Het boek van Theo Francken

Goed dat een zetelend politicus wantoestanden aanklaagt.

EVRM, EUSSR, NGO’s enz. Maar de waarheid heeft ook haar rechten.

Niettegenstaande 4 van de vijf hoofdstuktitels in het boek het woord ‘migratie’ gebruikt las ik nergens het woord ‘hijrah”, Arabisch voor migratie.

Nu is het mogelijk dat Francken of zijn ghostwriter de islamitische doctrine niet kennen. Hun schuld niet, zullen we maar denken.

Aan geen enkele van onze hogescholen of universiteiten werd de afgelopen 50 jaar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gepleegd op islam.

Maar het boek mag dan wel uitstulpen van oorzaken voor migratie, maar cirkelt met een enorme bocht rondom de belangrijkste motivatie: “hijrah”, het geheiligd motief dat volledig soenna is, overeenkomstig het universeel en eeuwigdurend rolmodel van Mohammed, de laatste profeet.

Zijn migratie van Mekka naar Medina is het begin van de islamitische jaartelling. Weet Francken dat niet?

Zonder ‘hijrah’ geen jihad tegen kafirs.

Zonder jihad tegen kafirs geen buit.

Zonder buit geen onderwerping.

Zonder onderwerping geen ‘jizjah (islamitische belasting op afwijkende meningen).

Francken deelt wel stoere tweets maar voert in realiteit een islamofiel laks beleid.

Zonder kennis geen inzicht!