Reacties

VN immigratiepact = — 2 reacties

 1. Wat daarnaast ook duidelijk is, is het feit dat niemand van de verdedigers van dit Europese zelfmoordpact, opgesteld in het Engels zonder anderstalige vertaling, de tekst ook maar heeft doorgelezen, laat staan bestudeerd en/of begrepen. Daarmee bedoel ik lichtgewichten als de onuitstaanbare Verherstraeten en tutti quanti. Het zijn dus allemaal uit-de-beklullers van het ergste soort. Mochten ze wel degelijk de ware impact van dit pact kennen, dan zijn het misdadige sujetten, pathologische leugenaars, politieke maffiosi. Maar ik hou het voorlopig eerder bij het eerste.

  De “kalfo’s” en de (De)Walen integendeel, weten mijns inziens al ietwat beter wat de juiste impact van dit migratiepact kan en zal zijn. Dat zijn dan ook de echte misdadige globalisten, vergeleken met politieke onbenullen als Verherstraeten en het blijvend rancuneuze manneke Peeters, dat nog even een gefrustreerde Antwerpse vete met BDW te vereffenen heeft. Zo kennen we dit obstructieve heerschap al langer. Tegendraads, gewoon om tegendraads te zijn. Een ordinaire pestkop in maatpak. En links georiënteerd. Om van de socialistische brulboeien met hun demagogisch nietszeggend gelul nog maar te zwijgen. Die hebben het nog altijd niet begrepen dat hun tijd voorbij is,

  De hele discussie in het Belgische circus van de laatste dagen heeft bovendien aangetoond dat de inhoud van dit migratiepact op zich bijlange niet het voorwerp was van al dat gezever, maar dat het integendeel louter ging om politieke afrekeningen (Peeters e.a.) in de aanloop naar de volgende verkiezingen, waarbij ook nog eens duidelijk werd en wordt hoezeer het Belgische establishment gekant is tegen elke Vlaamse parij die ook maar een klein beetje een dito reflex vertoont.
  Het was opvallend hoe al die ter verdediging van dit pact roepende toeters eensgezind tegen de NV-A fulmineerden, zonder ook maar één keer bepaalde passages uit dit pact te bespreken of te weerleggen. Grote woorden als racisten en het is ‘honteux’, prestigeverlies etc, dat wel, maar nooit iets over datgene waarover de discussie wel had moeten gaan, nl. de inhoud van dit verraderlijke pact en zijn onherroepelijke zware gevolgen voor ons continent als bakermat van de beschaving.
  Dat de VN-globalisten al die tekenende onnozelaars daarvoor nog eens naar Marrakesh doet gaan, kan tellen als blijk van dhimmitude.

  De verzamelde globalisten (Soros e.a. maffiosi) hebben hun slag dus thuis gehaald. De staatsburger wordt vervangen door de wereldburger, die het recht krijgt om te migreren naar waar hij wil. Migratie wordt een mensenrecht, onderhoud in den vreemde ook, geen staatsgrenzen meer, en alle media die zich kritisch uit laten over migratie, mogen niet meer betoelaagd worden, want racistisch, xenofoob etc., allemaal haatmisdrijven die nu al strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Die nu tegen migratie is, en dat uit, wordt straks de crimineel. Illegalen worden legaal. De genocide op het blanke ras kan dan in ijltempo verder gezet worden. Dit is heel kort geschetst de bedoeling van de smerige VN-bende, die alles stilletjes en sluw heeft bedisseld in New-York, met de bedoeling dit pact er geruisloos door te sluizen.

  Ook stoere teo, en Jambon, zagen er geen Vlaamse graten in.
  Op 19 september 2016, zo lees ik, geeft onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, in het halfrond van de Verenigde Naties een speech waarin hij zich achter het protocol en zijn inhoud schaart. Applaus op alle banken.Er is er maar één geweest die het van in het begin heeft doorzien, ere wie ere toekomt, president Trump. Eind 2017. Men kan van Trump veel beweren, maar niet dat hij zit te dutten op zijn presidentiële stoel. Die had deze rotzooi meteen door.

  Zelfs op dat moment vindt niemand in Europa, ook niet bij de rechtse partijen, dat die tekst toch maar best eens nader moest bekeken worden en wat de gevolgen konden zijn voor de eigen nationale migratiepolitiek.
  Ook van bijvoorbeeld het Vlaams Belang op dat moment geen nieuws, evenmin als van de N-VA. Uiteraard, zou ik zeggen.

  Nochtans, lees ik nu eveneens, waren Francken, Jan Jambon en Didier Reynders op 2 mei van dit jaar in Marrakesh als vertegenwoordigers van de Belgische regering op een top over immigratie waaraan een zestigtal Europese en Afrikaanse landen deelnamen. Als conclusie van de top werd een Politieke Verklaring van Marrakesh goedgekeurd, als onderdeel van het Rabat-proces, de zogenaamde dialoog over migratie en ontwikkeling. Niemand in Vlaanderen heeft daar iets over gelezen in de krant, noch gezien op televisie of gehoord op de radio. Theo Francken, die normaal sneller tweet dan zijn schaduw, zweeg deze keer in alle talen. Zou hij toen de moeite genomen hebben om de teksten grondig te bestuderen? Ze waren immers niet bindend, er was dus geen enkel risico. Een beetje de grote jan uithangen, wat show verkopen en applaus op alle banken, wat wil een politiek lichtgewicht als Francken nog meer.

  Ook rechts is dus bijna twee jaar op zijn luie kont blijven zitten. De eersten die het pact blijkbaar goed hebben gelezen, waren Hendrik Vuye en Veerle Wouters, die in mei van dit jaar als eersten aan de alarmbel trokken en vragen begonnen te stellen. Twee parlementsleden zonder partijstructuur en zonder studiedienst, die eindelijk lezen wat er staat, het geeft te denken. Op 22 mei wordt VB-voorzitter Tom Van Grieken wakker en kopieert het Vuye-artikel bijna letterlijk in Doorbraak. (https://doorbraak.be/akkoord-van-marrakesh-stilte/)

  Dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de NV-A ligt, is zonneklaar, maar dat het VB ook maar laattijdig in actie is geschoten, is eveneens een feit. Alle twee hebben ze één punt gemeen: het zijn vijgen na Pasen , en men had de kat de bel moeten aanbinden tussen 2015 en 2017, toen ze in New-York aan het bedisselen waren en Trump zich al vlug terug trok, en niet einde 2018.
  Nalatige (of bewust zwijgende) media en een luie rechterzijde, zo kan men het samenvatten.

  Het pact is een verkapte guillotine, stilzwijgend ingevoerd door de globalisten. De nieuwe wereldorde wordt verder voorbereid. Dat is het grote achterliggende plan. Complottheorie? In de tweede video staat het zwart op wit op het betrokken document: REPLACEMENT.

  Enkele interessante videos ter zake:

  https://fenixx.org/2018/12/04/farage-de-vn-overeenkomst-is-bedoeld-om-alle-kritiek-op-immigratie-te-verbieden/

  https://youtu.be/LVXlwq0pO4A

  https://fenixx.org/2018/12/04/soros-ik-kan-en-wil-geen-rekening-houden-met-de-sociale-gevolgen-van-mijn-werk-opvattingen-van-een-roofdier/

 2. Beste Antoine,
  Bij N-VA is men al jaren bezig “de kerk in het midden te houden” door voortdurend hun kar te keren.
  De strategen bij N-VA zijn er lang in geslaagd een deel van de Vlamingen een rad voor de ogen te draaien.
  Dat het eens “fout” moest lopen stond dan ook in de sterren geschreven.
  De kazakkendraaiers bij N-VA zijn dan eindelijk door de mand gevallen.
  Ik maak me zo de bedenking: in Antwerpen hebben de sossen BDW mee terug aan de macht geholpen. Nu gaan diezelfde sossen federaal een wisselmeerderheid leveren/steunen zo dat Michel kan gaan tekenen. Van een mes in de rug gesproken.
  ’t Zal daar op ’t Schoon verdiep nog wat gaan worden. Maar BDW zit voor 6 jaar onder de pannen, en Jambon ook in Brasschaat als hij niet terug minister kan worden.
  N-VA heeft het communautaire in de diepvries gestoken, en achteraf de achterban en hun kiezers wijsgemaakt dat die er bij een volgende regering terug uit gehaald zou worden.
  Het zal nu toch wel echt afwachten worden of zij in een volgende regering nog een rol gaan spelen.
  Zoals ik het al schreef op Angeltjes bij wijlen Ray: als we de onafhankelijkheid van Vlaanderen mis lopen is dit enkel en alleen de schuld van N-VA. En zo ziet het er naar uit.
  Tot slot nog een dikke proficiat aan alle Vlaams Belang mandatarissen, medewerkers, militanten, en sympathisanten die er voor zorgden dat dit anti Marrakesh resultaat werd neergezet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *