Denk er eens over na?! Mensen die geleerd werden Vlamingen te haten zullen eveneens weigeren hen te verdedigen.

Wouter Beke (CD&V): “Ik onderhandel niet met een partij die fundamenteel ingaat tegen de rechten van de mens. De aanwezigheid van Filip Dewinter maakt daarbij geen enkel verschil.”

Laat mij duidelijk stellen : “ik onderhandel nooit met trawanten van dieven, pedofielen, verraders, kinderverkrachters, incompetenten, sadistische zelfbedienaars, enz”.

Beste mensen, blijven jullie stemmen voor een man, een partij CD&V, die banden heeft met de grootste dieven en pedofielen van het land ? (oh, wat gaan ze weer verontwaardigd doen als ze dit lezen)

Zijn jullie vergeten hoe 800.000 gewone mensen van hun spaargeld werden beroofd door list en bedrog, en daar nog geen cent van terugbetaalden, en dat nu hopen af te wentelen op de belastingbetaler?

Zijn jullie vergeten dat hun banden met de katholieke kerk die de grootste concentratie pedofielen kent, daarvoor nooit werden afgestraft ? Geen enkele daad, geen enkel initiatief, zelfs geen verontwaardiging klonk toen uit Wouter Beke’s mond, of de mond van andere CD&V-ers.

Zijn jullie hun actieve rol vergeten bij de massa-immigratie die ons miljarden kost en ons deed vreemden worden in de eigen straat of stad?

Zonder die immigratie waren er geen wachtlijsten geweest, geen hopeloze zoektochten naar een betaalbare woning, geen huisjesmelkers, geen nieuwe of oude geïmporteerde ziektes, geen getto’s, geen stijging van de criminaliteit en terreur, geen overvolle gevangenissen, geen concentratiescholen waar haast niemand Nederlands spreekt (en al zeker niet op de speelplaats), ….?

Blijven jullie stemmen voor een partij die de wetgeving zo erg heeft helpen verzieken dat nauwelijks nog recht gesproken wordt, en waar iedereen, zelfs de rechters en de eigen overheid in het moeras verzuipt dat ze zelf creëerden, en er niemand nog en tussen de bomen het bos ziet?

Had al het verspilde geld aan immigratie, opgedrongen solidariteit, fraude met belastinggeld, het verkwisten, niet beter besteed geworden aan solidariteit met het eigen volk. Aan het optrekken van de armzalige pensioenen waarvoor mensen hun hele leven afdroegen?

Mensenrechten-wetgeving die bedacht werd in een heel andere tijd en omstandigheden en dringend moeten herschreven worden, want in ons nadeel. Mensenrechten die alleen maar worden gebruikt en verdedigd om de gevoelige snaar te spelen, er veel geld aan te verdienen en ons sociaal en economisch systeem te vernielen.

Mensenrechten? Over wiens mensenrechten heeft de CD&V en Wouter Beke het?
Niet de onze, nooit de onze, dat is zeker.

Eigen Volk Eerst ! Nu meer dan ooit ! Voor het te laat is ! (als het al niet te laat is)