Migratie, transmigratie, immigratie ….

De politiek correcte meute politiek correcte gangsters schuwt geen enkel middel om zelfs hier (!)  de waarheid te versmachten.

Jefferson Nimmitz Spijtig dat de auteur één belangrijke motivatie voor migratie onbelicht laat: de door de islamitische politieke doctrine ten zeerste aanbevolen Hidjra. Dat was de eerste migratie van het door alle mohammedanen nadien ten eeuwigen dage na te volgen rolmodel Mohammed van Mekka naar Yatrib. Mohammedanen migreren niet om te kunnen overleven. Ze migreren uit ideologische overtuiging, om net zoals Mohammed te kunnen onderwerpen, te heersen, te roven, te stelen, te doden en te verkrachten. Dat heeft niets met een biologisch aangestuurde zoektocht naar voedsel te maken. Dit is een geschiedkundig en wetenschappelijk bewezen feit. Dat onze leiders EU zowel als BE deze immigratie en transmigratie van Mohammedanen toelaten, goedpraten en zelfs aanmoedigen en subsidiëren is zonder meer misdadig.