De nieuwe totalitaire verleiding

Met het oog op de nakende verkiezingen van 26 mei ek. is het nuttig te wijzen op het bestaan van dit boek dat als ondertitel draagt “DE WERELDREGERING EN DE DEMOCRATISCHE CRISIS VAN EUROPA”.

Todd Huizinga was als
Amerikaans diplomaat voornamelijk werkzaam op Europese posten, tot
bij de EU in Brussel aan toe. Hij zag met eigen ogen hoe Europa
veranderde onder de eenheidsbeweging van de EU.

Wat veroorzaakte het
Eurozone-debacle en de chaos in Griekenland? Waarom liep Europa’s
migratiecrisis uit de hand, over de hoofden van de lidstaten heen?
Waarom wil Groot-Brittannië de EU verlaten, waarom krimpen de
politieke partijen over het hele continent terwijl protestpartijen
opkomen? Dit is allemaal deel van de wervelwind waarmee de Europese
elites een verenigd Europa proberen te creë­ren zonder
rekenschap af te leggen aan de stemmers.

Dit is het eerste boek
dat de essentie van de EU legt in de utopische visie van een
supranationaal bestuurde wereld, de wens om universele vrede te
bereiken door een wereldrechtsorde.

De ambities van de
wereldbestuurders zijn onbegrensd. Ze proberen niet alleen de
politieke wereldorde te transformeren, maar de sociale orde evengoed
— daarbij negeren ze basale waarheden over de menselijke natuur en
het sociale belang van traditie, en geven de voorkeur aan
mensenrechtenbeleid van radicale autono­mie en onbeperkte
individuele keuze. De wereldbestuursideologie in het hart van de EU
is inherent anti-democratisch. De utopische ideeën van wereldbestuur
zijn ook aan het wortelen in de vs. De EU kan nog steeds hervormd
worden, en de band met democratische soevereiniteit kan ver­nieuwd
worden aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Dit is het beste boek dat ooit over de EU is geschreven. ISBN: 9789492161673

Huizinga ziet een grote bedreiging in de identiteitspolitiek en de daarmee samenhangende politieke correctheid. Die aanhangers zeggen: “ik heb het recht om voor mij te beslissen wat waar is en dat wereldbeeld dring ik aan anderen op.” Die houding druist in tegen de waarheid. En je kunt niet tegen de waarheid ingaan zonder in totalitarisme te eindigen.” (De Telegraaf)

De Mohammedanen zeggen met andere woorden net hetzelfde: “Allah heeft het recht om voor mij te beslissen wat waar is en geeft mij de opdracht dat wereldbeeld aan alle anderen (kaffers/kufar) op te dringen.” De EU-leiders zijn mentaal in hetzelfde bedje ziek als de Mohammedanen. De wereldbestuursideologie in het hart van de EU is net zoals de islam zonder meer anti-democratisch. Om hun kiesvee qua aantal op peil te houden en daarmee hun politieke macht te bestendigen importeren de EU-leiders massaal Mohammedanen, zonder zich iets van de gevolgen aan te trekken.

Dat zou een wijze les moeten zijn om uw kiesgedrag op 26 mei 2019 te laten bepalen. Kies je voor een ideologie van dictatuur, terreur, dwang, onderwerping, slavernij, en uitzuiging, of kies je voor vrijheid en onafhankelijkheid?

De ideologie van vrijheid en onafhankelijkheid bevindt zich nog altijd in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse grondwet. Die historische tekst heeft een gebrek en dat is dat er van religies geen wederkerigheid geëist wordt. Islam is namelijk geen religie maar een dictatoriale ideologie die zelfs afvalligen laat vermoorden.

Laat ons op 26 mei 2019, overeenkomstig de filosofie van Ayn Rand het Objectivisme, de EU-technocraten en “führers” definitief de mogelijkheid ontnemen om ons, onze nakomelingen en onze beschaving te vermoorden.