De tjeef Koen Geens, Je houdt het niet voor mogelijk!

Minister Geens was weer
schitterend in zijn rol als farizeeër. Zelfs voor een gewoonterechtelijk
hoofd uit het oude Tsjeeftsjenië deed hij dat buiten verwachting goed.
Ik moest bijna huilen toen ik zijn sentimentele pleidooi hoorde om
IS-terroristen niet hun Belgische nationaliteit af te nemen.

“Het is niet dat als die persoon zijn nationaliteit verliest, dat hij
niet meer terugkomt en ons probleem niet meer is. Die strijder heeft
hier een gezin, die heeft hier ouders, die heeft geen enkele plaats om
naar terug te gaan, behalve hier.” Ontroerend toch? Zo’n brave
familievaders… Toen mijn tranen opgedroogd waren, drong het tot mij door
dat het afnemen van de nationaliteit natuurlijk niet alles oplost. Maar
het biedt wel mogelijkheden.

Oplossingen genoeg

Bijna alle “Belgische” IS-terroristen hebben ook nog de Turkse of
Marokkaanse nationaliteit en ze kunnen dan ook aan die landen
uitgeleverd worden. Als Geens’ collega-farizeeërs van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens hen tenminste niet in bescherming nemen… De
Turken zijn in dat opzicht niet te vertrouwen, maar als zo’n terrorist
aan Marokko overgedragen wordt, zal hij zeker een gepaste straf krijgen,
die harder en langduriger is dan in het verweekte Belgische
rechtssysteem mogelijk is. Maar de essentie is natuurlijk dat de
Belgische justitie zo ontwapend, tandeloos en verziekt is, dat ze niet
eens meer kán afrekenen met terroristen. Zoals ge ook niemand kunt
stenigen met pluchen beertjes. We hebben niet alleen geen doodstraf
meer, maar zelfs geen onsamendrukbaar levenslang. Terroristen komen
onvermijdelijk binnen enkele jaren weer vrij. En zelfs als ze in de cel
zitten, kan het Belgische strafsysteem niet beletten dat ze daar nog
anderen radicaliseren en rekruteren.

Waar zijn de James Bonds als ge hen nodig hebt? Waarom waren we ook alweer tegen strafkampen als Guantanamo? Omdat alle linksen dat ook waren? Er zitten vier of zes “Belgische” terroristen in Koerdische gevangenissen. Zouden de Koerden niet bereid zijn die op de vlucht neer te schieten? Of om een jammerlijk ongeluk te organiseren? Iets tragisch. De terroristen worden vrijgelaten en dan rijden ze toch wel toevallig op een van hun eigen bermbommen zeker? Iets in die geest. Het is natuurlijk een tikje hypocriet, maar met een CD&V’er op Justitie kan dat geen probleem zijn. Eventueel in ruil voor een beetje financiële steun zullen de Koerden daar wel een mouw aan passen. Niet om wapens mee te kopen natuurlijk. Alleen hulpgoederen. Dekens en medicijnen en zo. Wij zijn immers verzot op zo’n humanitaire dingetjes. Zo verzot dat het ons nog eens de kop gaat kosten. En als die terroristen weer in actie komen, kan dat zelfs letterlijk zijn.

H/t ’t Pallieterke