Totalitaire islam

Luister naar deze wetenschapper!

Nu de publicatie van de Nederlandse vertaling van “Factual Persuasion”, een werk van de Amerikaanse mathematicus en professor Fysica Dr. Bill Warner nakend is, plaatsen we graag de vertaling in het Nederlands van een ander boek van hem als 31° in het boekenkastje van Nageltjes.

Het betreft de “Sira” of de biografie van de stichter van de islam: Mohammed. Die biografie is goed voor 26 procent van alle woorden van de islamitische doctrine. Eens je ook “feitelijk overtuigen” gelezen zal hebben kan je met de combinatie van deze twee boekjes, elke supporter, medestander of verontschuldiger van de islam gemakkelijk aan het twijfelen brengen over zijn of haar eigen gelijk of zelfs, als hij of zij intellectueel eerlijk is, zelfs overtuigen van zijn of haar ongelijk.

Het hoeft geen betoog dat een dialoog, gesprek of discussie met een islamiet (aka mohammedaan of moslim) totaal nutteloos is, vanwege het goddelijk bevel van de maangod Allah om alle niet mohammedanen te beliegen en te bedriegen (taqiyya voor de sjiieten, murana voor de soennieten) als het de verspreiding van de islam te goede komt.

En ook vanwege de goddelijke openbaring van de “almachtige” maangod Allah die openbaarde dat een vorige openbaring van hem altijd overtroffen wordt door zijn navolgende openbaringen. Het principe van abrogatie of afschaffing van eerder gedane openbaringen.

Allah heeft op die manier altijd gelijk begrijpt U? Een missertje, een flagrante tegenspraak: geen probleem! Het vorige orakel van de almachtige maangod Allah blijft wel bestaan maar heeft geen gezag meer want wordt vervangen door een nieuwere openbaring die superieur is en de vorige tegenspreekt. Zo is het geopenbaard in de “heilige” koran!

En met de volgelingen van zo een profeet zitten onze beroepspolitiekers thé te slurpen en iftar-maaltijden te nuttigen!!

Polen heeft groot gelijk geen totalitaire ideologie te dulden op haar territorium nota bene!