De fascistische EU-censuur.

Als je niet beseft dat je gehersenspoeld wordt, dan ben je waarschijnlijk met succes gehersenspoeld.

Onderstaand artikel beschrijft de situatie in Nederland. Maar die is in België, Frankrijk en Duitsland geen micrometer beter. De oorzaak hiervan wordt geformuleerd in de titel. Zie boven!

‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media Xander 06-02-2019 13:41- in Algemeen Nieuws, Eindtijd & Profetie, EU, Gezondheid-Psychologie, Immigratie, Islam & Terreur, Maatschappij, Media, Natuur-Weer-Klimaat, NWO-Complot, Rusland

‘De
EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’ –
EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen

Afbeelding: The Next Web (2)).

De
EU gaat ‘vol Big Brother’; ‘vol Sovjet’ is ook een goede omschrijving
voor het  eind vorig jaar gepresenteerde plan van de Europese Commissie
om alle media verplichte ‘richtlijnen’ op te leggen wat en hoe er
geschreven en bericht moet worden, zogenaamd om ‘desinformatie’ tegen te
gaan. In realiteit wordt met dit plan juist de grootste officiële
propaganda- en desinformatie campagne sinds het einde van de Sovjet Unie
gelanceerd, en is het verdwijnen van de vrijheid van meningsuiting in
de EU vrijwel een voldongen feit. De komende jaren krijgen alle
overgebleven vrije media en onafhankelijke journalisten te maken met de
harde hand van de totalitaire linkdictatuur die vanuit Brussel de
scepter zwaait.

Het
‘Actie Plan tegen Desinformatie’ is bedoeld om ‘het democratische
systeem en het publieke debat in het licht van de Europese Verkiezingen
van 2019 te beschermen’, en daarnaast andere verkiezingen in de
lidstaten, zoals binnenkort in Nederland. Het plan bestaat uit vier
punten:

1. Desinformatie en ‘nepnieuws’ eerder detecteren. Hier wordt € 5 miljoen voor uitgetrokken;
2. Een ‘Rapid Alert’ systeem dat in werking treedt om deze desinformatie vervolgens te neutraliseren; (= verwijderen, blokkeren, auteurs evt. te vervolgen)
3.
Providers verplichten ‘samen te werken’ met ‘feitencheckers’ en
‘academische onderzoekers’ die gaan bepalen wat wel en wat geen
‘desinformatie’ is;
4.
Een heuse en permanente pro-EU propaganda campagne, die natuurlijk niet
zo wordt genoemd, maar vermomd wordt als ‘het promoten van media
geletterdheid in de lidstaten’.

EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen

Het
EU actieplan is grotendeels gebaseerd op het in oktober 2018 ingevoerde
‘Code of Practice on Disinformation’ van Facebook, Google, Twitter en
Mozilla. In de maanden erna werden grote aantallen berichten en accounts
van conservatieven en ‘rechtsen’ –tijdelijk of permanent- offline
gehaald. Om de schijn van ‘objectiviteit’ te handhaven gebeurde dat ook
met een handjevol linksextreme pagina’s, maar die vormden slechts een
paar procent van alle aangevallen digitale doelwitten.

Europeanen
en hun democratieën moeten in de ogen van Brussel (en ook Den Haag) dus
actief worden ‘beschermd’ tegen ‘nepnieuws’ en ‘haatberichten’, die
gesponsord en aangestuurd zouden worden door Rusland, een bijna
dagelijks herhaalde bewering waar nog nooit een flintertje hard bewijs
voor werd geleverd.

‘Het
probleem is dat dit zogenaamd nobele initiatief van een organisatie
komt die al jarenlang de vrijheid van meningsuiting in Europa
censureert,’ schrijft politiek analist en jurist Judith Bergman voor The
Gatestone Institute. Ze wijst erop dat de EU al in mei 2016 met
Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft een ‘gedragscode’ overeenkwam om
‘illegale haatspraak online’ tegen te gaan. Volgens deze code moeten
alle berichten die als ‘racistisch’ of ‘xenofobisch’ worden
gebrandmerkt, zo snel mogelijk worden verwijderd. ‘

‘Met
andere woorden: de social media giganten handelen als vrijwillige
censoren namens de Europese Unie,’ vervolgt Bergman. Want het is de EU
die bepaalt wie en wat hieronder valt. En u raadt het al: net als in de
VS betreft het hier vrijwel uitsluitend stemmen en berichten die zich
kritisch uitlaten over het gevoerde EU-beleid, met name op het gebied
van massa immigratie, de daaraan verbonden islamisering, en de
stapsgewijze afbraak van onze welvaart door extreem
klimaat/energiebeleid (‘Parijs’).

‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’

Tevens
heeft de EU onder het ‘Rights, Equality and Citizenship Programme’
(REC) een handboek gefinancierd waarin richtlijnen staan hoe
journalisten over migranten en migratie moeten schrijven (uitsluitend als iets positiefs, iets dat ‘noodzakelijk’ en ‘onvermijdelijk’ en ‘onomkeerbaar’ is).
Deze richtlijnen maken deel uit van het eveneens door de EU
gefinancierde ‘Respect Words’ project, dat ‘kwaliteitsberichtgeving over
migranten en etnische en religieuze minderheden’ wil bevorderen als
‘een onmisbaar instrument tegen haat’.

Eén
van de richtlijnen stelt dat journalisten in Europa ‘moslims’ en de
‘islam’ niet ‘verder moeten stigmatiseren door hen met bepaalde (misdaad- en terreur)daden in verband te brengen…’ (ook
al doen die volgelingen van deze religieuze ideologie dat zelf wel en
geven hun ‘heilige’ boek en ‘profeet’ daar in tal van teksten opdracht
toe)
. Termen zoals ‘islamitisch terrorisme’, ‘moslim extremist’,
‘islamitische aanslagen’ et cetera moeten ten koste van alles worden
vermeden en bestreden. ‘En als het noodzakelijk is… moeten hatelijke
opmerkingen tegen moslims worden gerapporteerd.’

Bergman:
‘Kort gezegd: de richtlijnen eisen dat journalisten het publiek
desinformeren. Hoe men dan op een logische manier reageren op een
compleet door de EU-gesponsord ‘Actie Plan tegen Disinformatie’?’, als
die EU zèlf feitelijk de met afstand grootste desinformatieverstrekker
is en wil zijn?

Geen subsidie voor kritische media; ‘Europa wacht nog meer censuur’

Dit
is dezelfde Europese Commissie die onlangs de terugtrekking van
Oostenrijk uit het VN immigratie pact van ‘Marrakesh’ afkeurde. In dat
pact staat dat de media die deze agenda, die voorziet in de verplaatsing
van honderden miljoenen migranten uit Afrika en het Midden Oosten naar
Europa, niet steunen, niet in aanmerking komen voor subsidie.

‘En
dat is dan het ‘volledig respecteren van Europa’s fundamentele
principes van de vrijheid van meningsuiting, een vrije pers en
pluralisme’?’ besluit Bergman cynisch, verwijzend naar de bedrieglijke
tekst van het plan. ‘Wat Europa met dit nieuwe Actie Plan tegen
Desinformatie kan verwachten is in feite nog meer censuur.’ (1)

Publiek debat is verdwenen, gewone volk tot zwijgen gebracht

Tot slot nogmaals de tweede alinea van dit artikel:
Het ‘Actie Plan tegen Desinformatie’ is bedoeld om ‘het democratische
systeem en het publieke debat in het licht van de Europese Verkiezingen
van 2019 te beschermen’.

Onze vraag: welk
publiek debat? In een normaal publiek debat over belangrijke kwesties
zoals massa immigratie heb je ‘voors’ en ‘tegens’. Echter, de
machthebbers in Brussel en Den Haag maakten eerst het ondemocratische
ideologische besluit dat massa immigratie per definitie nodig en
positief is, waarna het ‘publieke debat’ er enkel nog over mag gaan hoe
wij dat besluit, dat zij over de hoofden van het volk heen hebben
gemaakt, moeten gaan uitvoeren, hoe snel, en hoe veel.

Identiek
is het met vraagstukken zoals de islam, de overdracht van steeds meer
macht aan Brussel, en het klimaat/energiebeleid. De EU heeft besloten
dat de islam ‘bij Europa hoort’ en ‘vreedzaam’ is. De EU heeft besloten
dat de bestaande energievoorziening goeddeels moet worden afgebroken en
de Europeanen een groot deel van hun welvaart moeten inleveren,
zogenaamd voor ‘het klimaat’. Het volk mag er enkel voor de schijn over
meepraten met welke maatregelen dit moet worden bereikt. Een andere
koers is onbespreekbaar.

Kortom:
het publieke debat is allang verdwenen in de EU, en -met uitzondering
van de door de propagandamedia gedemoniseerde partijen PVV en FvD en een
enkel blad zoals Elsevier- ook in Nederland. Daar is zo geruisloos
mogelijk een linksgroenliberale meningendictatuur  voor in de plaats
gekomen. Het gewone volk, de normale mens, is in de EU tot zwijgen
gebracht, en de komende jaren zullen wij daar allemaal op almaar hardere
en pijnlijkere manieren mee geconfronteerd worden.

Xander

(1) Gatestone Institute