische gebruiken en onzekerheid van eigendom heersen overal daar, waar de opvolgers van de profeet regeren of leven. Een vernederende wellustigheid berooft dit leven van zijn waardigheid en zijn verbetering, het volgende van zijn eer en heiligheid. Het feit, dat volgens de mohammedaanse wet iedere vrouw het absolute bezit is van een man, zij het als kind, als echtgenote of als geliefde, schuift de definitieve uitroeiing van de slavernij noodgedwongen op de lange baan totdat het islamitische gelooft heeft opgehouden een belangrijke macht binnen de mensen te zijn.

Individuele moslims mogen over geweldige kwaliteiten beschikken, maar de invloed van de religie verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van diegenen, die haar volgen. Er bestaat geen grotere rugwaarts gekeerde kracht op de wereld. Er ver vandaan verwijdert aan de dood gewijd te zijn, is het mohammedanisme een militant geloof gericht op bekering. Hij heeft al in Centraal-Afrika gezaaid, trekt bij iedere stap onverschrokken krijgers aan, en als het christendom niet in de sterke armen van de wetenschap geborgen zou zijn, de wetenschap waartegen hij (de islam) vergeefs heeft gevochten, dan zou de beschaving van het moderne Europa wellicht vallen, net zoals de beschaving van het oude Rome gevallen is.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Enkele citaten — 1 reactie

  1. Als wij als Vlaming al kritiek hebben op de islam zijn we “racisten, xenofoben, fascisten ” voor linkse en regerende politici, daarin gesteund door de MSM. Ik heb mij daar nooit iets van aangetrokken. Na bovenstaande citaten te hebben gelezen kan ik zeggen: we zijn in goed gezelschap. Verder trek ik mij van die verwijten geen flikker meer aan. Europa aan de Europeanen, en Vlaanderen onafhankelijk en islamvrij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *