Islam verbieden?

Vier Franstalige partijen, PS, MR, CDH en Défi, dienen wetsvoorstellen in om de partij Islam te laten verbieden. Zo roeptoetert de leugenpers.

Franstalige partijen willen partij Islam verbieden

We citeren:

Amélie Pans, de lijsttrekster van MR in Sint-Lambrechts-Woluwe, kreeg onlangs een wel heel verregaande bedreiging te lezen op de Facebook-account van haar partij in Woluwe. Philippe Latteur, de lokale lijsttrekker van de partij Islam, waarschuwde haar dat ze wel eens sneller gestenigd zou kunnen worden dan ze dacht.

Pans heeft daarop klacht ingediend bij het gerecht, maar de zaak doet ook de discussie over de partij Islam oplaaien. De controverse rond Islam laaide dit voorjaar al op omdat de partij de sharia wil invoeren en mannen en vrouwen wil scheiden op de bus. N-VA wilde de partij daarom laten verbieden.

Dat is nu wat de Franstalige partijen echt proberen. PS, MR, CDH en Défi hebben al voorstellen ingediend om partijen die tegen de democratie, rechten en vrijheden zijn gekant en oproepen tot geweld, te verbieden, schrijft de krant Le Soir. Défi en MR willen daarvoor de grondwet aanpassen. CDH denkt dat het met een gewone wet kan. Maar hoe dan ook is het te laat om de partij nog te verhinderen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober te laten meedoen.

Islam bestaat al sinds 2012 en haalde één gemeenteraadslid in Anderlecht en één in Molenbeek, met ongeveer vier procent van de stemmen. Bij de Brusselse en de Kamerverkiezingen bleef de partij steken op 2 procent.

Ze eerst binnen laten, ongecontroleerd en onvoorwaardelijk de Belgisch/Vlaamse nationaliteit geven, en ze nadien politieke rechten ontzeggen? Hier klopt iets niet!

Er is veel meer nodig dan een wet die een bepaalde politieke partij verbiedt om op te komen, en een grondwetswijziging inzake politieke rechten is al helemaal pure kolder.

Het gelijkheidsbeginsel kan men niet zomaar opzij zetten zonder uiterst nauwkeurige omschrijving van wat de maatschappelijke uitsluiting verantwoordt. En zelfs dan moeten bij voorbaat vaststaande controlemechanismen garanderen dat er overeenkomst is tussen de realiteit en datgene wat niet toelaatbaar is.

Hiermee komen we bij de kern van het probleem. Islam is op zich ontoelaatbaar want islam, niet de partij maar de imperialistische politieke ideologie voor alle duidelijkheid, is totaal onverenigbaar met democratie omdat islam de rechten en vrijheden van niet Mohammedanen (de kafir) wil afschaffen en bovendien oproept op tot geweld tegen deze niet-mohammedanen.

Een politieke partij verbieden is dus geen oplossing, zelfs geen middel maar nutteloze blabla in de strijd tegen islamisering. Men tracht onze burgers zand in de ogen te strooien. Het enige wat echt kan helpen is een totale immigratiestop voor mohammedanen. Hierbij moet opgemerkt worden dat een woord van eer, eed of schriftelijke verklaring van nul en generlei waarde is voor elke mohammedaan ingevolge een oekaze uit de zevende eeuw van de enige almachtige god Allah. Migratie vanuit een islamitisch land (doctrinair hidjrah) is dus per definitie zo verdacht dat deze migranten onmogelijk kunnen worden toegelaten op ons grondgebied.

Wat er zou moeten komen is een islam-wet die subsidies aan moskees en madrassa’s preventief volledig afschaft. Een islam-wet die verantwoordelijken eist voor elke moskee die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de enorme geldboetes te betalen voor elke haatpreek die gehouden wordt. Een islam-wet die moskees en madrassa’s verbiedt zo lang niet aan een uitzonderlijk lange en strenge lijst voorwaarden voldaan wordt. Rechtstreekse camera-bewaking in alle lokalen van moskees en madrassa’s tot in de latrines toe. Lijkt me een evidente eis. Camera’s gesaboteerd of vernietigd: de betrokken moskee en madrassa permanent vooraan, achteraan boven en opzij dicht gemetseld!

Dit zou al een mooi begin zijn. Uiteraard zijn er veel meer en fundamentele  maatregelen nodig. Een politieke partij verbieden heeft geen zin als de personen die achter deze politieke partij staan onze democratie kunnen misbruiken en onze beschaving willen onderwerpen aan achterlijke praktijken.

We begrijpen dat Amélie Pans zich een hoedje schrok ingevolge de onverbloemde bedreigingen van Philippe Latteur, maar een verboden partij gaat automatisch ondergronds en wordt daardoor zelfs gevaarlijker als voordien.

Ze (Pans) is het niet gewend om Franstalige arrogantie en Franstalig taalimperialisme vervangen te zien door Islamitische arrogantie en Arabisch taalimperialisme. …

P.S.: Islam bestaat al 1400 jaar lang en dus helemaal niet sinds 2012 voor alle duidelijkheid! Bemerk deze idiote poging tot hersenspoeling van de leugenpers!