Kunnen wordt evenwaardig aan kennen
Foto: Joris Herregods

Wie competenties heeft verworven via zelfstudie of door ervaring op het werk, kan die volgend jaar laten erkennen in testcentra. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De regering hoopt zo knelpuntvacatures sneller in te vullen en meer kansen te geven aan werkzoekenden.

De invulling van de duizenden knelpuntvacatures in België is een heet hangijzer. Premier Charles Michel wilde dat afgelopen week aanpakken in overleg met de regio’s, maar Vlaanderen reageerde ietwat gepikeerd dat het al heel wat onderneemt.

Het jongste initiatief is de erkenning van bestaande beroepskwalificaties. Dat is al langer mogelijk, maar door een gebrek aan coördinatie wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. Vanaf volgend jaar zijn het de EVC-testcentra, zoals de centra voor volwassenenonderwijs, de VDAB of Syntra, die de erkenningen coördineren. Zij zullen zich baseren op vastgelegde beroepskwalificaties, een afgerond geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend. Het werkveld staat zelf in voor de omschrijving van wat je moet kennen en kunnen om een job uit te oefenen.

Vier stappen

Wie een competentie wil laten erkennen, doorloopt vier stappen: het benoemen van de vaardigheden, het in kaart brengen, het beoordelen en het certificeren. Iedereen wordt hiermee gestimuleerd zijn loopbaan in handen te nemen en levenslang te leren, maken Muyters en Crevits zich sterk.

Elk beroepskwalificerend traject krijgt minstens om de zes jaar een kwaliteitstoezicht op basis van het gemeenschappelijke kwaliteitskader.

Post Scriptum

Maar voor jou beste Vlaming was/is die gelijkschakeling niet bedoeld, dat weet je toch? Nu krijgen nieuwkomers met nog minder competenties dan jij meer kansen. Je hebt er dus concurrenten bij die bovendien positief gediscrimineerd moeten worden. Natuurlijk hangt het af van beroep tot beroep. En voor sommige vakken kun je vandaag in de school minder leren dan in de praktijk. De uitrusting van de scholen is immers ondermaats en zeer verouderd. Zelfs voor het maken van vogelhuisjes bleek er deze week bij mijn kleinzoon op school geen hout te zijn