Onder de Sharia …

Nu er de laatste dagen in de Belgische praatbarak zoveel te doen is geweest over gescheiden busvervoer voor mannen en vrouwen, over een rijschool alleen voor vrouwen, (Weyts van N-va zou een vergunning weigeren) en over een moslimpartij, zijn we even in het boekenkastje van Nageltjes gedoken. En jawel hoor we vonden het op Nageltjes te downloaden prachtig wetenschappelijk werkje van professor Warner terug:

Sharia-wetgeving voor niet-Mohammedanen. Een citaat Onder Sharia:

 • is er geen vrijheid van religie.
 • is er geen vrijheid van meningsuiting.
 • is er geen vrijheid van denken.
 • is er geen vrijheid van artistieke expressie.
 • is er geen persvrijheid.
 • is er geen gelijkheid van mensen – een niet-moslim, een kafir, is nooit gelijk aan een moslim.
 • is er geen gelijke bescherming voor verschillende groepen mensen. De rechtspraak is dualistisch: er zijn wetten voor mannelijke moslims en andere wetten voor vrouwen en niet-moslims.
 • zijn er geen gelijke rechten voor vrouwen.
 • mogen vrouwen worden geslagen.
 • mogen niet-moslims geen wapens dragen.
 • is er geen democratie, omdat democratie betekent dat een niet-moslim gelijk is aan een moslim.
 • is onze grondwet een door mensen gemaakt document van onwetend­heid, genaamd “jahiliyah”, dat zich moet onderwerpen aan de Sharia.
 • zijn niet-moslims, dhimmi’s, derderangs burgers.
 • moeten alle overheden gehoorzamen aan de Sharia-wetgeving.
 • is de Sharia-wetgeving, in tegenstelling tot de algemene wetgeving, niet voor interpretatie vatbaar, noch kan het worden veranderd.
 • is er geen gulden regel

Kortom alle eisen die Mohammedanen formuleren om hun dubbel apartheidsregime te kunnen opleggen zijn politieke eisen, geen religieuze en bovendien in strijd met de fundamentele mensenrechten.

Dubbel apartheidsregime? Jawel scheiding tussen mannen en vrouwen waarbij deze laatste mogen gediscrimineerd en zoals gezegd geslagen worden, en anderzijds de apartheid tussen Mohammedanen en de minderwaardige mensen die dat niet zijn: de kafir.

Het walgelijke aan de politieke vaudeville waarbij stemmen zijn opgegaan om een moslimpartij te verbieden is dat de tempels waar sharia wordt gepredikt (alle moskees, zonder uitzondering) door dezelfde Vlaamse en Belgische politiekers wordt gesponsord met belastinggeld. Maar een politieke moslimpartij zou moeten verboden worden?! Ze willen zelf kunnen blijven vissen naar de stem van mohammedanen!

De islam zou moeten verboden worden, niet een moslimpartij. Islam is een gewelddadige, misdadige en imperialistische ideologie. De gladde religieuze baby-olie waarmee het zichzelf heeft ingesmeerd bedraagt niet eens 9 procent van de hele islamitische doctrine. De islamitische doctrine:Koran &  Soenna (de manier van Mohammed, zijn biografie de Sira + de overleveringen over wat hij gedaan en gezegd heeft de Hadith van gezaghebbende auteurs) is voor 91 procent misdadig.