Verwarde man in Nieuw Zeeland?

De hoofdstroom media schreeuwen nu moord en brand bij de aanslag op 1 moskee in Nieuw Zeeland, maar vergaten de recente aanslagen in Nigeria en op de Filipijnen te vermelden.

In februari eiste islamitisch geweld in totaal 883 doden en van 2 tot 8 maart 2019 al 145. Dat is dus iets meer dan 1.000 in iets meer dan 1 maand. De 50 doden in Nieuw Zeeland stellen mathematisch in vergelijking niets voor! Lees over de slachtpartij in Nieuw Zeeland.

Blijkbaar was het geen verwarde man, maar een Australiër die reageerde tegen islamitisch geweld!
Ook de 10-tallen aanslagen in onze westerse steden door moslim-extremisten met vrachtwagens, explosieven en messen waarbij honderden onschuldige slachtoffers vielen zijn blijkbaar al helemaal vergeten…

Vreemd toch dat korte-termijndenken van sommige journalisten en specialisten. Vreemd ook dat men een tegenreactie wil afdoen als de bron van alle kwaad…
De haat en onverdraagzaamheid die een imperialistische ideologie verspreidt daar spreekt en schrijft men liever niet over. We leven in een wereld van bedrog. We leven in een wereld van Takiyya.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Verwarde man in Nieuw Zeeland? — 6 reacties

 1. Ik heb intussen de andere filmbeelden van bijna 17 minuten bekeken. Nu, dit is geen hoax, dit is harde realiteit. Niet de minste twijfel. Overigens, men kan veel veronderstellen, maar niet dat de Nieuw-Zeelandse overheid aan zo’n enscenering zou meewerken. Dat dacht ik al van in het begin. Een echte psychopaat aan het werk gezien, ongevoelig voor het leed dat hij anderen heeft aangedaan, De vreselijkste straf is nog niet zwaar genoeg voor dergelijke slachtpartij, zelfs al hebben bepaalde mohammedanen veel ergere martelingen op hun kerfstok, want een geweten hebben die evenmin. Die man is een regelrechte schande voor onze westerse beschaving, en verdient niet het minste medelijden, ondanks zijn motieven. Niets rechtvaardigt een dergelijke moordpartij tegen wie dan ook, om welke reden ook. Een uitermate treurige gebeurtenis. Zo’n gek vernietigt in een slag het werk van anderen gedurende vele jaren.

  • Beste Geronimo,
   “Zo een gek vernietigt het werk…”
   Inderdaad u slaat de nagel op de kop.
   Maar dat is/was nu net waar regerende en linkse politici zaten op te wachten.
   Deze waanzinnige daad zal enkel een mogelijke oplossing nog maar op een langere baan schuiven.

 2. 1000% eens met het artikel en de reacties. Het stond en staat in de sterren geschreven dat dit zou gebeuren en helaas nog zal gebeuren als gevolg van het ziekelijk links misdadig beleid en het ziekelijk verraad aan onze westerse beschaving een beschaving waarin islam nooit thuishoort en nooit zal getolereerd worden gezien zijn barbaarsheid en walgelijk geweld en minachting voor vrouwen en kinderen.

 3. De aanslag is niet goed te keuren, dat is mijn mening.
  Maar het stond in de sterren geschreven dat er iemand wel eens zou doorslaan.
  Het is een reactie op het lakse beleid van regerende en linkse politici die ons dagelijks blootstellen aan de gevaren van de islam.
  Reeds bij wijlen Ray op zijn blog Angeltjes schreef ik: dat wij afstevenen op een burgeroorlog.
  Regerende en linkse politici negeren de signalen van de kiezeres die “verkeerd” stemmen.
  Dat dit stond te gebeuren was een zekerheid, de vraag was enkel: waar en wanneer.
  Ook heel vreemd dat de dader onmiddellijk met naam, nationaliteit, huidskleur en leeftijd genoemd werd.
  Het was heel opmerkelijk en verwonderlijk geen “verwarde man” was.

 4. Opnieuw wordt deze te veroordelen aanslag op de rug geschoven van extreem-rechts. Wat had je anders gedacht?

  Toch raar dat als “‘mohammedanen” – het juistere woord voor moslims, soms spottend ook wel eens “booslims” genoemd – de daders zijn, dat nooit met zoveel woorden wordt vermeld, laat staan toegegeven, en al zeker niet als ‘collectieve schuld’ van de islam-sekte als alles onderdrukkende ideologie wordt geduid, wat het duidelijk wel is.
  Het kwaad zit namelijk in de islam, als het kuiken in het ei. Af en toe kruipt het eruit, en slaat het toe. Maar dat mag niet gezegd, zelfs al is het als motief zonneklaar voor de intussen duizenden slachtoffers wereldwijd van deze “wredelievende” ideologie als bedreiging voor de wereldvrede.

  Dat de alsmaar hoger oplopende spanningen bij de oorspronkelijke bevolkingsgroepen overal op deze aardkloot, ingevolge de brutale mosliminvasie van de westerse wereld met al zijn problemen en aanslagen, uiteindelijk vroeg of laat zouden leiden tot deze diep te betreuren aanslag, lag voor de hand. En het zal er niet op verminderen, vrees ik.

  Immers, dat de moslims in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland…almaar driester en arroganter te werk gaan, gaande van het openlijk treiterend verkondigen dat ze hier binnen een paar decennia de boel compleet zullen overnemen en onze heersers zullen worden, dat onze vrouwen “hoeren” zijn en alle ‘kufar’ tweederangsburgers, tot het plegen van verkrachtingen, moorden en aanslagen allerhande om dat nog eens extra kracht bij te zetten, daar wordt nooit met een woord over gerept, laat staan iets aan gedaan.

  De overheden, ziende blind, weigeren overal al jaren om die problematiek te erkennen, laat staan er iets aan te doen. Men veegt het allemaal veel liever islam-vergoelijkend onder de gekende progressieve mat. Islam betekent immers “vrede” ook al geeft de werkelijkheid een totaal ander beeld. De autochtonen moeten zich maar aanpassen om deze nieuwelingen, die onze westerse beschaving bedreigen en ondermijnen, en hun levenswijze aan iedereen willen opdringen, tegemoet te komen.
  Met als tragisch gevolg dat mensen, zich door hun overheid in de steek gelaten voelen aangaande dit levensbedreigende probleem, en zich uiteindelijk, vanuit hun standpunt ergens noodgedwongen, gelegitimeerd voelen om op eigen houtje op te treden, en er niet bij stilstaan dat ze in wezen daardoor hun zaak grote morele schade zullen toebrengen, want koren op de progressieve molen, uiteraard !

  De dader hier beseft met name helemaal niet dat hij zijn vijanden ongewild de nodige argumenten heeft bezorgd, om voortaan nog meer dan voorheen elke islamitische aanslag op het westen te vergoelijken, en dat zijn daad niet alleen volkomen nutteloos, maar vooral contraproductief is. Een betreurenswaardige daad voor al wie het goed voor heeft met onze westerse beschaving.

  Wat mij betreft kan de islam niet genoeg onze steden aanvallen en in vuur en vlam zetten, omdat dit spijtig genoeg(!) de enige garantie is op de zo noodzakelijke bewustwording van onze tamme, verwijfde westerse bevolking, die anders vrolijk fluitend ten onder zal gaan, terwijl ze zich volop te goed doen aan brood en spelen, het enige wat hen nog interesseert. Dan zullen ook de meeste progressieve huichelaars van links en hun handlangers het licht van de zon niet langer kunnen blijven ontkennen, zoals ze dat tot nu toe deden, en wel maatregelen moeten nemen.

  Het begrijpen van de motieven m.b.t. deze moordende aanslag houdt geenszins een goedkeuring ervan in, noch van eventuele volgende aanslagen. Van welke kant ook. Geweld is en kan nooit de oplossing zijn voor wat dan ook. We mogen ons nooit verlagen tot hun niveau, temeer dat niet de mohammedanen uiteindelijk het werkelijke probleem zijn, maar onze zo geheten “leiders”, deze politieke maffiosi met hun maatpak, krokodillentraantjes en vermanende vingertjes, die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, zeg maar veroorzaakt uit nalatigheid. Een soort schuldig verzuim dus. Hen treft dan ook de morele schuld voor deze aanslag, of ze dat nu graag horen of niet.

  Stem ze naar huis (!), en stem integendeel voor politici die de islam hier willen verbieden, minstens serieus aan banden willen leggen als staatsgevaarlijke organisatie, wat het ontegensprekelijk ook is.

  Nog een bedenking. Als het gaat om een door een blanke hoogst uitzonderlijk gepleegde aanslag op moslims, zoals in dit geval, dan krijgt de dader niet het minste krediet. Direct krijgt hij het politieke etiket “extreem-rechts” op geplakt, zonder enige verdere verduidelijking of wat dan ook, met meteen een duidelijke foto van de dader. Hier geldt ineens de wet op de privacy niet meer. Geen enkele discreet afwachtende houding of duiding in de richting van een met psychische problemen kampend iemand. Neen, het voltallige rechtse kamp wordt ogenblikkelijk in zijn geheel met de vinger gewezen.
  “Extreem links” zou nochtans ook kunnen, al ware het maar met de bedoeling om het rechtse kamp in diskrediet te brengen. Zou het de eerste keer zijn?

  Verontwaardiging alom deze keer. Schaamteloze politieke recuperatie heet men dat. Nochtans, nergens feestende autochtonen te zien in onze steden, die hun blijdschap uiten voor deze aanslag. Wat een hemelsbreed verschil met de moslims, die met hun vreugde wereldwijd geen blijf wisten na de even bloedige aanslagen van hun geloofsbroeders op “westerse honden” in Parijs en elders, of in het beste geval, zich hulden in volstrekt stilzwijgen. Ter goedkeuring?

  Wat een heisa deze keer, nu er eens per grote uitzondering een paar moskeeën werden aangevallen. Nu spreekt de hele wereld er schande van. Maar als moslim-terroristen een christelijke kerk aanvallen en vernielen, zoals laatst op 27 januari van dit jaar de kathedraal Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel (patrones van de zeelieden) in Jolo, zo’n duizend kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. Filipijnen, hoor je praktisch niemand ach en wee blèren.
  Nochtans was het resultaat niet min: 20 doden en minstens 81 gewonden. Zijn deze doden dan geen verontwaardiging waard?

  Niettemin, geen vlaggen halfstok toen, zoals nu, geen tv-programma’s eraan gewijd, geen huichelaar Geens om op T.V. met zijn uitgestreken tsjevensmoel te komen pleiten voor regelrechte censuur op het internet met bijgaande gerechtelijke veroordelingen. Niets van dit alles, het ging maar om christenen, nietwaar, wie maalt daar nu om?

  Die moslims krijgen nu eens een koekje van eigen deeg. Zoals altijd is het kot in dit geval te klein, en wordt meteen alles in gereedheid gebracht om de kritische burger nog meer te muilkorven. Het ijzer smeden terwijl het heet is, heet dat.

  Deze onbekwame minister van justitie waar niets juist is, begrijpt nog niet eens dat de motieven van de dader niets, maar dan ook niets, met “hatespeech” op het internet of waar dan ook te maken heeft, maar alles met een jarenlange, diepgewortelde frustratie van een individu, veroorzaakt door plicht verzuimende sujetten als hemzelf.

  Had hij grondig het 74 bladzijden tellende manifest van de dader ietwat grondig bestudeerd, dan zou hij gemerkt hebben dat de dader door niemand of wat dan ook werd geïnspireerd, absoluut niet van rechtse signatuur is, eerder het tegenover gestelde, en dat enkel zijn eigen bevindingen ter plaatse, ondermeer ook op zijn reizen naar Frankrijk, hem hadden doen inzien hoe erg de toestand in het westen intussen was geworden, en dat veel van wat hij daarover had gehoord en gelezen, en eerst niet had willen geloven, wel degelijk de pijnlijke waarheid was. Een voor hem onhoudbare en niet meer te tolereren situatie, met deze niet te vergoelijken daad tot gevolg. Heeft hij helemaal ongelijk wat dat betreft?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *