Islam verbieden?

Vier Franstalige partijen, PS, MR, CDH en Défi, dienen wetsvoorstellen in om de partij Islam te laten verbieden. Zo roeptoetert de leugenpers.

Franstalige partijen willen partij Islam verbieden

We citeren:

Amélie Pans, de lijsttrekster van MR in Sint-Lambrechts-Woluwe, kreeg onlangs een wel heel verregaande bedreiging te lezen op de Facebook-account van haar partij in Woluwe. Philippe Latteur, de lokale lijsttrekker van de partij Islam, waarschuwde haar dat ze wel eens sneller gestenigd zou kunnen worden dan ze dacht.

Pans heeft daarop klacht ingediend bij het gerecht, maar de zaak doet ook de discussie over de partij Islam oplaaien. De controverse rond Islam laaide dit voorjaar al op omdat de partij de sharia wil invoeren en mannen en vrouwen wil scheiden op de bus. N-VA wilde de partij daarom laten verbieden.

Dat is nu wat de Franstalige partijen echt proberen. PS, MR, CDH en Défi hebben al voorstellen ingediend om partijen die tegen de democratie, rechten en vrijheden zijn gekant en oproepen tot geweld, te verbieden, schrijft de krant Le Soir. Défi en MR willen daarvoor de grondwet aanpassen. CDH denkt dat het met een gewone wet kan. Maar hoe dan ook is het te laat om de partij nog te verhinderen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober te laten meedoen.

Islam bestaat al sinds 2012 en haalde één gemeenteraadslid in Anderlecht en één in Molenbeek, met ongeveer vier procent van de stemmen. Bij de Brusselse en de Kamerverkiezingen bleef de partij steken op 2 procent.

Ze eerst binnen laten, ongecontroleerd en onvoorwaardelijk de Belgisch/Vlaamse nationaliteit geven, en ze nadien politieke rechten ontzeggen? Hier klopt iets niet!

Er is veel meer nodig dan een wet die een bepaalde politieke partij verbiedt om op te komen, en een grondwetswijziging inzake politieke rechten is al helemaal pure kolder.

Het gelijkheidsbeginsel kan men niet zomaar opzij zetten zonder uiterst nauwkeurige omschrijving van wat de maatschappelijke uitsluiting verantwoordt. En zelfs dan moeten bij voorbaat vaststaande controlemechanismen garanderen dat er overeenkomst is tussen de realiteit en datgene wat niet toelaatbaar is.

Hiermee komen we bij de kern van het probleem. Islam is op zich ontoelaatbaar want islam, niet de partij maar de imperialistische politieke ideologie voor alle duidelijkheid, is totaal onverenigbaar met democratie omdat islam de rechten en vrijheden van niet Mohammedanen (de kafir) wil afschaffen en bovendien oproept op tot geweld tegen deze niet-mohammedanen.

Een politieke partij verbieden is dus geen oplossing, zelfs geen middel maar nutteloze blabla in de strijd tegen islamisering. Men tracht onze burgers zand in de ogen te strooien. Het enige wat echt kan helpen is een totale immigratiestop voor mohammedanen. Hierbij moet opgemerkt worden dat een woord van eer, eed of schriftelijke verklaring van nul en generlei waarde is voor elke mohammedaan ingevolge een oekaze uit de zevende eeuw van de enige almachtige god Allah. Migratie vanuit een islamitisch land (doctrinair hidjrah) is dus per definitie zo verdacht dat deze migranten onmogelijk kunnen worden toegelaten op ons grondgebied.

Wat er zou moeten komen is een islam-wet die subsidies aan moskees en madrassa’s preventief volledig afschaft. Een islam-wet die verantwoordelijken eist voor elke moskee die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de enorme geldboetes te betalen voor elke haatpreek die gehouden wordt. Een islam-wet die moskees en madrassa’s verbiedt zo lang niet aan een uitzonderlijk lange en strenge lijst voorwaarden voldaan wordt. Rechtstreekse camera-bewaking in alle lokalen van moskees en madrassa’s tot in de latrines toe. Lijkt me een evidente eis. Camera’s gesaboteerd of vernietigd: de betrokken moskee en madrassa permanent vooraan, achteraan boven en opzij dicht gemetseld!

Dit zou al een mooi begin zijn. Uiteraard zijn er veel meer en fundamentele  maatregelen nodig. Een politieke partij verbieden heeft geen zin als de personen die achter deze politieke partij staan onze democratie kunnen misbruiken en onze beschaving willen onderwerpen aan achterlijke praktijken.

We begrijpen dat Amélie Pans zich een hoedje schrok ingevolge de onverbloemde bedreigingen van Philippe Latteur, maar een verboden partij gaat automatisch ondergronds en wordt daardoor zelfs gevaarlijker als voordien.

Ze (Pans) is het niet gewend om Franstalige arrogantie en Franstalig taalimperialisme vervangen te zien door Islamitische arrogantie en Arabisch taalimperialisme. …

P.S.: Islam bestaat al 1400 jaar lang en dus helemaal niet sinds 2012 voor alle duidelijkheid! Bemerk deze idiote poging tot hersenspoeling van de leugenpers!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam verbieden? — 3 reacties

 1. Voor wie het niet zou weten of vergeten zijn, Défi heet niets te maken met de Parti Populaire (https://partipopulaire.be/) van Modikamen, maar is de verkassing van het vroegere FDF (Front Des Francophones) van Maingain die ijvert voor een federatie tussen Wallonië en Brussel en dus voor de discriminatie van Vlamingen en gebiedsroof voor Vlaanderen.

  Dat Peter De Roover overweegt uitgerekend een wetsvoorstel van deze partij te ondersteunen tart alle verbeelding en is een schande voor de NVA.

  Heeft de NVA dan niets geleerd uit het verleden?

 2. Met één wet is alle ellende opgeruimd nl:
  “stemrecht voor vreemdelingen en dubbele nationaliteitsbezitters verbieden” dat heeft tot resultaat: geen vreemdelingen op publieke posten, geen vreemdelingen die liggen te eisen en te dreigen.
  Voorkomen is beter dan genezen dus: grenzen potdicht afsluiten voor islamieten en roverstuig.

 3. Dat men (N-VA) de partij nu wil verbieden is mosterd na de maaltijd. Het probleem met de islam is sinds jaaaaaren gekend. Vlaams Blok/Belang waarschuwt reeds 40 jaar voor de onstuitbare opkomst van de islam. De partij werd steeds weggezet als “staan schreeuwen langs de zijlijn” waarbij men gemakkelijkheidshalve vergat dat de “traditionele partijen” (incluis N-VA) de partij in een kordon sanitair stak en het de partij daar nog steeds laat steken. Vlaams Blok/Belang heeft zo nooit de kans gekregen om het tegendeel te bewijzen, dat ze wel oplossingen hadden. De “traditionele partijen” zijn moskeeën blijven erkennen en belastinggeld blijven toeschuiven tot op heden (incluis N-VA). Nu er partijen en personen daadwerkelijk bedreigd worden moet er een verbod komen op de partij islam. Op zich ben ik daar niet tegen, maar daar is het nu inmiddels ruimschoots te laat voor. Ook N-VA loste een schot voor de boeg om aan de kiezers te laten zien dat ze hun forsbollen ook eens willen laten rollen tegen de oprukkende islam. In dit geval nogmaals, mosterd na de maaltijd zou ik zeggen. Het probleem moet aan de wortel worden aangepakt, en een groot deel van de mohammedanen moet terug richting zandbak, de rest moet zich aanpassen, en grenzen potdicht. De partij die al 40 jaar “langs de zijlijn staat te schreeuwen” heeft gelijk gekregen, om niet te zeggen altijd al gelijk gehad. Nu er 2 verkiezingen op rij aankomen komt N-VA met de goedkope (spijtig genoeg) onhaalbare oplossing van verbieden. Men had het allemaal kunnen voorkomen met staalharde regerende politici die opkomen voor hun volk en land. Nu we (in gans Europa trouwens) dik in de shit zitten worden lapmiddelen van stal gehaald om bij de achterban geen gezichtsverlies te lijden. Na die verkiezingen zal alles weer bij het ouden blijven, en de islamisering zal gewoon volop blijven oprukken. De smoelentrekkerij en het forsbollengerol van de N-VA zullen daar niets, nul, 0,000, zero, nada, enz.. aan veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *