Islam met cijfers

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, is een zeer uitgesproken islamcriticus.

 

De in Mekka geopenbaarde verzen en hoofdstukken van de koran zijn even gevaarlijk als die geopenbaard in Medina.

  • Ze geven de cultus van een psychopathische sekteleider de status van religie.
  • Ze formuleren tientallen keren dat deze sekteleider het perfecte en na te volgen rolmodel is voor alle mohammedanen in alle tijden.

Nog tijdens zijn leven leidde dit tot een orgie van geweld en doodslag toen de sekteleider zich in Medina ontpopte tot krijgsheer, slavenjager en sadistische massamoordenaar. Dat was “soenna”, de aanbevolen manier van Mohammed.

Die staat klaar en duidelijk neergeschreven in 86 procent van de islamitische doctrine. De ahadith, de gezaghebbende overleveringen over alles wat Mohammed deed en zei 60%), en zijn biografie, de sira (26%).

Als men vaststelt dat de Medinese koran en echt horrorverhaal is, beseft men tot wat 86 % tekst van de 100% islamitische doctrine tot gevolg heeft gehad de voorbije 1400 jaar. De koran beslaat slechts 14 % van de doctrine en de doctrinaire fundamenten werden chronologisch gezien als eerste geformuleerd in de Mekkaanse koran en nadien bevestigd in de Medinese koran.

Moslims die beweren alleen waarde te hechten aan de Koran en zogezegd vraagtekens stellen bij de validiteit van de soenna en zich daarom ‘Koranische’ mohammedanen laten noemen trachten ons te bedriegen door bij goddelijk mandaat gerechtvaardigd bedrog ten voordele van de verspreiding van islam te plegen: Taqiyya en/of Murana, gebod vastgelegd in jawel, de koran!

De Mekkaanse koran is perfect te vergelijken met “Mein Kampf” van Adolf Hitler, met slechts een  verschil. In de Mekkaanse koran is slechts 1 procent anti-Joodse tekst terug te vinden en in ‘Mein Kampf’ 7 procent. De kiem van het dramatisch vervolg was geschapen. De Medinese koran overtreft ‘Mein Kampf’ met maar liefst 17 procent anti-Joodse tekst. Waarom ‘koranische’ mohammedanen, die gematigdheid veinzen, ook graag Joden vermoorden zal U met dit wetenschappelijk bewezen en onweerlegbaar feit ook wel duidelijker worden.

Om het met de woorden van dominee Martin Niemöller te zeggen:
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
…was er niemand meer die nog kon protesteren.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam met cijfers — 1 reactie

  1. Peter Hoekstra, een man die weet waarover hij praat, een man die weet hoe het er in Europa aan toe gaat. Als ambassadeur de juiste man op de juiste plaats. Ik vrees/vermoed enkel dat hij goed beveiligd zal moeten worden. Buiten de ene kleine verspreking is niet te merken dat Engels zij 2de taal is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *