Framing: VRT met de fascistische broek op de linkse enkels! Update

Toevoeging van vrijdag 14 september

” Een boos artikel op de extreemlinkse blog ‘Blokbuster’ leek ons een goede aanleiding voor een gesprek met de oprichter en bezieler, Dries Van Langenhove. Toen bereikte ons het nieuws van de dood van een andere man uit het bestuur, Dylan Vandersnickt. Het interview kreeg plots een andere betekenis.

‘t Pallieterke: We kenden je al van je werk voor SCEPTR. We hebben je aan het werk gezien op het internet in je capaciteit als rebelse studentenvertegenwoordiger in de bestuursraad van de Universiteit Gent. Hoe ben je politiek actief geworden?

Dries Van Langenhove: Politiek zit in mijn bloed, en het raakt er niet meer uit, zeg ik vaak. “Het leven is niet eerlijk”, zei mijn moeder vroeger, maar daar had ik geen oren naar. Ik neem geen vrede met de belabberde toekomstperspectieven van de jonge Vlaming. Als jonge tiener kwam ik tot de trieste vaststelling dat mijn leeftijdsgenoten zich niet interesseerden in politiek. Ik ging dan maar elders op zoek naar gelijkgezinden en ik vond die bij het KVHV. Op 15-jarige leeftijd schaarde ik me bij de scholierenwerking. Eens aan de universiteit werd ik volwaardig lid. Het leven aan de universiteit liet me toe mijn netwerk uit te breiden en mijn ideologische standpunten vorm te geven.

‘t Pallieterke: Ben je lid van een partij? Is Schild & Vrienden gelieerd aan een partij?

Dries Van Langenhove: Ik heb zeer bewust geen partijkaart. Ik wil graag in een positie blijven van waaruit ik op alle partijen constructieve kritiek kan geven. Dat geldt evenzeer voor partijen die beweren de belangen van de Vlaming te verdedigen. Met Schild & Vrienden bewijzen we dat je een politiek verhaal kan brengen naast het kader van de partijpolitiek, die de Vlaamse beweging nog niet veel diensten heeft bewezen. Maar je mag tegelijk lid van een partij zijn en van Schild & Vrienden. Dat geldt trouwens voor velen onder ons. Alleen inzet voor de goede zaak is van belang. Nutteloze concurrentie heeft te veel Vlaamsgezind engagement gefnuikt. Op acties van S&V kom je mensen tegen die eveneens actief zijn bij KVHV, NSV, Vlaams Belang, N-VA en een resem andere groepen of initiatieven.

Plannen maken. Tweede van links de betreurde Dylan Vandersnickt.

Plannen maken. Tweede van links de betreurde Dylan Vandersnickt.

‘t Pallieterke: Hoe is Schild & Vrienden ontstaan?

Dries Van Langenhove: Ik richtte begin dit jaar een Facebookgroep op waar jonge rechtse Vlamingen ‘memes’ met elkaar konden delen. ‘Memes’ zijn een moderne vorm van cartoons die op het internet gecreëerd en verspreid worden. Deze houden meestal een humoristische aanklacht tegen het politiek correcte klimaat in.

Onze groep op Facebook groeide echter razendsnel. Na enkele maanden rondden we de kaap van 500 leden. Naast ‘memes’ werden er ook meer en meer artikels en filmpjes in de groep gepost. Al snel bleek dat we allemaal met dezelfde frustraties en bedenkingen zaten over het politieke klimaat.

Toen de lezingen van staatssecretaris Theo Francken op gewelddadige manier gesaboteerd werden door extreemlinkse activisten besloten we te helpen om die evenementen in goede banen te leiden. Een eerste keer was op 9 mei, op een spreekbeurt van Francken in Gent, georganiseerd door het KVHV. Tot mijn verbazing waren er zo maar even 90 S&V’ers opgedaagd. Het was op die zonnige avond dat ik besliste dat ik ging proberen van Schild & Vrienden een echte beweging te maken. Dergelijke mobilisatiecapaciteit en aanstekelijk enthousiasme mogen niet verloren gaan.

‘t Pallieterke: Waar staan jullie nu?

Dries Van Langenhove: Echte ‘leden’ in de zin van betalende leden hebben we niet. Onze groep telt momenteel meer dan 700 jonge Vlamingen. Sinds onze beveiliging van de lezing van Francken organiseerden we heel wat acties. We gingen protesteren tegen een mars voor illegale immigratie in Gent. We verlosten standbeelden van de zwemvesten die hen waren omgedaan door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Met de vijftig meest actieve S&V’ers trokken we naar Overijse voor drie dagen sport en vormingsactiviteiten. Tijdens deze eerste zomeruniversiteit werden de plannen gesmeed voor het komende jaar. Daarnaast speelt ook online activisme een belangrijke rol bij S&V. De leden van onze beweging zijn zeer bedreven geworden in het opsporen en ontkrachten van linkse leugens, het maken van cartoons en ‘memes’ en het publiceren van filmpjes die gretig gedeeld worden onder de studenten.

‘t Pallieterke: Wat zijn de plannen?

Dries Van Langenhove: Er staan een aantal uitgekiende acties op het programma waar ik nog niet veel over kwijt kan. Verder willen we zoveel mogelijk jeugdige Vlamingen bereiken met onze boodschap. We kiezen hiervoor doelbewust voor sociale media en niet voor de traditionele media. Het is al gebleken hoe die onze positieve boodschap verdraaien naar een negatieve boodschap, en daar doen wij niet langer aan mee. Het is de bedoeling de komende jaren onze mobilisatiecapaciteit sterk uit te breiden. Misschien kunnen we zelfs een verbindende rol spelen tussen de vele verenigingen en organisaties die Vlaanderen rijk is.

‘t Pallieterke: Afgelopen weekend hoorden wij dat Dylan Vandersnickt dood werd aangetroffen. Dylan was actief in de leiding van S&V. Hoe kwam dit nieuws aan?

Dries Van Langenhove: We waren echt aangeslagen. Door zijn standvastige houding en rechte rug tijdens de lastercampagne in de media, genoot hij binnen S&V een groot respect. In tegenstelling tot het beeld dat de media van Dylan hebben verspreid, was hij een jongeman met het hart op de juiste plaats. Hij bracht net als S&V een positief verhaal en hij had het beste voor met iedereen.

Dylan had bijna tien jaar met hart en ziel gewerkt voor Jong N-VA, waar hij tot begin dit jaar ondervoorzitter was. Toen enkele extreemlinkse activisten een lezing van Theo Francken verhinderden, werd Dylan terecht kwaad. Als reactie op de leugens, het geweld en het vandalisme, plaatste hij een ‘meme’ online met de hoofden van twee extreemlinkse activisten erop geplakt. De meme was een aanklacht tégen het seksueel geweld in Keulen, het gevolg van Merkels beleid. Dylans punt was dat deze fanatieke militanten de gevolgen moeten inzien van het opengrenzenbeleid dat ze voorstellen, inclusief de gevolgen van de vrouwonvriendelijkheid van sommige groepen nieuwkomers.

De hyena’s van de linkse media, met Bart Schols van De Afspraak op kop, verdraaiden het hele gebeuren. De kans om de N-VA te treffen zouden ze niet laten liggen. Wat eigenlijk een aanklacht tégen seksueel geweld was, werd omgetoverd tot een oproep vóór seksueel geweld. Dylan probeerde dat nog duidelijk te maken in die bewuste uitzending van De Afspraak, maar het geselecteerde vuurpeloton had geen oren naar zijn argumenten. Het kwaad was geschied. In de partij waarvoor hij bijna tien jaar met hart en ziel had gewerkt, keerden een aantal opportunisten hem de rug toe. Dat in de partijpolitiek de grootste vijanden in je eigen partij zitten, werd eens te meer pijnlijk bewezen.

Bij Schild & Vrienden zijn we altijd achter Dylan blijven staan. De idealen van Dylan leven verder in ieder van ons. Een liedje dat we op de zomeruniversiteit nog samen uit volle borst zongen, klinkt zo: “Als gij morgen valt en ik blijf alleen, kameraad, ‘k blijf trouw en ik vecht voor twee!” Reken maar dat ik zal vechten voor twee.

‘t Pallieterke: Hoe zien jullie de S&V op langere termijn?

Dries Van Langenhove: Met S&V willen we een positief verhaal vertellen. We willen de Vlaamse jeugd terug weerbaar maken en een perspectief bieden op de toekomst. Er lopen in ons land veel te veel mietjes rond die bang zijn voor hun eigen schaduw. Wees fier dat je Vlaming bent. Besef dat wij maar één generatie zijn in een lange, rijke traditie. De laatste decennia zit Vlaanderen echter op het verkeerde spoor. Doorgedreven individualisme en massamigratie hebben ons doen vervreemden van elkaar. In een land zonder religie en met een opmerkelijk verval van normen en tradities is het makkelijk als jongere om je zingeving te verliezen. Met Schild & Vrienden proberen we de jeugd opnieuw die zingeving te bieden. Welk groter goed is er dan zorg dragen voor je gezin, familie en volk?

‘t Pallieterke: Jullie organiseren zelfverdedigingslessen; voor linkse journalisten is dat automatisch verdacht.

Dries Van Langenhove: Ik heb dat nooit begrepen. Bij allochtonen worden kickboksclubs geprezen als het ideale deradicaliseringsmiddel, maar wanneer Vlamingen een bokstraining of lessen zelfverdediging organiseren, schiet links in een kramp. Wat een hypocrisie.

Het klopt dat we de Vlaamse jeugd opnieuw wat weerbaarder willen maken. Iedereen loopt rond met lange tenen en zonder ruggengraat. Bokslessen en lessen zelfverdediging versterken het zelfvertrouwen. Dat is heel belangrijk voor het welzijn van de jeugd. Meer dan 30.000 Vlaamse jongeren slikken antidepressiva. Laat ons hen wat weerbaarheid bijbrengen, het soort dat hen toelaat om niet alleen fysiek maar ook mentaal sterker in het leven te staan.

‘t Pallieterke: Hoe zie je je rol in de raad van bestuur van de UGent?

Dries Van Langenhove: In 2016 raakte ik tijdens de studentenverkiezingen verkozen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de universiteit. De eerste rechtse student die daar ooit plaatsnam. Ik richt mijn aandacht vooral op belangenvermenging, financieel wanbeheer en het onverantwoord linkse beleid.

Begin dit jaar reikte de Universiteit Gent samen met de KU Leuven een eredoctoraat uit aan Angela Merkel. We moeten op dat moment zowat bij de laatste instituties geweest zijn die nog in het ‘wir schaffen das”-beleid van Merkel geloofden. De Duitse politica zat toen in volle verkiezingsstrijd. Haar een eredoctoraat geven was niet alleen politiek maar ook deontologisch onverantwoord. Ik heb daar als enig lid van de raad van bestuur hard tegen geprotesteerd en er een filmpje over online geplaatst. Het filmpje bereikte in een mum van tijd een slordige 300.000 Facebookgebruikers.

Recent bracht ik het financiële wanbeheer van de Gentse Studentenraad (GSR) naar buiten. De veelal linkse en extreemlinkse studentenvertegenwoordigers van de GSR fulmineren tegen elke besparingsmaatregel en steunen in naam van alle studenten linkse initiatieven als Hart boven Hard. Toch zijn zij diegenen die dure onderonsjes organiseren, betaalde jobs weggeven aan vriendjes en de bankkaart van de universiteit gebruiken voor allerlei persoonlijke uitgaven. Toen ik dit uitbracht, pikten de nationale media het verhaal op en nam de voorzitter van de GSR ontslag.

Tijdens deze acties kreeg ik vele aanmoedigende berichten van studenten, personeelsleden en zelfs professoren. Die geven mij de moed om verder te gaan.”

Om het volledige artikel te zien moet je uiteraard een abonnement hebben op
’t PALLIETERKE

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van woensdag 12 september

Op 12 januari jongstleden publiceerde Nageltjes het bankrekeningnummer van Schild en Vrienden waarop schenkingen kunnen overgeschreven worden.

Met genoegen melden wij dat het rekeningnummer vandaag terug operationeel is: BE53 0018 2126 7653

Dries laat het volgende weten: “Beste mensen, De media, justitie en politiek voeren de strijd op. Om ons juridisch te verdedigen tegen het systeem hebben wij advocaten die ons bijstaan. Dit brengt uiteraard grote kosten met zich mee die wij als jonge beweging niet kunnen dragen zonder uw hulp. Steunen kan op het S&V rekeningnummer.”

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van dinsdag 11 september

Wij de levenden (Ayn Rand) weten dat respect voor onze mensenrechten heel belangrijk is.

Maar het allerbelangrijkste van die rechten is vrijheid (Hege Storhaug). Vrijheid van meningsuiting.

En die werd Dries Van Langenhove (Schild en Vrienden) ontstolen door beroepsmisdadigers.

Door fascistische gehersenspoelde antifa’s onder de studenten, misdadigers in de reguliere media en ook dictators binnen het rectoraat en professoraat van de UGent.

En deze antifascisten die alleen maar terug opduikende fascisten zijn (Winston Churchill), worden voluit gesteund door de reguliere media, onze staatsomroep en alle machthebbers van alle reguliere partijen in al onze regeringen.

Dit gebeurt allemaal op kosten van de modale belastingbetalers die niet eens beseffen dat de vrucht van hun arbeid sluiks en ongemerkt vooraf stiekem voor 45 à 65 % wordt afgeroomd door de (r)overheden.

Om ons al onze vrijheden af te pakken.

Dit is de realiteit.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van maandag 10 september

Hoeveel infiltranten heeft de minarettenzender naar Schild en Vrienden gestuurd om daar racistische praat in de chatbox te plaatsen? Hoeveel beeldmateriaal zou er vervalst zijn zoals bij de Hitlergroeten in Chemnitz. Hitlergroeten opgevoerd door betaalde slinksen!

De reguliere media en onze reguliere politici zijn compleet verrot. Wanneer een reportage van de minarettenzender over Antifa? Die hebben al wel geweld gebruikt en bovendien niet weinig. Schild en Vrienden nog nooit. Voor de strijd tegen de autochtone Vlaming is er altijd tijd en geld geweest.

Maar wat met de strijd tegen de drugbendes die ze blijkbaar verloren hebben? De strijd tegen de pedofielen in de kerk, waarvan er nog geen een veroordeeld werd?

De strijd tegen illegalen die ons en de politie uitlachen met het bevel het land te verlaten? Naar schatting zijn er zowat 250.000 illegalen en duizenden zogenaamde “transmigranten” in dit land. Jambon en Francken hebben een 9-puntenplan waarvan het derde is: aantal plaatsen in gesloten instelling wordt opgetrokken van 70 naar 160… Strak plan. Voor wie neemt men ons?!

Waar blijft de veroordeling van burgers die illegalen en criminelen helpen onder te duiken en hier te blijven? Waar blijft de veroordeling van examen-fraudeurs weze het voor een rijbewijs of voor het bekomen van een heus diploma of een functie bij de politie?

Waar blijft de echte veroordeling van zware en recidive, vooral allochtone criminelen die vervroegd worden vrijgelaten, een flutstraf krijgen, waarvan we niet eens weten of ze die moeten uitvoeren noch hoe?

Wat met de vele vaak gewelddadige en niet toegestane betogingen van de groene linksen en andere goedmensen? Die hebben zelfs militaire domeinen en kerncentrales geïnfiltreerd. Op zoek naar een atoomwapen of om de centrale te saboteren. En die saboteur nota bene heeft men nooit ‘gevonden’ ??!

Wat men in een geheime groep deelt moet in die geheime groep blijven, daarom is het een geheime groep. Dat de VRT daar een heel programma rond bouwde wettigt het vermoeden dat er heel lang en met onbeperkte openbare middelen gewerkt werd aan de demonisering van een studentenclubje.

Hierbij kan het niet uitgesloten worden dat de zogezegd ranzige inhoud in de geheime groep doelbewust achtergelaten werd door linkse infiltranten, handelend in opdracht van de programmamakers, teneinde dit programma van VRT mogelijk te maken en zoveel mogelijk schade toe te brengen. De programmamakers zouden op staande voet moeten ontslagen worden.

Laten we ons bovendien ook maar eens afvragen wat de privacy van iemand met een andere mening dan die van het journaille en het regime waard is? Een gestolen gekraakte woning, die mag men niet binnenvallen, maar de woning van een klokkenluider en een rebel tegen het regime en de uitzonderingswetten en aberraties wel.

Het is duidelijk dat in Vlaanderen en dus Antwerpen incluis vele dingen afschuwelijk verkeerd zijn en dat onze politici van de regeringspartijen dat niet eens willen toegeven of beseffen. Een echte schande is het!

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van zondag 9 september

De reguliere media zouden de waarheid moeten melden. Dit is wat wij journalistiek noemen. Journalistiek gaat NIET over het redigeren van nieuwsinhoud volgens een ideologische agenda.

Het is een trieste realiteit dat je het nieuws kent volgens het perspectief van diegene die het nieuws brengt. Dit is niet zoals het zou moeten zijn. Journalisten moeten onderzoeken wat er aan de hand is, daarover objectief rapporteren en zo het nieuws brengen.

Ideologische indoctrinatie en luiheid om daadwerkelijk journalistiek werk te doen, laten ons echter achter met nieuwsberichten die ons niet goed informeren over wat er echt gaande is, maar ons opzadelen met gemanipuleerd lokaas en schreeuwerige titels om ons te beïnvloeden. Dit is onaanvaardbaar, zeker bij een staatsomroep die werkt met enorm veel geld opgehoest door de belastingbetalers.

Erger nog, media zoals de VRT brengen zoals in het geval van Pano vervalst nieuws met de uitsluitende bedoeling te hersenspoelen en te indoctrineren met leugens en laster.

Indien de leidinggevende politici die deel uitmaken van de regering nu nog niet beseffen dat het van hen verwacht wordt streng en efficiënt bij wijze van voorbeeld en waarschuwing een einde te stellen aan deze ongelooflijke wantoestand, beleven we onvermijdelijk het definitieve failliet van de rechtsstaat die door hun nalatigheid naar de vuilbak van de geschiedenis wordt gekieperd.

De gevolgen van deze inertie zijn niet te onderschatten, want de geschiedenis leert ons dat als de burgers de rechtvaardigheid van hun leiders niet meer kunnen waarnemen de gevolgen verschrikkelijk zwaar zullen zijn.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van zaterdag 8 september

Voor wie het 42 minuten durende filmpje van de laffe en lasterlijke pano reportage over Schild en Vrienden bekijkt is het na 1 minuut al duidelijk dat het hier gaat over een hondsbrutale manipulatie van de VRT, met als doel deze studentenvereniging te besmeuren, verdacht te maken en te diaboliseren.

Binnen de eerste minuut wordt al gesuggereerd dat ze zich in “geheime” praatgroepen schuldig zou maken aan “racisme, nazi-verheerlijking en denigrerende commentaren over vrouwen en minderheden.”
Verder worden er steeds meer technieken gebruikt om de kijker naar de door de programmamaker vooropgestelde maar totaal verzonnen conclusie te dwingen.

Het woord links wordt gecensureerd, en de schandalige manipulaties zoals herhalingen, het bewust uit hun context gebruiken van juridische begrippen en gebruik van suggestieve muziek, blijven maar duren, 42 minuten lang.

Wie wat waar geplaatst heeft wordt niet vermeld, de gegevens daarvan worden in de beelden onleesbaar gemaakt en de montage wordt met opzet zo snel gemaakt dat men berichten niet grondig kan bekijken, als iets dat gepost werd in geheime groepen al relevant zou kunnen zijn, quod non. Ook de woorden van Dries Van Langenhove worden uit hun verband gerukt en voorzien van verdacht makende uitdrukkingen en denigrerende bijvoeglijke naamwoorden.

De VRT heeft haar klassieke manipulatiemethode aangewend. Enerzijds worden een aantal politieke acties en stellingnames die voor links zeer frustrerend zijn zoals verzet tegen boerka’s, halal-voedsel, massa-immigratie, ontwikkelingshulp, en transgenderonzin in de belangstelling gebracht, en vervolgens gecombineerd met kreten over ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘seksisme’, en dan barst de ‘antiracistische’ hysterie los. De bedoeling was duidelijk een heksenjacht te ontketenen op Schild en Vrienden.

In feite betreft het een laffe poging tot karaktermoord waarbij niemand op iets wordt betrapt behalve dan de programmamaker Tim Verheyden zelf, en wel op laster en eerroof.

De nadien volgende langdurig en nauwkeurig voorbereide hetze is niet het gevolg van studentikoze naïviteit maar een poging tot benadeling van de Vlaamse (studenten)beweging in haar geheel en de 2 V-partijen in het bijzonder. De georkestreerde hysterie volgend op de uitzending van het lasterlijk programma gemaakt op de kosten van de belastingbetaler, duidt op een wanhoopspoging teneinde de linkse achterban een vijandbeeld te bieden in aanloop naar de nakende verkiezingen.

Terwijl er in de duiding en nieuwsdienst van de VRT geen plaats is voor objectieve kritiek tegen islam en immigratie, noch voor de wandaden bedreven door mohammedanen, noch voor het racisme van de mohammedanen tegenover liefst vrouwelijke autochtonen, is er wel enorm veel plaats voor vervalst nieuws, propaganda voor islam en reclame voor ongecontroleerde immigratie.

Enkele NVA’ers eisten prematuur en ondoordacht, allicht zelfs zonder de feitelijke inhoud van het schandalige product van pano te hebben bekeken, gerechtelijke actie en vervolging. De studentenleider moest intussen al  middels het parket van Gent een nutteloze huiszoeking doorstaan. Onvoorstelbaar!

Een student die democratisch werd verkozen tot hun vertegenwoordiger werd, zonder vorm van proces en met miskenning van zijn recht op verdediging, de toegang tot de gebouwen van zijn universiteit geweigerd. Dit is puur fascisme vanwege het rectoraat van UGent. Dit kan volgens geen enkele wet of rechtsbeginsel door de beugel. Een student uitsluiten vanwege zijn mening is uitdrukkelijk verboden door de wetgeving tegen discriminatie. De grootste dader van discriminatie, die dus de voorbije week na de bewuste uitzending van Pano op woensdag, ontmaskerd is, is de UGent.

Boven op het strafrechtelijk aspect van laster en eerroof op Dries Van Langenhove door de programmamakers van Pano en hun opdrachtgevers binnen een staatsomroep ingevolge de artikels 443 tem 452 van het strafwetboek, voegt zich dus een onduldbare ondemocratische malversatie van onwettelijke uitsluiting door een Rijksuniversiteit.

We dachten in dit apenland qua onrecht al alles meegemaakt te hebben, maar blijkbaar kan het nog altijd erger. Hopelijk komen deze misdrijven als een boemerang keihard terecht op het gezicht van de echte misdadigers.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Vrijdag 7 september.

Tegen onze gewoonte in plaatsen wij nu reeds onze conclusies bovenaan

 1. De programmamaker van het lasterlijk programma Pano, Tim Verheyden,  en de verantwoordelijke directeur nieuws, duiding en informatie, Liesbet Vrieleman, zouden op staande voet moeten ontslagen worden wegens misbruik van overheidsgeld.

 2. Het volledige directiecollege van de VRT inclusief CEO Paul Lembrechts, heeft gefaald in haar opdracht, en Bart De Wever zou beter dat college eens opkuisen in plaats van samen huilend met de linkse wolven een jonge Vlaamse student lasterlijk te stigmatiseren.

 3. Tim Verheyden zou voor de strafrechtbank moeten gedaagd worden wegens het opzettelijk verspreiden van vervalste informatie, laster en eerroof.

 4. Er moet met onmiddellijke ingang een afzettingsprocedure gestart worden tegen rector Rik Van de Walle wegens onacademisch discriminerend gedrag en medeplichtigheid aan laster en eerroof.

 5. De reacties van Zuhal Demir, Theo Francken en zelfs van icoon Bart De Wever in de leugenpers getuigen niet alleen van voortvarende politieke onvolwassenheid en misprijzen voor hun volk, maar tevens van een gebrek aan respect voor en onderzoek naar de waarheid. Het erge aan hun naïef gedrag is niet dat ze niet door hadden dat ze werden gerold door het gespuis van Pano, maar dat uitgerekend hun partij het doelwit blijkt van de framing door de VRT.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Donderdag 6 september

De Vlaamsgezinde studentenclub “Schild & Vrienden” ontmaskerde het linkse gespuis bij de fascistoïde VRT op een overtuigend duidelijke manier, en dient als gevolg daarvan actueel als schietschijf voor al wat collectivistisch, islamofiel, oikofoob en communistisch is in de gazetten-leugenpers, de roodgroene UGent, en de leugenachtig lasterende politiek correcte ‘main stream media’, aka MSM.

Zelfs zonder de geringste aanwijzing van enig begin van bewijs springen allerhande politiekers en zelfs een rector vol goesting in op dit verhaal van lasterlijke beschuldigingen, verzonnen leugens en overduidelijk bedrog, en kiezen partij voor de misdadigersbende bij de VRT en tégen hun eigen achterban.

Dit is raar want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat niet het Vlaams Belang maar wel de N-VA de geviseerde schietschijf was van de linkse rood-groene  propagandamachine.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Framing: VRT met de fascistische broek op de linkse enkels! Update — 21 reacties

 1. Pingback: Schild en Vrienden laat niet met zich sollen | Nageltjes

 2. Toevoeging 20/09/18.

  Dries zegt waar het in Vlaanderen al lang op staat met de MSM, en daar valt niets aan toe te voegen. Ik kan hem voor de volle 100% bijtreden. Wie samen met mij het Vlaamse politieke wereldje dat in de MSM altijd uitvoerig en valselijk wordt uitgesmeerd al jaren volgt, kan niet anders concluderen dat deze rotzooi het handelsmerk van VRT en ook VTM is. Om over de gedrukte en on line MSM maar te zwijgen. Wie opkomt voor zijn volk, cultuur, normen en waarden zijn voor de (grotendeels) linkse media de duivel of Hitler in hoogst eigen persoon. Vlaams Blok/Belang zijn ervaringsdeskundigen op dit gebied. Herinner u hoe de reportage over Karel Dillen begon op VTM vele jaren geleden. Karel Dillen kwam zijn woonkamer binnen voor zijn vertrek naar het EU parlement (latere volksverrader) Frank Van Hecke was zijn chauffeur die even in beeld kwam. De stem onder de beelden zei (begin citaat) “Het is ochtend in Deurne, een sombere man komt de kamer binnen.” (einde citaat)Hier werd ook meteen de “sfeer” van de reportage gezet. Schild en Vrienden hebben helaas moeten ervaren dat zovele jaren later/verder er nog niets veranderd is bij de MSM als het met Vlaanderen en politiek te maken heeft. En ik vrees dat het nog jaren zal duren voor dat veranderd, als er al iets veranderd.

 3. Door dit interview in ’t Pallieterke wordt het nogmaals duidelijk wat voor een enorme kwaadaardige kanker de staatsomroep VRT binnen onze maatschappij is.

  Dat er een vervolg komt is zeker. Volgende dinsdag al is het Algemene vergadering van de Gentse Studentenraad. Zal minister Jambon zorgen voor voldoende politie-beveiliging van rechtse studenten tegen de terreur van het crapuleus links antifa-gespuis?

  We zijn benieuwd!

 4. Met dank voor de vermelding van het nummer, ik zal uiteraard nog eens een poging wagen voor een schenking. Hopelijk komt ze nu wel aan.

 5. Heel interessant artikel ter zake op REACT:

  “Schild en Vrienden : aangeklaagd door inquisiteur Tim Verheyden van de staatszender VRT, meteen hysterisch krijsend veroordeeld door alle politici, de N-VA voorop ; en vervolgens de uitsluiting van student Dries Van Langenhove, nochtans democratisch verkozen studentenvertegenwoordiger, door de linkse Universiteit van Gent.”

  Het hele artikel kan je lezen op:

  https://re-act.be/2018/09/07/de-advocaat-oordeelt-over-dries-en-schildvrienden-veel-vrt-manipulatie-voorlopig-niets-strafbaars-tegen-dries-en-co/

  • Ik twijfel er niet aan dat Rob 100% gelijk heeft. Het grote probleem is echter dat zijn uiteenzetting niet in de MSM zal verschijnen. Die zullen het “grote gelijk” van de VRT (sorry 0000) met hand en tand blijven verdedigen.

   • Walter inderdaad! En gelijk hebben is niet altijd gelijk aan gelijk krijgen. Dat heeft de rechter in Gent bewezen met het vonnis inzake Vlaams Blok…

    • Dit overstijgt het misdadig Gentse arrest dat het Vlaams Blok veroordeelde. Toen ging het om politieke rechten.

     Hier gaat het op de individuele mensenrechten van Dries. Hier komt het establishment niet uit zonder een volksoorlog te ontketenen en tegelijk een wereldwijde veroordeling op te lopen.

     Het ERVRM kan niet anders dan Dries gelijk geven.

     • Hoop doet leven!

      Beter is echter om wat munitie (euro’s) op hun rekening over te schrijven.

      • Dat is een uitstekend idee!

       Helaas blijkt hun ‘crowd funding’ rekeningnummer vooralsnog niet meer te kloppen!

       Als je een bedrag schenkt dat niet toekomt heb je een goed gevoel tot je beseft dat je de hele tijd belazerd geweest bent.

       Ook hier is misdadig opzet niet denkbeeldig!

       FF geduld dus tot Dries duidelijkheid schept.

   • Zoveel is zeker, links geeft nergens ter wereld haar fouten toe. Als verheven moraalridders hebben zij in hun ziekelijk links brein altijd en in alles gelijk. Wie buiten hun krijtlijnen denkt of handelt, is rechts gespuis dat vernietigd moet worden. Zoals S&V nu aan de beurt is.

    Het oordeel van Rob ter zake is wel waardevol als toetssteen naar een eventueel verder gerechtelijk vervolg van deze door links minutieus opgezette heksenjacht, nu het parket te Gent vliegensvlug een onderzoeksrechter heeft aangesteld. En de uitslag daarvan zal bepalend zijn, ook voor de MSM.

    Want ofwel levert het onderzoek voldoende strafbare feiten op om S&V/Dries Van Langenhove te vervolgen voor de rechtbank, ofwel niet. In dat laatste geval zal dat hoe dan ook bekend geraken bij het brede publiek, en kan Dries Van Langenhove van zijn kant verdere gerechtelijke stappen zetten tegen de hoernalist in kwestie wegens laster en eerroof, en tegen de rector van de UGent.

    Dan staan zowel de VRT als de rector met hun billen bloot. En de hele top van de N-VA ! Maar afwachten is en blijft de boodschap.

 6. Bij gebrek aan “andere” kanalen dan de BRT wisten de mensen niet beter maar wie nu nog in die linkse smerige val trapt is ofwel oerdom en/of medeschuldig aan het waanzinnig stijgend geweld tegen onschuldige burgers.
  Steeds meer burgers worden wakker maar helaas nog te weinig, ze kijken liever naar thuis of familie of voetbal terwijl de kinderen van hun buren gevaar lopen op straat, ze worden pas wakker als hun kinderen of zijzelf tot slachtoffer vallen van die barbaren.
  De onnozelaar peeters dacht dat hij het item gevonden had, hij ging strijden tegen de stijgende drugshandel tot ze hem er op wezen dat een drugshandelaar op zijn eigen lijst stond!!! Kan het nog waanzinniger???
  Blijkbaar wordt hier in dit land een zeer scherpe screening toegepast, straks staan drugsdealers in politieuniform op straat te controleren op drugsbezit…
  Het spreekwoord van vroeger wordt steeds duidelijker, “de beste boswachters zijn oude stropers”.
  Wat moet er nog meer gebeuren voor er wordt ingegrepen tegen die misdadige import van vreemdelingen? Nog meer moorden? Nog meer verkrachtingen? Nog meer kindermisbruik? Om kotsmisselijk van te worden.
  Mensen kom op voor ONZE veiligheid, ONZE leefbaarheid en ONZE onafhankelijkheid en stem in maart 2019 die EU zwijnenstal weg, de misdadigers worden dan opgepakt en voor een volkstribunaal gesleept.

 7. Off topic.

  Gisteren zondag 9/09 mochten “de kopstukken” van Antwerpen in debat gaan op VTM. Aanwezig: N-VA, CD&V, Groen, SPa, niet uitgenodigd Vlaams Belang. Dat Vlaams Belang niet was uitgenodigd mag niet verwonderen, aangezien BDW en een groot deel van de regerende N-VA’ers niet in rechtstreeks debat wil gaan met Vlaams Belangers. Dus VTM wilgde ook hier de eis van BDW en “zijn” N-VA in. Het gebleit van N-VA over het bashen van hun partij in de MSM steekt in schril contrast af tegenover de vinger die de partij in de mediapap heeft. Als je een debat organiseert met kopstukken, nodig je ze allemaal uit, ook Pvda, zo simpel zou het moeten zijn. Maar in een “democratie” dat belgië niet is blijkt het dus nog ALTIJD anders te werken.Het zal wel aan mijn slecht karakter liggen, maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat BDW en zijn regerende kornuiten bang zijn om officiële cijfers te weerleggen die Vlaams Belang voorlegt inzake immigratie, drughandel, criminaliteit, erkennen en subsidiëren van moskees, en andere islamitische verenigingen. Conclusie: N-VA is (al lang) een ordinaire doordeweekse belgicistische partij als alle anderen, dit met uitzondering van het Vlaams Belang.

 8. Volgens een recent bericht op SCEPTR zou Dries Van Langenhove alsnog welkom zijn op de Kul.

  “Dat liet KU Leuven-rector Luc Sels weten op Radio 1 deze ochtend.”

  Daar in Leuven hebben ze tenminste nog wat elementair fatsoen. Het siert hoe dan ook deze rector.

  Schamen moesten zich al de anderen, niet in het minst de laffe BDW, deze volbloed lauwaard, zogezegde Vlaming.
  Wie nu nog als rechtgeaarde Vlaams-nationalist voor dit zoutloze Vlaamse afkooksel meent te moeten stemmen, moet zich toch eerst eens ernstig bezinnen over het gehalte van zijn eigen Vlaamse gezindheid.

  https://sceptr.net/2018/09/sv-kopman-dries-van-langenhove-is-welkom-aan-de-kul/

  • Zoals ik al altijd heb geschreven van BDW op verschillende gelijkgezinde blogs: BDW is enkel de goedgebekte handpop van de N-VA. Niets meer niets minder.

 9. Met valse listen is Tim Verheyden als een parasiet doorgedrongen in lichaam en geest van Van Langenhove om hem vervolgens te misbruiken en te verraden voor eigen gewin en aandacht.
  De pano uitzending was een feest voor de linksen en de globalisten.
  Iedereen was er als de kippen bij om Van Langenhove standrechterlijk te executeren.
  Het genadeschot werd gegeven door de extreem linkse logebroer van Ugent.
  Dries VL is in de val gelokt en gelopen, vermoedelijk enkel door zijn jeugdige onbezonnenheid.
  Elke aparte uitspraak uit de chatbox kan voor een buitenstaander wat extreem lijken, maar voor jonge studenten onder elkaar is dit eerder een vorm van humor en zwans.
  Gezien de timing lijkt het er sterk op dat Dries werd misbruikt als marionet om de vlaams nationalistische partijen in discrediet te brengen net voor de verkiezingen.
  We leven mee met deze veelbelovende jonge man en wensen hem veel sterkte.

  • Na de hier weergegeven kijkrichtlijnen door Dries van Langenhove, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat het eerder de VRT is die eigenlijk in de val van Dries is getuind. Immers wil Dries de framing door de VRT aanklagen en openbaren en hoe kunt ge dit beter dan u “zogezegd” te laten misbruiken.
   Het zal wel kunnen bewezen worden dat tal van mememails van oudere datum zijn… en niets met S&V vandoen hebben. Hopelijk zie ik dit juist en ik verheerlijk me nu al indien Dries dit inderdaad zo gewild heeft. Alleszins gemeende felicitaties aan S&V en hun “eindbaas”. De honden blaffen maar de karavaan trekt voorbij!

 10. Natuurlijk is de N-VA de ware schietschijf van de bloedrode/groene misdadigersbende van de VRT, of wat had je gedacht. Ook het Vlaams-nationalisme in het algemeen wordt geviseerd. Dat is eveneens zonneklaar. Twee vliegen in één klap. Kan het mooier voor het valse clubje progressieven !

  Kijk, dit hele geval vertoont overduidelijk een treffende gelijkenis met de hedendaagse Amerikaanse politiek, waar dezelfde links progressieve misdadigers voortdurend Trump aanvallen met allerlei leugenachtige feiten. Die zijn tot nu toe altijd te weerleggen gebleken.
  Nu heeft de Ny times het daar over een andere boeg gegooid, en verbergt ze haar leugens achter een zogezegde anonieme schrijver, die ten allen prijze anoniem wenst te blijven. Je ziet van hier. Zo doorzichtig allemaal. Zelfs het woord “lodestar” dat vice-president Pence als enige blijkt te gebruiken, verwerken ze in hun zogezegde anonieme brief, kwestie van de insinuaties maximaal te voeden.

  Ook het momentum waarop het in beide gevallen gebeurt, vertoont een treffende gelijkenis, nl. korte tijd vóór een verkiezing.

  Verder is daar de kwalijke houding van alle partij voorzitters bij ons, die meteen, niet gehinderd door enige grondige kennis van de zaak, Van Langenhove veroordelen en aan de publieke schandpaal spijkeren. Ongegeneerd. Nietwaar Charles Michel. Die had de pano reportage nog niet eens gezien, onze mooiste van het land, maar sjarel verklaarde op tv doodleuk dat hij voor zijn oordeel alleen voortging op wat anderen hem daarover hadden gebriefd.

  Nietwaar ook BDW, met meteen de gebruikelijke woorden als “ranzig”. Gebruikt het telkens als het om echte Vlaams-nationalisten gaat, niet zijn verwaterde, afgewassen variant.

  Ook Francken, de man van meer woorden dan daden, was meteen zwaar (!) geschokt, en dat enkel door het bekijken van de rode VRT-reportage. Zouden die twee “Vlaams-nationalisten” hun rode vijanden nu nog altijd niet door hebben? Zijn ze politiek nog altijd zo naïef? Wat waren ze er toch als de kippen bij om hun politieke handjes in poco-water van de zuiverste kwaliteit te wassen. Er staan immers verkiezingen voor de deur, nietwaar.

  Als het integendeel om allochtonen gaat, zeggen deze zelfde volksverraders nochtans steevast dat men niet te vlug moet oordelen, en dat het gerecht eerst haar werk moet doen, etc. en nog van die zever. Dan niet direct een onvoorwaardelijke veroordeling, zoals nu met een Vlaams-nationalist. Zelfs bij het parket Gent struikelden ze bijna over hun eigen politiek correcte voeten in hun haast om het Vlaamse barbertje aan te pakken, want hangen moet en zal hij.

  En wat gezegd van de “rector” van de rood-groene U-Gent? Zijn houding is zonder meer schandalig, en dat voor een zogezegde intellectueel. Over zijn politieke benoeming/kleur bestaat geen twijfel. Raar toch dat een rector een aflevering van pano niet mist, want toch niet direct intellectuele hoogstandjes, of was hij misschien via allerhande rode kanaaltjes al enige tijd voor de uitzending op de hoogte van de hele opzet?

  Nu, ik ken deze onverkwikkelijke zaak niet goed. Ik kijk zelden of nooit naar de VRT en al zeker nooit naar het altijd links duidende pano van dezelfde nullenzender. Evenmin naar de café-zender VTM om grotendeels dezelfde redenen. Ik heb deze uitzending dus niet gezien, en dat is eigenlijk ook niet nodig.

  Want telkens als ik hoor dat de VRT achter iets zit wat Vlamingen kan besmeuren, gaan er bij mij direct een aantal rode lampjes flikkeren, en word ik ineens heel argwanend en kritisch.
  Zoals onlangs met de racisme-beschuldigingen op een of ander pop-concert, vanwege een niet Nederlands begrijpende kleurlinge, die achteraf qua racistische uitspraken zelf een serieuze pot boter op het hoofd bleek te hebben. Al iets daarover gehoord vanwege de rode nullenzender? Natuurlijk niet, enkel de Vlamingen worden geviseerd, dan is het kot te klein, de “anderen”, dat wordt allemaal met de rode borstel van de progressieve liefde onder de groene mat geveegd.

  Of zoals nog niet zo heel lang geleden met de affaire met Bart De Pauw, nog zo’n naar laster ruikende affaire zonder effectieve bewijzen. Tiens, zou die nu al in de bak zitten?

  Zo stel ik me bv de vraag waar de bewijzen blijven van deze rode smeerlapperij m.b.t. de persoonlijke betrokkenheid van o.m. Van Langenhove. Wie zijn de posters van de aangehaalde haatzaaierij etc? Dat moet toch in deze tijden gemakkelijk te achterhalen zijn? Waren het eventueel geen ingehuurde infiltranten, want nog zo’n links-progressieve methode om een ideologische tegenstander te bezwadderen. Weeral een gelijkenis met Amerika, waar bvb. dezelfde rode bende mensen betaalt om kabaal te gaan maken tegen Trump.

  Wat er ook van zij, wat nu gebeurt is een ware heksenjacht en ronduit schandalig, een (zogezegde) rechtstaat onwaardig.

  De enige die de waarheid kent, is hijzelf. In dat geval zou ik niet aarzelen om zo spoedig mogelijk een klacht in te dienen tegen de VRT wegens laster en eerroof. Ook de rector zou van hetzelfde rode laken een broek krijgen. We leven hier toch nog altijd niet in een bananenrepubliek, of juist wel? Een retorische vraag uiteraard.
  Als laatste jaars jurist, weet hij perfect wat hem te doen staat. We wachten allemaal met spanning op zijn klacht, zo nodig met burgerlijke partijstelling, en hopen dat de VRT en hun bevriende rector, zo vlug mogelijk op hun beurt publiekelijk aan de rode schandpaal worden gespijkerd. Genadeloos, het liefst nog vóór de verkiezingen.

  Als achteraf evenwel onomstotelijk zou blijken dat Van Langenhove wel degelijk schuldig is aan wat hem nu ten laste wordt gelegd, dan heeft hij het Vlaams-nationalisme in elk geval een uitermate slechte dienst bewezen, waarvan hij dan maar de gevolgen moet dragen. Maar in afwachting daarvan is hij voor mij onschuldig. In zijn jeugdige overmoed heeft hij de kuiperijen van linkse VRT spijtig genoeg onderschat.

  En intussen voor de lafaards van de N-VA hoe dan ook van harte rampzalige verkiezingsuitslagen gewenst. Ze verdienen niet beter, want geen haar beter dan de rest van het Belgische politieke establishment.

  • Geronimo, ik heb die bullshit ook niet gezien want ik kijk niet naar de brt en/of vtm 2 super linkse kloten zenders vandaar dat ik nergens commentaar gegeven heb op die uitzending.
   Ik weet wel dat links (rood en groen) de doodsteek zullen zijn voor onze westerse seculiere samenleving die opkomt voor vrijheid en veiligheid daarom mijn reeds jaren strijd tegen die linkse bende volksverlakkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *