We zijn laboratoriumratten.

Drie experimenten: Argentinië en Zimbabwe, waren testlanden voor de USA, Cyprus voor Europa.
Statistisch gezien staan Amerika en de EU nu op ongeveer hetzelfde punt als Argentinië in 2001: na maandenlange deflatie en monetarisering van de schuld dreigt er op korte termijn hyperinflatie te ontstaan. Een paar maanden na dit punt ging Argentinië destijds failliet, waardoor de buitenlandse schuldeisers naar hun vele miljarden konden fluiten. Het land kreeg vervolgens te maken met enorme binnenlandse problemen… maar twee jaar later had Argentinië geen schuld meer, bloeide de economie op, werd er keihard gewerkt en zat het land weer in de lift.

De middenklasse was weggevaagd, en alle rijkdommen waren in handen gekomen van de topklasse.

divide-rule

Staat de machthebbers -zowel politiek als financieel- in de VS en de EU misschien eenzelfde scenario voor ogen? Zit er misschien een briljant, maar uiterst kwaadaardig plan achter de aan de gang zijnde, doelbewuste vernietiging van de Amerikaanse en Europese economie?

Laten we eens uitgaan van het volgende hypothetische scenario. Stel dat al heel lang duidelijk was dat het Amerikaanse geldsysteem kapot zou gaan, en stel dat men in de hoogste kringen eveneens wist wanneer dat zou gaan gebeuren, en dat niet alleen een paar kritische analisten hier van overtuigd waren.

Goed, presidenten, diplomaten, financiële topmannen, bankiers, ze zagen het aankomen, gingen bij elkaar zitten, en vroegen zich af: ‘Wat kunnen we hier aan doen?’

Feitelijk wist niemand het antwoord, omdat er zich nog nooit een dergelijke situatie had voorgedaan. Nog niet eerder was er een land dat zo groot en machtig was als de VS ten onder gegaan, uitgezonderd in periodes van grote oorlogen, waarin alle landen tegelijkertijd uitgeput werden. Het zou dus een te groot risico zijn om methode A of methode B uit te proberen, en dan te kijken wat er zou gaan gebeuren.

Twee experimenten: Argentinië en Zimbabwe
Dus kozen ze een minder belangrijk land, een land dat in bepaalde opzichten erg op Amerika leek: Argentinië. Het was productief, er werd hard gewerkt, het was modern, er was landbouw, en werd geregeerd door een corrupte, driftig geld uitgevende politieke klasse. Daarnaast was er een grote middenklasse die niets in de gaten had, hard werkte, en eveneens geld als water over de balk smeet. Een land dus dat zeer op Amerika leek. En op dat land zou doelbewust een experiment worden losgelaten.

Hoe wordt zo’n experiment uitgevoerd? Je beïnvloedt wat leiders, je financiert een paar populistische bewegingen, en zorgt ervoor dat je beste vrienden gaan investeren in het land, terwijl je zelf al lang weet wat er staat te gebeuren. En omdat jij behoort bij het clubje ‘wetenden’, weet je ook dat jullie degenen zijn die niets kan gebeuren, omdat jullie je geld niet zullen verliezen.

Vervolgens dirigeer je de buitenlandse investeringen via je vrienden bij de top van de banken en in de diplomatieke wereld. Onder dit topniveau hoeft niemand er iets vanaf te weten. Je stimuleert overinvesteringen in het land, koopt de leiders af en om, en verzekert hen dat alles goed gaat, dat ze een goed beleid voeren, dat de wereld in hen gelooft, en dat het IMF zal bijspringen als er iets mis dreigt te gaan.

En dan, op een dag, trek je de stekker eruit. Je verspreidt wat geruchten, zorgt voor een run op bepaalde investeringen, en dan laat je je vriendjes bij de banken zich een beetje terughoudender opstellen. En dan nog wat meer. En dan, ter elfde ure, zorg je dat het IMF hen in de steek laat, ondanks de voortdurend herhaalde beloftes van steun. Dus worden ze afgesneden van hun laatste buitenlandse geldstroom.

Deflatie in Argentinië ging in 2001 vooraf aan hyperinflatie. De VS en EU bevinden zich nu op een vergelijkbaar punt.

Kijk dan wat de mensen doen. Wat is er nodig om hen onder deze omstandigheden onder controle te blijven houden? Waar loopt de spanning het hoogste op? Geven ze toe aan oneindige schuldenslavernij bij het IMF, of verklaren ze zichzelf failliet? En wat gebeurt er als ze tot het laatste besluiten? Straft de wereld hen, of is het na twee jaar alsof er niets is gebeurd en gaat men vrolijk verder?

Ondertussen pas je aan de overkant van de oceaan een ander experiment toe. Zimbabwe. Hier probeer je de andere methode op uit: ongelimiteerde inflatie. In Zimbabwe kostten drie eieren 100 miljard dollar… en dat was nog in 2008 voordat het pas écht ernstig uit de hand liep.

En dan ga je vergelijken. Wat is de beste methode om macht, invloed en controle op de wereldgebeurtenissen te blijven houden? Hoe zorg je dat de ‘belangrijke’ mensen zo goed en ongestoord mogelijk aan de macht blijven?

De geplande instorting van Argentinië
Het volgende gebeurde er in Argentinië. De politieke leiders functioneerden niet meer, bekvechtten met elkaar, en begunstigden financieel hun vriendjes en thuisregio’s, zonder zich te bekommeren om de zich opeenstapelende enorme schuldenberg. En waarom zouden ze ook, aangezien ze gewoon geld in het buitenland konden blijven lenen. Maar ondertussen begon de economie steeds meer te leunen op zeepbellen en speculaties, die door het ongebreidelde lenen in het buitenland werden gefinancierd.

De zeepbellen werden groter en groter, waardoor insiders besloten dat het tijd was om hun eigen vermogen het land uit te verplaatsen. In het land zelf werden de financiële regels steeds strakker aangetrokken, zoals nu in de VS en de EU zogenaamde buitenlandse ‘belastingparadijzen’ onderzocht worden op weggesluisde vermogens en winsten, om deze, onder het mom van het tegengaan van het witwassen van geld, één voor één af te sluiten.

En toen was het zover. Eind 2001 kondigde Argentinië de correlito aan, waardoor vrijwel alle bankrekeningen werden bevroren. Deze Bank Holiday duurde vijf maanden. De Argentijnse munt, de peso, devalueerde met 73%, veel sneller dan alle niet-insiders hadden kunnen zien aankomen. Nadat iedere vluchtweg zorgvuldig was dichtgetimmerd, werd het casino in brand gestoken, met iedereen erin, als ratten in de val.

Zelfs al bezat je duizenden dollars op spaarrekeningen en in aandelen of obligaties, je kon er niet bijkomen omdat de markt bevroren was en er maandelijks maximaal slechts $ 300 van je rekening mocht worden opgenomen. De gewone man kon er niet eens van eten, laat staan de huur betalen. Hele groepen cartoneros, waaronder architecten en ingenieurs, struinden midden in de nacht met hun vrouwen en kinderen de straten en vuilnisbakken af, op zoek naar voedsel. Argentinië verviel tot chaos, maar wel één waarbij de leden van de heersende topklasse rustig in hun zetels konden blijven zitten.

Nadat alle goederen, bezittingen, etcetera in het land minimaal 73% minder waard waren geworden, haalden de insiders hun geld uit het buitenland terug en kochten daarmee voor een prikkie de eens kostbare bezittingen van hun buren, waarbij ze en passant de beschikking kregen over een grote groep hongerige werklozen, die bereid waren om voor een derde-wereldloontje keihard te gaan werken. De verstandige, hardwerkende mensen die netjes hadden gespaard, de ‘verkeerde’ mensen dus, waren weggevaagd; hun geld was verdwenen en overgegaan in de handen van de ‘juiste’ mensen, de speculanten en de insiders.

Groot kapitaal zoals land en fabrieken konden natuurlijk niet uit het land worden weggesluisd, maar hielden wel hun gebruikswaarde. Ze stegen na afloop vaak zelfs in waarde als gevolg van de sterk gedaalde schuldenlast en de lage lonen, en konden zo weer concurrentieel worden. Het was dus niet zozeer een ‘ineenstorting’ als wel een herverdeling van de rijkdom, van de hardwerkende arbeiders en middenklasse naar de toch al rijke en kapitaalkrachtige topklasse, en hun vriendjes. Het meest briljante hiervan was nog wel, dat ze de buitenlanders overal de schuld van konden geven, alsmede ook de ‘incompetente’ leiders en de roekeloze, aan krediet verslaafde burgers.

Zou een dergelijk scenario misschien ook voor de VS op het programma kunnen staan?

Het volgende zou Amerika mogelijk gedaan kunnen hebben. Ze stuurden hun beste topmensen van Wall Street en diplomaten naar China. Zij wisten de Chinezen ervan te overtuigen om het land grondig te moderniseren, naar kapitalistisch voorbeeld – natuurlijk met behulp van de Amerikanen.

Ze verleenden de Chinezen economische privileges en zorgden dat ze werden toegelaten tot de WTO (Wereld Handels Organisatie). Vervolgens verlokten ze China en samen met hen heel Oost Azië tot het creëren van enorme economische overcapaciteit, en realiseerden daarmee een diepe, onbreekbare afhankelijkheid van de VS en de G-8 als zijnde hun klanten.

Door de gigantische economische groei in China raakten ze het vermogen om zichzelf onafhankelijk te bedruipen kwijt. Landbouw-, water- en natuurlijke hulpbronnen werden uitgeput, zodat er steeds meer van geïmporteerd moest worden.

En dan… dan, nadat ze eenmaal geproefd hebben van vrijheid en overvloed, en ze zichzelf niet meer economisch onafhankelijk in stand kunnen houden, dan maak je niet hén kapot, maar JEZELF. Implodeer je eigen middenklasse, zoals boven beschreven in Argentinië. Breng de obligatiemarkt om zeep, zorg voor een run op je eigen munteenheid, en ga dan failliet over de schulden die je niet meer aan hen kunt afbetalen.

Hiermee wordt in één klap bereikt dat:

1. Je buitenlandse schuldenlast verdwijnt

2. Je door de enorme devaluatie van je munt de interne schuld eveneens verdwijnt

3. Je land weer concurrerend en producerend kan worden

4. De burgers zo geschrokken zijn dat ze zó volgzaam worden, dat ze zelfs blij en dankbaar zijn als ze tegen hongerloontjes weer aan het werk kunnen

5. Het leger weer sterk en machtig wordt (of blijft USA) vanwege de teruggekeerde goedkope productiecapaciteit

6. Als onnodig beschouwde olieconsumptie radicaal gereduceerd kan worden ten gunste van het leger

7. Waardoor de oliemachten zoals Rusland, Venezuela en Iran, door eerst de olieprijs fors op te laten lopen en dan enorm te laten zakken, knock-out worden geslagen

8. China weer terug gemept wordt onder de controle van de G-8.

9. En het allerbeste: De insiders zichzelf gigantisch hebben kunnen verrijken, waardoor ze hun macht en dominantie generaties lang verzekerd hebben.

Kortom: de top wint alles, ten koste van de rest (de arbeiders, de middenklasse, ofwel de rest van de bevolking). De Nieuwe Wereldorde is een feit.

Hoe verzekerden de machthebbers in Amerika en de G8 dat dit op deze manier zou gaan gebeuren? Ten eerste lok je je eigen burgers om zich enorm in de schulden te steken. Zorg dat leningen, dat krediet, dat hypotheken, spotgoedkoop zijn, en aan vrijwel iedereen worden verstrekt. Frustreer gerechtelijke vervolging van misbruik en corruptie bij het verlenen en aangaan van hypotheken, leningen, etc.. Wetende dat dit op een dag zal exploderen, zorg je ervoor dat je zelf en je vriendjes worden uitbetaald in excessief hoge bonussen, in plaats van in bijvoorbeeld beleggingen en aandelen.

Omdat je je schuld toch nooit meer kan terugbetalen, ga je als land gigantisch veel meer uitgeven, meer dan ooit tevoren. Je doet straffeloos overal ter wereld wat je maar wilt, dringt landen binnen, manipuleert, speelt uit elkaar, et cetera.

Dan zorg je voor paniek, een crisis, waardoor er een perfecte dekmantel ontstaat om ongezien de zakken van de ‘juiste mensen’ vol te proppen met geld, ook al kost dit het land 23 tot 30 biljoen dollar, en zelfs als het gepeupel het toch in de gaten krijgt en moord en brand begint te schreeuwen. Dat maakt dan  toch niets meer uit, want het einde is dan al zeer nabij.

Vervolgens zorg je voor een gigantisch overheidstekort, onder Obama zeker 2 biljoen per jaar, en verzeker je je ervan dat je land nog zeker 70 jaar lang met dit soort torenhoge tekorten opgescheept zit. Argentinië viel om met een tekort van slechts 3% van het BNP, maar aangezien de VS van een andere orde is, verhoog je dit tekort tot ruim 12% (zoals het dit jaar naar verwachting zal zijn). De gevolgen van de politiek van de regering Obama: een torenhoog begrotingstekort.

Zal dit voldoende blijken te zijn om de wereld-reservemunteenheid te doen instorten? Zal het genoeg zijn om China over de grens te jagen, waardoor ze de stekker uit de VS trekken en de rol van de boosdoener op zich zullen nemen – precies zoals het gepland is? Terwijl nu zo’n beetje iedere econoom het van de daken schreeuwt: Meneer de President, waarom doet u dit? Waarom dit krankzinnige beleid? Di Rupo, waarom doet u dit? Waarom dit krankzinnige beleid? Van Rompuy, waarom doet u dit? Waarom dit krankzinnige beleid? Is dát dan misschien het antwoord?

Terug naar de USA. Stel verder een gezondheidszorgplan op waardoor iedereen volledig afhankelijk van de regering wordt gemaakt, en zorg ervoor dat de overheid totale controle over iedere burger zal kunnen uitoefenen. Gebruik de slechts 5 eigenaars van vrijwel alle media om alleen dát nieuws te verspreiden wat jíj wilt. Verspreid leugens, zorg voor verwarring, geef valse cijfers, zet mensen en groepen tegen elkaar op, zodat als de tijd van de instorting gekomen is, er chaos en geweld zal uitbreken. De EU moest volgen, ook om, na de totale ineenstorting, niet sterker te staan dan de USA.

En op dat punt bevinden we ons nu bijna. We zitten nog in het oog van de storm, maar alle explosieven zijn inmiddels op hun plaats gebracht, en voor de zomer, misschien erna, zal op de ontstekingsknop gedrukt gaan worden.

Zou het zo kunnen zijn, dat alles wat deze zeer intelligente, meedogenloze, kwaadaardige en immens met elkaar verbonden mensen aan de top gedaan hebben helemaal niet onvoorstelbaar stom was, maar juist ongelooflijk slim? En dat zij wellicht zelfs denken dat dit alles juist goed is voor Amerika, en dat zij bereid zijn om echt alles te doen, hoe gruwelijk dan ook, om het land weer terug aan de top te brengen en daar nog heel lang te houden? Om daarbij zelf nog eens vele malen rijker te worden dan ze nu al zijn?

Als we werkelijk willen weten wie achter deze duivelse plannen zitten, dan hoeven we straks slechts één ding in de gaten te houden: wie gaan er straks met al het geld vandoor. Het zijn de biljonairs, de slimste, meest onprincipieele en onbetrouwbaarste spelers ter wereld, die het grootste, meest gevaarlijke spel ter wereld spelen, waarbij het lot van hele landen en vele miljoenen mensen op het spel staat. Wees er maar van overtuigd dat ze niet zo rijk konden worden door dom te zijn, en dat ze totale controle hebben over de media, de financiële wereld, het leger, de overheid en het zakenleven. En hun tegenpartij in China, of Rusland, of waar dan ook, probeert hen op vergelijkbare wijze een loer te draaien.

Het is het spel van de grote jongens, waarbij de gewone man vertrapt dreigt te worden. Dus als u binnenkort in het nieuws leest en hoort hoe onvoorzichtig en dom iedereen geweest is, en niemand de komende instorting zag aankomen – denk dan aan het voorbeeld van Argentinië. De ‘juiste mensen’ winnen, de rest verliest. En verreweg de meeste gewone, goede, nietsvermoedende mensen zullen helaas niet eens beseffen door wie of wat ze de afgrond in gejaagd zijn.
Maar als wij spreken van “DE NIEUWE WERELDORDE” zijn we fantasten.

Als het nog niet duidelijk moest zijn, hier nog zo een “fantast”!
http://xandernieuws.punt.nl/category/view/economie