Waar een vakantieperiode al niet goed voor is

Het is een jaarlijks terugkomend fenomeen. Vlak voor haar zomervakantie keurt de uitvoerende macht, de Belgische regering dus, tijdens de verlofperiode van de modale Vlaming, een reeks maatregelen goed die eigenlijk het daglicht schuwen en op een ander tijdstip van het jaar door de bevolking zou onthaald worden op uitingen van woede en extreme verontwaardiging.

Het betreft dit jaar een compromis tussen de pest, de cholera en ebola maar de ministers, inclusief die van de NVA en VLD, doen alsof het een grote overwinning, een eerbaar compromis en formidabele prestatie is!

Het schandaligste onderdeel is dit jaar dat over de schadeloosstelling van de slachtoffers van oplichting en wanbeheer van de directie van Arco. Niettegenstaande die slachtoffers recht hadden op schadevergoeding betaald met het vermogen van de oplichters van het ACV,  is het plan van deze regering hun verlies te compenseren met 400 miljoen belastinggeld dat er nog niet is.

Niettegenstaande de opvolgers van het ACV, beweging.net, over ruim een miljard euro beschikt zou deze vakbond slechts 200 miljoen bijdragen aan de schadeloosstelling. De burgers die geen aandeelhouder waren van ACV-Arco worden dus voor 400 miljoen opgelicht door deze regering. Dat is het plan. Het gelijkheidsbeginsel betreft in deze mislukte staat blijkbaar alleen maar Mohammedaanse jihadisten uit Afrika, Afghanistan, Pakistan en het Midden-Oosten. Maggie De Block (zie foto) kreeg het voor elkaar dat die goedkoop naar de “Psycholoog” kunnen in plaats van zonder pardon achter de tralies gestoken te worden.!

Ondernemers en beleggers waren veel beter af onder Elio Di Rupo en zijn PS-regering. Een analyse waar wij ons bij aansluiten.

Ook Jean-Marie Dedecker fileert het zomerakkoord van de regering-Michel:

“De begrotingsopmaak is een jaarlijks verplicht nummertje rekenwerk dat per definitie altijd uitdraait op de onteigening van de spaarzame burger.”
“Grote overwinnaar van dit akkoord is deze keer minister van Werk Kris Peeters. Hij sleepte 400 miljoen uit de brand voor zijn broodheren van de Christelijke zuil, de bokkenrijders van Arco.”
“Spaargeld is wat je in dit land overhoudt als je met een overheidsbeslag van ruim 53 procent de helft van je inkomen al aan de staat afgegeven hebt.”

Het is meer dan 53%! De Tax Liberation Day viel dit jaar op 27 juli 2016. En dan komt nog de belasting op het kadastraal inkomen, de BTW en accijnzen, erfenisrechten, schenkingsrechten, ditstributiekosten voor elektriciteit als verkapte belasting, de ontelbare automobilistenvallen, autotaksen, taksen op identiteitskaarten en reispassen, suikertaks op producten zonder suiker ….. Het zal eerder 93% zijn. En zijn spaargeld, als de Vlaming dat dan nog heeft, verliest jaarlijks ca 2 à 3% aan waarde door inflatie, en wordt door Arco en ACW gestolen. Enzovoort, enzovoort.

En de Vlaming? Hij sliep verder want hij is met “fekansie”.

‘De bokkenrijders van Arco zijn de winnaars en we krijgen er een achterbakse vermogensbelasting bovenop.’

De begrotingsopmaak is een jaarlijks verplicht nummertje rekenwerk dat per definitie altijd uitdraait op de onteigening van de spaarzame burger. Het begint traditioneel met een waarschuwing van één of ander monitoringcomité dat het tekort bijvoorbeeld zo’n acht miljard euro bedraagt, dan wordt het plots gehalveerd en de jojo eindigt steevast in een goednieuwsshow na wat symbooldiscussies en het vermijden van heilige huisjes. Besparen met de kaasschaaf en zich rijk rekenen met al of niet-inbare inkomsten. Stoplappen op een slecht breiwerk. Als je de leugen genoeg herhaalt wordt ze op den duur als waarheid geloofd.

De fiscale koterij is een ruïne geworden

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt beloofde vorige keer 250 miljoen euro opbrengst met een peperdure heksenjacht op de misbruikers van het verlaagde BTW-tarief van 6 procent op elektriciteit en het bracht 1,46 miljoen euro op. De speculatietaks was een schaamtetaks, de opbrengst kon je oprapen met je ellebogen. In de fiscale koterij van de lobbyfiscaliteit krijgen alle regeringspartijen nu met het zomerakkoord een nieuw hokje verworvenheden waarmee ze dan hun achterban kunnen sussen. Grote overwinnaar van dit akkoord is deze keer minister van Werk Kris Peeters. Hij sleepte 400 miljoen uit de brand voor zijn broodheren van de Christelijke zuil, de bokkenrijders van Arco.

Islamitisch bankieren betekent volgens mijn vriend Saïd B. dat de handen worden afgehakt van de bankiers die de kluit belazeren. Wat daarentegen christelijk bankieren betreft weet ik het nu zelf wel. Er wordt aan de bankrovers absolutie verleend nadat ze de buit hebben opgesoupeerd en hun slachtoffers worden dan vergoed door de belastingbetaler. Arco, de bank van de katholieke zuil, Beweging.net (het vroegere ACW), werd beheerd als een crimineel hefboomfonds vooraleer het over kop ging.

Het weigerde zelfs een commissie te betalen om een staatswaarborg te garanderen voor haar spaarders. De corporatistische kleptokraten krijgen nu 400 miljoen gemeenschapsgeld toegestopt om hun dubbele misdaad bij hun aandeelhouders af te kopen. De N-VA-ers die in 2014 nog naar de kiezers trokken met strijdkreten dat Beweging.net haar eigen Arco-gedupeerden moest vergoeden en niet de belastingbetaler, gedragen zich nu als Farizeeërs, of liever judassen van hun eigen gedachtegoed.

Of  N-VA Kamerlid Peter Dedecker zijn boekje Een zuil van zelfbediening: ACW, Arco & Dexia ondertussen verbrand heeft, of dat hij ondertussen ondergedoken is uit plaatsvervangende schaamte, is mij nog niet ter ore gekomen. Dat de N-VA ook nog haar verkiezingsbelofte inslikt om in 2018 een begroting in evenwicht af te leveren is schaamteloos uitstel- en vluchtgedrag. Met een rugzakje staatsschuld van 59.680 dollar per Belg staan we vierde op de wereldranglijst, na Japan (90.345 dollar), Ierland (62.687 dollar) en de Verenigde Staten (59.680 dollar). Toch blijft men volharden in de boosheid.

Belastingkaravaan van honger en dorst

Rechtvaardige belastingen betekenen voor beurzensnijder Peeters en de CD&V dat wij in alle soorten belastingen en aanslagen tot de internationale top moeten behoren. We staan al op het Europees en het wereldpodium in lasten op arbeid, en eveneens in de discipline personen- , vermogens- en vennootschapsbelasting. De belastingdruk op vermogen is hier 3,5 procent van ons BBP. In de (socialistische) Scandinavische landen is dat amper 1,5 procent. In Zweden bestaat er bijvoorbeeld een meerwaardebelasting op aandelen van 25 procent maar betaalt men geen erfenisrechten. Zelfs na de huidige aangekondigde daling van het vennootschapstarief tot 25 procent zitten we nog in het Europees koppeloton en blijft de cumul van de fiscale druk met 47,5 procent nog 4 procent hoger dan onder de regering-Leterme.

Onze elektriciteitsfactuur is een zuivere belastingbrief.

In de discipline verdoken belastingen spannen we ook de kroon: onze elektriciteitsfactuur is een zuivere belastingbrief. Volgens de coöperatie Ecopower was 33 procent van de stroomfactuur in 2014 nog bestemd voor aankoop van elektriciteit, nu is dat nog nauwelijks 15 procent. Zo’n 85 procent bestaat uit taksen, heffingen, BTW, transport- en distributiekosten. De auto is een fiscale cash cow en verkeersboetes hebben ook meer met het vullen van het gat in de schatkist te maken dan met veiligheid. De onblusbare belastingkaravaan van honger en dorst trekt voort van de ene begrotingsronde naar de andere en de fiscale koterij wordt een ruïne.

Met de abonnementstaks op effecten krijgen we er nog een doorgeschoten meerwaardebelasting bovenop. Het impliciete belastingtarief op kapitaal in ons koninkrijkje is volgens de Europese commissie al 38 procent, vlak na de koplopers Frankrijk (52,7 procent) en Noorwegen (39,3 procent). In Nederland is het amper 12,1 procent De dematerialisatie van effecten in 2010 was slecht voor de drukker, goed voor de bomen (geen papieren obligaties, aandelen of kasbonnekes meer), goed voor de banken (die bewaar- en beheerloon konden incasseren), en ideaal voor de fiscus. De tollenaars kregen zo volledige controle op de roerende inkomsten met dit verdoken vermogenskadaster. De roerende voorheffing verdubbelde al van 15 naar 30 procent, de beurstaksen verhoogden en nu komt ook het kapitaal aan de beurt met een nieuwe jaloezietaks.

Spaarboekjes geven nog een luttel rendement van 0.11 procent, en de langetermijnrente haalt nauwelijks 1 procent. Spaargeld is wat je in dit land overhoudt als je met een overheidsbeslag van ruim 53 procent de helft van je inkomen al aan de staat afgegeven hebt. Om toch wat rendement te halen beleggen de Belgen daarom meer en meer in fondsen (190 miljard) en in aandelen.

De Bende van Nivellering uit de Wetstraat heeft nu een achterbakse vermogensbelasting uitgevonden om ook dit risicovol kapitaal te onteigenen: een abonnementstaks op effectenrekeningen. De 0,15 procent die zal geheven worden op dossiers boven de 500.000 euro is geen symbolisch bedrag, maar een glijmiddel om nu deze nieuwe belastingpil te laten doorslikken en het dan in de toekomst naar willekeur te verhogen (van 0,15 naar 1,5 is maar een komma verplaatsen), de suikertaks achterna. Deze zondebelasting wordt nu niet alleen opgetrokken maar ook toegepast op suikervrije frisdranken.

De suikertaks wordt nu niet alleen opgetrokken maar ook toegepast op suikervrije frisdranken.

Een uniforme vlaktaks zou een einde kunnen maken aan de willekeurige fiscale onteigening van burgers en bedrijven. Maar daar is moed voor nodig en vooruitschrijdend inzicht. Sommigen hebben de memoires van Winston Churchill gelezen maar blijkbaar niet begrepen. “We contend that for a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to left himself up by the handle” Een wijs man, die Winston.

http://www.hln.be/…/Tax-Liberation-Day-Belgen-bengelen-weer…

De Tax Liberation Day voor Belgische werknemers valt opnieuw op 27 juli. Dat is de op een na laatste datum van de 28 landen van de Europese Unie. De laatste plaats is net als vorig jaar voor Frankrijk (29 juli). Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van het Institut Economique Molinari, gebaseerd op gegevens van de OESO en de nationale instituten voor statistiek.

De Tax Liberation Day is de dag waarop een werknemer in theorie niet langer werkt om zijn belastingen te betalen en dus voor eigen rekening begint te werken. In 2017 was er geen belastingvermindering voor werknemers en werkgevers in België, waardoor de Tax Liberation Day voor werknemers opnieuw op 27 juli valt. “Belgen zijn de tweede duurste arbeidskrachten in de EU, maar komen pas op de tiende plaats op het vlak van netto-inkomen”, legt onderzoeker James Rogers uit.

Loonlasten

“Het ‘reële belastingtarief’ (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 56,70 pct, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 44,8 pct.”James Rogers, onderzoeker

De Belgische overheid houdt volgens Rogers meer loonlasten in op het salaris van een doorsnee werknemer dan om het even welk EU-land. “België is nu het land dat de tweede hoogste belasting op arbeid heft binnen de Europese Unie. Een werkgever besteedt in België voor een doorsnee werknemer 2,15 euro, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft. En het ‘reële belastingtarief’ (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 56,70 pct, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 44,8 pct.”

Bijna de helft (44,4 pct) van de loonlasten in de EU-landen – bijdragen die werkgevers betalen aan de sociale zekerheid bovenop de brutolonen – is grotendeels onzichtbaar voor werknemers. “In landen met vlaktaks blijven de fiscale lasten op arbeid voor doorsnee werknemers nog steeds hoger (45,5 pct) dan in landen met een progressief belastingsysteem (44,6 pct), een kloof die sinds 2010 nog groter is geworden.”

Belastingverlagingen

Het is volgens Rogers “bemoedigend” om van minister van Werk Kris Peeters de bevestiging te horen van nieuwe belastingverlagingen en lasten die het nettoloon van de werknemers zouden kunnen verhogen en de kosten voor werkgevers zouden kunnen verlagen in 2018. “Maar op dit moment zien we nog geen verandering. Belgen blijven tot vijf weken langer werken dan de Zweden om hun belastingen te betalen.” “Toch hebben ze reden om optimistisch te zijn voor volgend jaar.”

In 2018? Zou het? Reden om optimistisch te zijn? Zou het? Ook onze leugenpers kent geen schaamte!

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *