De mainstream leugenpers

De mainstream kranten: rood-groene agitprop

Het is bekend: kranten als De Morgen en De Standaard zijn wanhopig op zoek naar lezers, en dat niet alleen omdat de sociale media op den duur als samizdat vaak betrouwbaarder zijn en vooral minder politiek correct.

Hoe drukt zich de vertwijfeling van de mainstream media uit? Hun publicrelationsafdeling zou je bij wijze van spreken een gratis abonnement geven bij aankoop van twaalf flessen wijn. Zo erg is het. En komen er zes abonnees bij, dan knallen de champagnekurken bij de redactie.

Een goede vriend van me die DS nog leest (er zal later een museum worden opgericht voor de laatste DS-lezer), kreeg de kans me gratis een maand die courant te laten bezorgen. Na lang aarzelen gaf ik toe – een nietzscheaanse zwakte van jewelste. Ik was immers helemaal afgekickt van dat arrogante high moral ground-pravda’tje met zijn obligate opinies over multiculturalisme als nieuwe collectivistische ideologie (vervangt het marxisme), superdiversiteit, migratie en islam.

De wanhoop waarover sprake werd nog eens extra in de verf gezet én door het feit dat ik nog een tijd erna, dus na een maand gratis DS, die krant zomaar (!) bleef ontvangen én omdat me via een heuse brief voorgesteld werd me gedurende drie maanden voor een habbekrats te abonneren met de garantie dat ik er nog drie maanden gratis bovenop kreeg. Wanhoop, zegt u? Vertwijfeling? DS ziet in een afgrond.

Linkse verblinding zonder schaamte …

Wim Van Rooy

Lees verder op Doorbraak! >>>