Crimigratie < &> ‘Eigen Volk Eerst’ is een natuurwet

Ik heb ondertussen al weet van zoveel mensen van kinderen tot bejaarden die zijn beroofd en mishandeld. Ook van kinderen die worden gepest, geslagen, uitgesloten. Van eigen mensen die worden gediscrimineerd voor wie de sociale zekerheid bij ziekte, werkloosheid of tegenslag niet meer de hulp biedt die wij via belastingen al decennia hadden opgebouwd en voorzien. Voor wie het pensioen amper voldoende is om menswaardig te leven ( al moet er natuurlijk ook worden gewerkt en afgedragen worden voor een pensioen) Mensen die zo in toestanden van kwaad naar erger terecht kwamen/komen, in haast uitzichtloze toestanden. En dan heb ik het niet over de marginalen die de ganse dag drinken en roken, TV kijken, gamen enz (al doe ik met uitzondering van roken al deze dingen ook, maar met mate šŸ™‚ )
Nee ik spreek van gewone mensen die ooit een reguliere baan hadden, alle dagen gingen werken …., maar gewoon even pech hadden, of net niet genoeg hadden voorzien of kunnen voorzien in een buffer. Het daardoor ook even niet hadden zien zitten, de moed opgaven en de deurwaarders alles nog veel erger maakten dan het al was. ( Al horen mensen wel hun schulden te betalen, erger moet men het bij tegenslag daarom nog niet maken)
Ik ben vast niet de enige die zulke mensen kent. Steeds meer en meer zulke mensen ken ik zo.
Maar voor immigranten is er geld genoeg, zelfs al hebben ze nooit gewerkt, een Euro afgedragen, en dat in vele gevallen ook nooit zullen doen.
Aan hen worden sociale woningen prioritair toegewezen of gehuurd met ons geld op de privĆ©markt. En zo ken ik natuurlijk ook al flink wat mensen die nu een halve krot verhuren aan een hoge prijs, een woning die die anders wellicht was afgebroken of zou gekocht zijn door een handig jong koppeltje van hier. Zulk een koppeltje uit een niet welstellend milieu moeten daardoor voor oude woningen een veel te hoge prijs betalen, en kunnen zo niet of amper hun toestand verbeteren. Als er dan wat fout gaat ….. zijn de consequenties vaak levenslang, ook voor de sociale zekerheid en de latere pensioenen.
En kijk maar in de wachtzalen van de klinieken, of het nu Gasthuisberg of Middelheim is. Het lijkt wel alsof de halve wereld zich hier op onze kosten laat behandelen voor weet ik welke ziektes, en zelfs voor fertiliteit, besnijdenissen, enz… , en dan nog willen geholpen worden in hun eigen taal, en door een dokter van het juiste geslacht….
Ik kan zo nog even doorgaan, en het maakt mij boos.
Bovendien:
Wij hadden hier helaas ook onze marginalen, dommeriken, gekken, moordenaars, criminelen, dieven, pedofielen, geweldenaars, profiteurs, en af en toe een massamoordenaar. Maar genoeg voor onze maatschappij om ze te behappen straffen, ondersteunen, uit de nood te helpen. En vele jaren, decennia zelfs daalde hun aantal dank zei de scholing, gezondheidszorg, begeleiding en financiƫle steun.
Totdat er enkele verlichte geesten ons ongevraagd de immigratie uit derdewereldlanden in de maag splitsten, en dan voornamelijk nog aanhangers van een ons vijandig gezinde doctrine, uit landen met een zeer gewelddadige cultuur met compleet tegenstrijdige waarden aan de onze.
‘We’ hebben meer geĆÆmporteerd van wat we net wilden voorkomen, verwijderen, behandelen, bestrijden, uit de wereld helpen: criminaliteit.

Wie zijn verantwoordelijk?

Wie heeft er om gevraagd? De mijn-eigenaars die met goedkope arbeidskrachten de verlieslatende mijnen terug winstgevend hoopten te maken? De grootindustriĆ«len die er om vroegen, en kregen, van politici die het gaven en er een electoraat in zag om het oude morrende te vervangen? En nu ook de sterk groeiend groep huisjesmelkers, sociale werkers, geneeskundige diensten, asiel- en migratieambtenaren, tolken, …… Allemaal economische activiteiten waarvan we voor geen Euro kunnen exporteren, maar die ons doen leegbloeden.
Voor wie deden ze het? In ons belang? Nee in eigen belang! Ook voor hun eigen volk eerst, en daar hoorde het gewone volk niet bij.
En dat, is misschien net wat ze wilden. De natte groene linkse communistische droom. Die van de steeds zieltjeszoekende zieltogende kerk, met al hun naĆÆeve goedmensen ook. De gefortuneerde schijnbare weldoeners die een imago willen oppoetsen, hun ziel willen redden zoals Fabiola , Matilleke en Flup, hun aanzien willen verhogen, hun positie willen rechtvaardigen, zoals ze dat vroeger deden door kunst te kopen of monumentale gebouwen te bouwen. Dat alles, zonder dat ze er zelf door verliezen. Voor wie het slechts een aftrekpost is ter voorkoming van hogere belastingen of erfenisrechten, of omdat ze hun aandelenkoers willen beĆÆnvloeden, hun markt willen verruimen of verplaatsen, hun activiteiten, de oorsprong van hun fortuin (schijnbaar) ethisch te verbloemen….
En dan zijn er natuurlijk de acteurs, artiesten en sportlui, die zo graag willen aanbeden en bewonderd worden, en niet voor niets al van in hun jeugd op een podium wilden staan, maar zich uiteindelijk realiseerden dat ze slechts de veel te hoog betaalde krekels waren, betaald door mieren. Ze bespelen het publiek handig, en de boekskes en de kranten smullen mee.
Ik kan ze allemaal met zekerheid bevestigen, dat indien er een god zou bestaan naar het christelijkĀ  model, deze farizeeĆ«rs nooit de hemel zouden zien, maar lucifer.
Er vindt de grote herverdeling van de welvaart en het welzijn plaats. Niet met ons maar met de hele wereld. Geen transfer van noord naar zuid als tussen Vlaanderen en Walloniƫ, maar tussen ons, en zelfs Europa, en alles wat er bezuiden van ligt.
Maar ik blijf onverminderd roepen: Eigen volk eerst !
Dat is eigenlijk geen Vlaams Belang slogan die uit de lucht werd gegrepen, maar een natuurwet.
Mijn kinderen gaan voor de rest van de familie, mijn naaste en verre buren, mijn dorps- en landgenoten, en dan pas de rest van de wereld. Het hemd is mij nader dan de broek, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, enz…
Denk maar niet dat alle volken die ons nu massaal komen bezetten, er anders over denken.
https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512?tfw_site=HLN_BE&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fnieuws%2Fbinnenland%2Fschokkende-vlaams-belang-campagne-tegen-crimigranten~adea234f%2F