Islam en slavernij

Islam = slavernij

Wie de oorsprong van politiek correcte nonsens wil zoeken moet niet veel moeite doen. Meestal is de bron de opinie van een Mohammedaan die zo maar eender wat beweert en geen enkel bewijs aandraagt.

Het wordt pas echt hallucinant als het de beestachtige misdaden van de mohammedanen betreft voluit gesteund en goedgekeurd door de islamitische doctrine. Zo ’n ongelooflijke poging tot vervalsing van de geschiedenis troffen we aan op een blogartikel dat begint met “As salamoe aleykoem”. Vergelijk de afbeeldingen. Dan weet U het wel! En waarover gaat het? Welnu de titel is “Hoe zit het met slavernij in Islam?”

Het artikel bulkt van flagrante leugens en extreme verdraaiing van de waarheid.

We pikken er 1 leugenachtig zinnetje uit “…maakt begrijpelijk hoe verschrikkelijk de Europese en Amerikaanse behandelingen van de Afrikaanse slaven moet zijn geweest.

Als men dezelfde leugen dikwijls genoeg herhaalt gaan er altijd idioten zijn die de leugens van leugenaars gaan geloven omdat ze zelf te lui en/of te dom zijn de feiten te onderzoeken. Zo ook bekijkt onze politieke elite de islam door een roze bril en gelooft werkelijk alles wat hen voorgeschoteld wordt van uit mohammedaanse hoek. Zij beseffen dikwijls niet eens dat zij bedrogen en belogen worden.

Objectief kan niemand het bestaan van de trans-Atlantische slavenhandel ontkennen. Dat is nu eenmaal zo geweest gedurende de 17° en 18° eeuw. Het enige wat onze mohammedaanse vijanden uiterst bewust vergeten te vermelden is dat is islamitische slavenhandel begint in 622 en anno 2018 nog altijd intensief bezig is al gebeurt de aanvoer van verse slaven vandaag hoofdzakelijk van uit Azië.

De Europese slavenhandelaars waren moreel fout maar kochten de zwarte slaven uit Afrika van plaatselijke stamhoofden die zich wilden ontdoen van concurrenten of vijanden maar vooral (vermoedelijk voor 90%) van Mohammedaanse slavenjagers. Natuurlijk gingen enkele Europese misdadigers zelf op slavenjacht op Afrikanen maar de oogst daarvan was minimaal en in vergelijking bijna onbestaand.

Ingevolge de toen reeds 1200 jarige mohammedaanse jacht op slaven in Afrika vonden ettelijke miljoenen zwarte Afrikanen de dood door uitputting onderweg naar Arabië, infectie na castratie of gewoon moord omdat ze zich durfden verzetten tegen de mohammedaanse slavenjagers. Het dodentol was dientengevolge gigantisch in hoeveelheid (1400 jaar!), afschuwelijk in racistisch sadisme (castratie), en meedogenloos omdat Afrikanen die zich durfden verzetten tegen hun gevangenneming als buit van de mohammedaanse jihad gewoon afgeslacht werden. Diegenen die het midden oosten toch bereikten mochten zich niet voortplanten.

Vandaar dat er op heel het Arabisch schiereiland en ook in Iran er bijna geen zwarte bevolking bestaat. De mohammedaanse slavenjacht zorgde doorlopend voor vervanging!

Kenschetsend voor het geciteerde leugenachtig zinnetje is dat het de “schuld” voor slavernij bij Europeanen en Amerikanen wil leggen. Welnu, van alle tegen hun wil en mensenrechten in  trans-Atlantisch getransporteerde Afrikanen overleefde minstens 80 procent.  En eens aangekomen mochten ze een gezin hebben, zich vermenigvuldigen en werden niet gecastreerd.

De tranen van de mohammedaanse jihad maakt sinds relatief korte tijd het voorwerp uit van kritisch wetenschappelijk onderzoek. De teller onder zwarte Afrikanen staat vandaag op ongeveer 70 miljoen slachtoffers. Gedood of afgevoerd als slaaf sinds het begin van de islamitische jaartelling 622 na het begin van onze tijdrekening. De islamitische doctrine keurt onverbloemd slavernij goed. In de koran wordt een slaaf of slavin beschreven als “hen die uw rechterhand bezit”.

In de Hadith (overleveringen) en de Sira (biografie van Mohammed) is men minder omslachtig en prozaïsch. Daarin wordt gewoon het Arabisch woord “Abd” gebruikt. Dat betekent slaaf en niet ‘knecht’ zoals sommige islamofiele westerlingen durven schrijven. Overigens is polygamie in feite een primaire vorm van seksuele slavernij voor vrouwen. Ook dat wordt zwart op wit geregeld door de islamitische wetgeving (fikh) en gehandhaafd door de sharia.

Referentiewerken ter zake zijn

  • “Le Génocide Voilé” van Tidiane n’ Diaye
  • “The Legacy of Arab-Islam in Africa” van John Alembillah Azumah,

Beide Afrikaanse wetenschappers, bang als we bij nageltjes zijn om voor blanke racisten uitgescholden te worden! Voor een uitgebreide en meer uitgebreide  bibliografie kan U zich altijd tot de redactie van Nageltjes wenden!

Bijkomende bronnen:

http://www.gvnet.com/humantrafficking/UnitedArabEmirates.htm

https://www.globalslaveryindex.org/country/united-arab-emirates/

Islam en slavernij Hfdst 6

SAMENGEVAT: In vergelijking met de islamitische (aka mohammedaanse) slavenjacht was de Europese en Amerikaanse trans-Atlantische slavenhandel nog minder dan een scheet in een mohammedaanse en dus islamitische fles cyaankali.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *