One way ticket to Syria.

Geen dag gaat meer voorbij of onze poco media heeft de mond vol over “Belgische” jongeren die in Syriê de stoere rambo gaan uithangen, terwijl hun ouders hier doodsangsten uitstaan. Na het verhaal van Jejoen de oen in de media zijn de Mo’kes hier plots klaps wakker geschoten.

Samen met hun linkse hoeders schreeuwen ze nu moord en brand want hun lieve zonen blijken hier niet meer de straten onveilig te maken maar zich zitten te vermaken in Assad land. De hulp van de ongelovige honden is nu meer dan nodig om hun zeunen ginds van een gewisse dood door loodvergiftiging te redden.

Papa pyama en mamma kopvod zijn de wanhoop nabij. Niets wees erop dat hun lieverds radicaliseerden en vlijtig het gif dronken dat hun door de verspreiders van de godsdienst der waanzin opgelepeld werd. Waar deze woestijn oetlullen uithingen, waren en zijn niet de eerste zorgen van Mo en Fatima. Zaten ze in de petoet of spijbelden ze à volonté, i.p.v. kennis en vaardigheid te leren, het kon hen niet deren. Ze konden hier later altijd wel bij het ocmw terecht voor een leefloon.

Nu blijken de waarschuwingen die destijds tot in den treure verkondigd en herhaald werden door het V.B. en dit tot grote ergernis van het poco denkend wereldje, bewaarheid te zijn geworden. De haatpredikers kwamen in de verste verte niet uit V.B.-kringen maar wel van uit de woestijn ingevoerde apostelen. Zo wordt nu beweerd dat fou-fou Balcaçem van de sharia4B een belangrijke rol gespeeld zou hebben in de hersenspoeling en aanwerving van moslim jongeren om de leer van Allah te gaan verdedigen in Syrië.

Al dat echte wapengekletter moet als muziek in dat soort van profeet fanaten geklonken hebben. Eindelijk eens ongestoord de beest kunnen uithangen! Gedaan met dat vervelend gedoe hier op de straat als het effen kon met wat ruiten ingooien, auto’s in de fik steken, bejaarde mensen beroven of westerse hoeren verkrachten. Op dus naar het echte werk!

Helaas, driewerf helaas! Hun liefhebbende en streng toekijkende ouders tijdens de opvoeding van hun kroost, zijn verrast en teleurgesteld. Verrast omdat hun (zo gezegde) opvoeding gefaald heeft en teleurgesteld omdat de westerse honden hier niet massaal hulp bieden om hun lieverdjes terug te halen om ze hier verder te laten betijen, ver van het echte geweld. Dagelijks worden we nu geconfronteerd met het leed en verdriet van de families dewelke hun zonen ginds voor de goede zaak hun leven op het spel zetten.

De autochtone bevolking hier wordt geweekt en gekneed om te participeren in hun leed. Neen, ze hadden het niet zien aankomen! Neen, ze hebben nooit gehoord of gelezen over de waarschuwingen in deze die het V.B. de wereld instuurde! Neen, er waren geen obscure schuurtjes in sommige achterbuurten waar door knettergekke imams dood en verderf werd gepredikt!

Jawel, de assimilatie en integratie van de woestijn migrant verliep vlotjes en veel belovend! Neen, het cgkr van Youseff-el-Witteh had geen weet van haatpreken of ronselarij, ze waren steeds druk bezig met het zoeken naar manieren om hun lieverdjes nog beter te dienen! En ja, nu moeten die vermaledijde ongelovige honden ook maar eens tonen dat ze even mensvriendelijk zijn als de islammers en de verloren zonen gaan oppikken in het brandende Syrië! Soit! Of er nu ginds 10 of 100 van die gevaarlijke “jongerenzotten” rondlopen kan mij in elk geval geen enkele moer schelen.

Hier ten lande waren ze door eigen toedoen en de laat-maar-waaien-mentaliteit van hun ouders in elk geval overbodige ballast geworden. Voor mijn part mogen ze allemaal ginds een mortiergranaat in hun kont krijgen en ontploffen. Het spaart ons een hoop criminelen minder en voor “freedom fichters” een verplaatsing om in hun geliefde gezegende grond begraven te worden.

Vooruit Allah..zet er de beuk maar in!