Varkens zijn zeer intelligente dieren. ..

Mohammedanen daarentegen …

h/t tscheldt