Raar maar waar: de 0000 informeert.

Of toch weer niet, want bij de commentaar wordt er dan weer vergoelijkend bij gezegd dat tegenbetogers “ook” de doodstraf eisten voor islamistische leiders die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd misdaden tegen de menselijkheid “zouden” hebben begaan.

bangla1

Let op de voorwaardelijke wijs in de commentaar van de 0000. Alsof de heuse genocide op drie miljoen boeddhisten uitgevoerd door het West-Pakistaanse leger zo vlot zou verlopen zijn zonder de medeplichtigheid van de plaatselijke islamitische leiders in Oost-Pakistan!

Hierover gaat het:Sultan

Voor wie zin heeft om het filmpje van de VRT te bekijken en te beluisteren:
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.27634?video=1.1596519
resp.:
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws%2Bin%2Bbeeld/1.1596764

Gebruik van 2 maten en 2 gewichten is de 0000 niet vreemd. Maar de eis tot terechtstelling van atheïsten en daarmee het uitlokken van heuse lynch-partijen is wel van een totaal andere orde dan het mee plegen van genocide. Hebben ze daar op de Reyerslaan dan geen benul van wat geschiedenis is, algemene ontwikkeling, evenredigheid?

Wat heb je vandaag op school geleerd is een liedje dat ze op de 0000-redactie niet lijken te kennen.
Het is dan ook een liedje van de Elegasten, sâles flamins erg non poco derhalve, quoi?

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Raar maar waar: de 0000 informeert. — 1 reactie

 1. Citaten over de islam, niet zomaar van enkele slechte bloggers:

  Mustafa Kemal Atatürk:

  »Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie!«
  »De islam hoort op de vuilnishoop van de geschiedenis!«
  »De islam, deze absurde Godleer van een immorele Bedoeïne, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt.«

  Karl Marx:
  »De koran en de op hem stoelende islamitische wetgeving reduceren geografie en etnografie van de verschillende volkeren tot de eenvoudige en gemakkelijke tweedeling in gelovigen en ongelovigen. De ongelovige is ’harby’, d.w.z. de vijand. De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen. In die zin waren de zeeroversschepen van de Berberstaten de heilige vloot van de islam.«

  Voltaire:
  (…) dat hij (Mohammed) zich ermee op de borst klopt aan de hemel te zijn ontrukt en daar een deel van dat onverteerbare boek zou hebben ontvangen, dat bij iedere bladzijde het gezonde mensenverstand doet beven, dat hij, om dit werk respect te verlenen, zijn vaderland te vuur en te zwaard bestrijdt, (…) dat is nu met zekerheid iets wat geen mens kan verontschuldigen, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof bij hem alle natuurlijke licht heeft gedoofd.«

  Hitler:
  »Als Karl Martell niet zou hebben gewonnen bij Poitiers: zouden wij al hebben afgerekend met de joodse wereld – het christendom is zoiets slaps –, dan zouden we nog liever het mohammedanisme hebben overgenomen, deze leer van de beloning van het heldendom: alleen de strijder komt in de zevende hemel! De Germanen zouden de wereld hebben veroverd, alleen door het christendom werden we daarvan afgehouden.«

  Schopenhauer:
  »Kijk nu eens naar bijv. de koran: dit slechte boek volstond om een wereldreligie op te richten, de metafysische behoefte van talloze miljoenen mensen sinds 1200 jaar te bevredigen, het fundament van hun moraal en een belangrijke verachting van de dood te worden, net als hen enthousiast te maken voor bloedige oorlogen en uitgebreide veroveringen. We zien in hem de treurigste en armoedigste vorm van theïsme. Er mag veel door de vertalingen verloren gaan; maar ik heb er geen enkel waardevol idee in kunnen ontdekken. Iets dergelijks bewijst, dat de metafysische behoefte niet hand in hand gaat met de metafysische vaardigheid…«

  Mohammad Amin al-Hoesseini (grootmoefti van Jeruzalem, oktober 1944):
  »De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt met de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschappelijkheid, de familie en de kinderen. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van arbeid en creativiteit.«

  Mina Ahadi (oprichtster van de Centrale Raad van ex-moslims in Oostenrijk):

  Wie de echte islam wil leren kennen, kan bij ons langskomen en informatie inwinnen. Geactiveerde islam, geïnstalleerde, gevestigde islam betekent steniging, vrouwenvijandigheid en perscensuur.«

  Cahit Kaya (voorzitter van de Centrale Raad van ex-moslims in Oostenrijk):
  »Er zijn uiterst bedenkelijke moskeeverenigingen actief, die massief onder de jongeren missioneren en uiterst racistische en antisemitische ideologieën verspreiden. Dit heeft niets meer te maken met democratie. In deze clubs wordt o.a. de haat tegen ’het westen’ aangewakkerd en een door Turkse islamisten aangevoerde islamitische heersersreligie gepropageerd. Integratie wordt volledig afgewezen en actief bestreden.«

  Sir Winston Churchill:
  »Bij de fanatieke waanzin, die in een mens zo gevaarlijk is, zoals waterschuwheid in een hond, komt dan nog deze beangstigend fatalistische onverschilligheid. De gevolgen zijn in vele landen duidelijk zichtbaar. Roekeloze gewoontes, slordige akkerbouwmethodes, onbeholpen economische gebruiken en onzekerheid van eigendom heersen overal daar, waar de opvolgers van de profeet regeren of leven. Een vernederende wellustigheid berooft dit leven van zijn waardigheid en zijn verbetering, het volgende van zijn eer en heiligheid. Het feit, dat volgens de mohammedaanse wet iedere vrouw het absolute bezit is van een man, zij het als kind, als echtgenote of als geliefde, schuift de definitieve uitroeiing van de slavernij noodgedwongen op de lange baan totdat het islamitische gelooft heeft opgehouden een belangrijke macht binnen de mensen te zijn.
  Individuele moslims mogen over geweldige kwaliteiten beschikken, maar de invloed van de religie verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van diegenen, die haar volgen. Er bestaat geen grotere rugwaarts gekeerde kracht op de wereld. Er ver vandaan verwijdert aan de dood gewijd te zijn, is het mohammedanisme een militant geloof gericht op bekering. Hij heeft al in Centraal-Afrika gezaaid, trekt bij iedere stap onverschrokken krijgers aan, en als het christendom niet in de sterke armen van de wetenschap geborgen zou zijn, de wetenschap waartegen hij (de islam) vergeefs heeft gevochten, dan zou de beschaving van het moderne Europa wellicht vallen, net zoals de beschaving van het oude Rome gevallen is.« ….

  Johann Gottfried Herder (Duitse dichter, vertaler, theoloog, historisch en cultuurfilosoof van het classicisme van Weimar):
  »Zijn (Mohammeds) koran, deze wonderbaarlijke mengeling van dichtkunst, bespraaktheid, onwetendheid, wijsheid en aanmatiging, is een spiegel van zijn ziel, die zijn gaven en gebreken, zijn neigingen en fouten, het zelfbedrog en de redmiddelen, waarmee hij zichzelf en anderen misleidde, duidelijker dan welke andere koran (recitatie) van een profeet laat zien«…

  Dr. Younus Shaikh (mensenrechtenactivist, Pakistaans rationalist &Verlichter):
  »Islam is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid!«

  Heinrich Himmler (Duits politicus en in de nazitijd Reichsführer-SS en chef van de Duitse politie):
  »Ik moet zeggen, dat ik helemaal niets tegen de islam heb, want hij voedt voor mij in deze (islamitisch-Bosnische) SS-divisie genaamd ’Handschar’ (kromzwaard) zijn mensen op en belooft ze de hemel als ze hebben gevochten en in de strijd gesneuveld zijn. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!«…
  (Heinrich Himmler)
  “Mohammed wist, dat de meeste mensen ontzettend laf en dom zijn. Daarom heeft hij aan iedere dappere strijder die sneuvelt in de strijd twee prachtige vrouwen beloofd. Dat is de taal die een soldaat begrijpt. Als hij erin gelooft in het leven hierna op zo´n manier welkom te zijn, zal hij zijn leven gewillig inleveren, hij zal enthousiast ten strijde trekken en de dood niet vrezen…”
  Oriana Fallaci (Italiaanse journaliste en schrijfster):
  »Hoezo extremistische randgroeperingen! Hoezo fanatieke minderheid! Ze zijn met miljoenen en nog eens miljoenen, de fanatici!«…
  …Europa is niet meer Europa, het is Eurabië, een kolonie van de islam, waar de islamitische invasie niet alleen fysiek vooruitgang boekt, maar ook op geestelijk en cultureel terrein. Onderworpenheid tegenover de aanvallers heeft de democratie vergiftigd, met duidelijke consequenties voor de gedachtevrijheid en voor het concept van de vrijheid zelf«…

  Alexis de Tocqueville (Frans publicist, politicus en historicus. Grondlegger van de vergelijkende politieke wetenschap):
  »Ik heb de koran intensief bestudeerd, mijn studies overtuigden me ervan, dat er weinig religies in de wereld hebben bestaan die voor de mensheid zo dodelijk waren als die van Mohammed. Voor zover ik kan beoordelen, is zij de drijvende kracht achter het verval, dat nu in de islamitische wereld zo zichtbaar wordt. Hoewel (het mohammedanisme) niet helemaal zo absurd als de veelgoderij uit oude tijden, zijn z’n sociale en politieke tendensen volgens mij in grote mate angstaanjagend. Daarom zie ik de islam in vergelijking met het heidendom als achteruitgang, niet als vooruitgang.«…

  John Quincy Adams (6e president van de Verenigde Staten):
  »In de 7e eeuw van de christelijke tijdrekening dook er een dolende Bedoeïne uit Hagars stam op (bedoeld wordt Mohammed), die uit de nieuwe leer van Jezus het geloof in de hoop op onsterfelijkheid overnam. Maar hij verdraaide deze tot onherkenbaarheid en sleurde hem door het slijk, door in zijn religie ieder loon, iedere hoop in de vorm van seksuele beloning te gieten. Hij vergiftigde de bronnen van menselijk geluk, door vrouwen te kleineren en polygamie toe te staan; en hij verklaarde, als deel van zijn religie, aan de rest van de mensheid de totale, op uitroeiing gerichte oorlog. De essentie van deze religie waren lust en geweld – wat de brutale boven de spirituele aard van de mens verhief. Tussen deze beide religies (christendom en islam), zoals deze wordt gemanifesteerd in de tegenstelling tussen hun beide oprichters, woedt al 12 eeuwen lang oorlog. En zolang de genadeloze, niet onderhandelbare dogma’s van de valse profeet menselijk handelen aanjagen, zal er nooit vrede op aarde heersen.«…

  Gustave Flaubert (Frans schrijver, romancier):
  »In naam van de mensheid eis ik, dat de zwarte steen vermalen, zijn stof in de wind gestrooid, Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd wordt. Dat is de manier om tegen het fanatisme op te treden.«…

  Sir William Muir (Brits koloniaal politicus, Oriëntalist, missiewetenschapper, een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers van de 19e eeuw):
  »Mohammeds zwaard en de koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, de waarheid en de vrijheid, die de mensheid tot nu toe heeft beleefd.«…

  Arzu Toker (journaliste, sociaalpedagoge):
  »Islam verhindert het zelfstandige denken.«…

  Alice Schwarzer (schrijfster, journaliste, publiciste. Vertegenwoordigster van de Duitse vrouwenbeweging, oprichtster en uitgeefster van het vrouwenblad »Emma«):
  »De hoofddoek is de vlag van de islamitische kruistocht. Deze islamistische kruisridders zijn de fascisten van de 21e eeuw.«…

  Hilaire Belloc (Brits schrijver):
  »Sinds de religie van de islam op de wereld verscheen, waren haar aanhangers als wolven en tijgers tegenover alle andere naties, alles verscheurend, alles opvretend wat in hun genadeloze klauwen viel, fijngemalen door hun ijzeren tanden; ontelbare steden zó grondig verwoest, dat alleen nog hun namen bestaan; zoveel landen, eens paradijzen, nu verlaten woestenijen; zoveel talrijke en machtige rijken, van de aardbodem verdwenen! Zo was en is tot op de dag van vandaag het woeden, de toorn en de wraak van deze vernietigers van de mensheid.«…

  Serap Çileli (schrijfster en mensenrechtenactiviste):
  »Jullie tolerantie zal ons islamitische vrouwen nog vermoorden. Dit naïeve tolerantiebegrip van vele politieke zondagse sprekers schaadt ons. Ons Turkse vrouwen zou veel leed bespaard zijn gebleven, wanneer men in Duitsland meer over het alledaagse leven van islamitische vrouwen gepraat zou hebben.«…

  Hans-Peter Raddatz (Oriëntalist en publicist):
  »In geen enkele andere cultuur, om maar te zwijgen van religie, is de codificatie van moord, roof, slavernij en tribuutafpersing als religieuze plicht te vinden. In geen enkele andere religie is de geheiligde legitimatie van geweld als wil van God tegenover anders gelovigen te vinden, zoals de islam deze als integraal bestanddeel van zijn ideologie in de koran codificeert en in de historische praktijk heeft bevestigd. Niet in de laatste plaats is er geen religiestichter te vinden, wiens voorbeeldwerking zich zoals bij Mohammed niet alleen op de oorlogsvoering, maar ook op de liquidatie van vijanden door moord in opdracht uitstrekte.«…

  Otto Schily (advocaat en Duits politicus):
  »Het moet geoorloofd zijn om te zeggen, dat het islamitische geloof een dwaling is.«…

  Christoph Böhr (CDU-politicus en afgestudeerd filosoof):
  »Het mensbeeld van de islam is onverenigbaar met het Europese.«…

  Friedrich II. (koning van Pruisen):
  »Mohammed was niet vroom, maar slechts een bedrieger, die van de religie gebruik maakte om zijn rijk en zijn heerschappij te stichten.«…

  John Ashcroft (Amerikaans politicus):
  »De islam is een religie met een God, die van je verlangt dat jouw zoon voor hem sterft. Het christendom is het geloof in een God, die uit liefde voor jou zijn zoon heeft gestuurd, opdat hij voor jou sterft.«…

  Jaya Gopal (Indische schrijver):
  »De leer van de koran, dat maatschappelijke en politieke systeem van de islam, zijn morele principes evenals zijn wetten stoelen op de autocratie van Allah. In de praktijk bevat de islam alle wezenlijke trekken van het fascisme.«…

  Blaise Pascal (Frans filosoof en wiskundige):
  »Jezus liet zich vermoorden; Mohammed liet moorden.«…

  Herbert Rosendorfer (Duits jurist en schrijver):
  »Mohammed compileerde zijn koran, waarvan hij beweerde, dat een engel deze hem zou hebben gedicteerd of ingefluisterd…en als het hem in de politieke kraam te pas kwam, verscheen steeds de engel en gaf hem een passende soera tegen zijn vijanden.«…

  Bron:
  http://europenews.dk/de/node/37523
  Auteur: Centrale Raad van de ex-moslims, Oostenrijk

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *