Bestolen, bedrogen en veroverd. En de politici bedachten het, stonden het toe, lieten begaan,

Er raakte bekend dat niettegenstaande er in belgië een verbod geldt op polygamie, er toch 700 vrouwen zijn die een pensioen met een of meerdere andere vrouwen moeten delen.
Dit betreft enkel de vrouwen die een overlevingspensioen als weduwe trekken omdat hun man is overleden. Maar er is meer !
Het puntje van de ijsberg.
Het aantal polygame huwelijken zal enorm veel groter zijn. Allemaal met hun eigen uitkeringen, en sociale woningen om die uitkeringen te ontfutselen natuurlijk. Dat ze het pensioen moeten delen doet niets af aan deze onverkwikkelijke zaak, is geen verzachtende omstandigheid.
Waar zijn de protesten van de feministen, de vaginamutsen en de mensenrechtenmeute?
Waar zitten al die feministen en mensenrechtenactivisten nu om te protesteren tegen polygamie die vrouwen degradeert tot huisslaaf en kindermachine, ten dienste van en tot genot van mannen? En dat nog onafgezien van de mindere rechten die ze volgen de islam hebben, en worden toebedeeld bij erfenis en gezag.
Met meer vrouwen, natuurlijk ook meer kinderen, nog meer uitkeringen, en nog sneller ons land veroverd en geïslamiseerd. Teruggebracht naar de prehistorie, onze steden getransformeerd tot getto’s en dito scholen.

Dubbele nationaliteiten met er aan verbonden voordelen

Ook dit is het gevolg van dubbele nationaliteiten, vreemde loyaliteiten en schimmig achterlijke akkoorden waarvan ons volk geen week heeft. Dubbele of meervoudige nationaliteiten hebben globaal gezien ook meervoudig stemrecht, maar ook andere ‘mogelijkheden: vb een erfrechtsysteem , dat naar believen (bvb volgens de sharia waarbij een vrouw minder erft dan een man) kan gekozen worden, de mogelijkheid om te ontsnappen aan de fiscaliteit van dit land enz…. Daarnaast zullen vrijwel alle weduwen ook nog een andere soort van uitkering incasseren.

Een even groot of nog groter schandaal is dat vele buitenlanders in hun echte vaderland vastgoed bezitten, er handel drijven, er bankrekeningen hebben, terwijl ze hier in een sociale woning wonen en uitkeringen peuren. Wellicht zijn de Turken door de val van de Lira al hun geld al kwijt en hun eigendom men in waarde gekelderd. 😀 😀 😀

Dat het kan dat het overtreden van de wet werd/wordt toegestaan aan mensen die hier niet maar op bezoek zijn, maar hier blijven en onze nationaliteit kregen moet ons schokken.

Waarom dan nog wetten? Je reinste discriminatie bovendien, want verboden voor ons  :p . 

Ik vraag mij af of er ook geen weduwen tussen zitten van oorlogscriminelen/terroristen drugsdealers en ander crimineel gespuis?
Wij als autochtonen worden immers wel meteen aangepakt en hard gestraft.
Afschaffen al die toestanden die tot misbruik leiden en die onze wetten overtreden.
Beste burgers, laten we ook de politici en partijen afstraffen dit dit allemaal mogelijk maakten of dit gedoogden, er zich nooit tegen hebben verzet niettegenstaande ze het wisten.
Ze zijn niet waard om een politiek mandaat te bekleden.
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/verbod-op-polygamie-in-belgie-maar-toch-700-vrouwen-die-pensioen-met-andere-vrouw-moeten-delen~a382c602/#comments 

Verbod op polygamie in België, maar toch 700 vrouwen die pensioen met andere vrouw moeten delen

Ondanks dat onze wetgeving polygamie verbiedt, moeten heel wat weduwen het overlevingspensioen delen met een andere echtgenote van hun polygame man. Volgens de krant La Libre zitten 700 vrouwen in dergelijke vreemde situatie. Hoe is dat mogelijk als polygamie bij wet verboden is in ons land?

In 2016 bleken volgens de federale pensioendienst 682 personen hun overlevingspensioen te delen met iemand anders. Dat wil zeggen dat twee weduwen dezelfde man hadden.

Die cijfers werden onthuld door de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (RM) op een schriftelijke vraag van parlementslid Jean-Jacques Flahaut (MR).

Op basis van de betalingen die werden geregistreerd voor de maand januari 2018, kon worden afgeleid dat dat aantal stilaan afneemt. Dit jaar moesten 677 begunstigden hun overlevingspensioen met iemand anders delen. De begunstigden hebben allemaal een Marokkaanse of Algerijnse nationaliteit, op een vrouw met een Tunesische nationaliteit na. Dat is het resultaat van oude conventies, ondertekend door zowel België als de Maghreblanden.

Toekomstbeeld

De cijfers zullen naar verwachting in de toekomst nog meer dalen. Dat komt enerzijds omdat de Marokkaanse familiewetgeving de voorwaarden voor polygamie heeft aangescherpt: een man moet kunnen aantonen dat hij voldoende middelen heeft om meer dan één vrouw te kunnen onderhouden.

Anderzijds, zoals de minister van Pensioen in zijn antwoord opmerkt, zal de geleidelijke verhoging van de wettelijke leeftijd om een overlevingspensioen te krijgen (46 jaar en 6 maanden in 2018, 50 jaar in 2025), het toekennen van een nabestaandenpensioen aan “jonge weduwen” voorkomen.

Voorlopig wordt overlevingspensioen gelijk onder de vrouwen verdeeld, maar dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen. Als onderdeel van de actualisering van de bilaterale socialezekerheidsovereenkomst tussen België en Marokko is een nieuw voorstel voor de verdeling van het overlevingspensioen tussen weduwen ingediend. Het pensioen zou in de toekomst in verhouding staan tot de jaren van het huwelijk.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Bestolen, bedrogen en veroverd. En de politici bedachten het, stonden het toe, lieten begaan, — 3 reacties

 1. Beste Griffon, en dan hebben we het nog niet over die perverse kindhuwelijken, walgelijk en degoutant en ook dat wordt niet aangepakt onder de noemer religie….
  Laten we elke religie en wat er voor doorgaat onderwerpen aan de seculiere wetten wat tot gevolg zal hebben dat die zwijnerij islam verboden zal worden.

 2. Laat ons zeggen “typisch belgisch”. Alles wat voor autochtonen niet kan/mag kan voor allochtonen wel.
  Verleden jaar onderging mijn echtgenote een rugoperatie (fusie S1-L4-L5). De revalidatie verloopt niet zoals verwacht. Door het niet goed herstel van een zenuw (kans op herstel is nog een jaar afwachten) loopt ze nu met een voetheffer of ze struikelt over haar eigen voeten.
  Voorbije week kregen we voor de tweede maal op 6 maanden dezelfde formulieren van het ziekenfonds voor in te vullen. Met vraag, de laatste berekening van de belastingdienst en bewijs van mijn inkomen (rustpensioen).
  Beiden werken we van ons 14 jaar, alle betalingen en afdrachten door werkgevers werden gedaan.
  Nu mijn echtgenote op een sociale uitkering terugvalt is uiterste controle blijkbaar nodig. Iets te maken met de nieuwe wetgeving op de langdurig zieken ??? Oh nee wacht “de kracht van de verandering”. Voor autochtonen wel te verstaan.

  • Typisch Belgisch inderdaad, en de NVA verandert daar niets aan. Geen snars. De kracht van verandering is een illusie, een waanbeeld, een bedrieglijke scheet in een fles.
   Zelfs de meeste essentiële palliatieve zorgen (!) worden aan Vlamingen die hun hele leven hard werkten in ieders belang, gewoon ontzegd en onthouden!
   De jeugd beseft niet wat hen te wachten staat. Na een leven lang vol van hersenspoeling en indoctrinatie kiezen ze als lemmingen voor hun eigen ondergang.
   Maar olaba, respect voor Maggie! Die geeft de voorkeur aan massale cashdrain richting mohammedanen. Kientjesgeld, ziekenkas, esthetische chirurgie voor obesitas en genitale verminking. De misdaad houdt niet op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *