Opmerkelijke boodschap van een bekend strafpleiter …

Een opmerkelijke boodschap ….  Een boodschap die aan duidelijkheid niets ontbreekt…
Boodschap van  advocaat … Meester Van Steenkiste

Goedendag, Zoals de volgende regels aantonen,werd ik gedwongen me bewust te worden van de extreme moeilijkheid het woord ‘infidèle/ongelovige’ te definiëren. Kiezen tussen Allah of Christus, terwijl de Islam veruit de godsdienst is die het meest oprukt in ons land. Vorige maand nam ik deel aan een jaarlijkse stage, noodzakelijk voor de hernieuwing van mijn veiligheidsaanstelling in de gevangenissen. Tijdens de cursus was er een presentatie van 4 sprekers, die respectievelijk de katholieken, protestanten, joden en moslims vertegenwoordigden en hierbij de grondslagen van hun doctrine/leer uitlegden. Het was met bijzondere aandacht dat ik de exposé van de Imam bijwoonde.

De presentatie van deze laatste, vergezeld van een video-projectie, was opmerkelijk. Na afloop van de presentaties was er mogelijkheid tot vragen stellen en toen ik aan de beurt kwam, vroeg ik: ‘Ik verzoek u me te verbeteren als ik me vergis, maar ik dacht begrepen te hebben dat de meerderheid van de Imams en de religieuze autoriteiten de Jihad (heilige oorlog) verordend hadden tegen de ongelovigen van de hele wereld. En dat bij het doden van een ongelovige (wat een verplichting is voor alle moslims) ze ervan verzekerd zijn naar het paradijs te zullen gaan. In dat geval, kunt u me de definitie geven van wat precies een ongelovige is?’

Zonder iets in te brengen tegen mijn interpretatie en zonder de minste aarzeling, antwoordde de Imam : ‘Een niet-moslim!!’ Ik repliceerde : ‘Sta me dan toe me ervan te verzekeren dat ik het goed begrepen heb: Het geheel van aanbidders/vereerders van Allah moet gehoorzamen aan het bevel om, al wie niet tot uw religie behoort, te doden, om zo hun plaats in het paradijs te verkrijgen, niet waar?’

Zijn gelaat dat tot nu toe zelfzekerheid en autoriteit uitstraalde, veranderde plots in dat van een jongetje dat betrapt was met zijn hand in de confituurpot ! ‘Dat is juist’ mompelde hij. Ik hernam: ‘Goed, ik heb er wel veel moeite mee om me voor te stellen dat de paus alle katholieken, of de dominee alle protestanten, zou aansporen om uw geloofsgenoten uit te roeien en zich zo van hun plaats in het paradijs te verzekeren. De Imam was sprakeloos !

Ik vervolgde: ‘Ik heb eveneens moeilijkheden om mezelf te beschouwen als uw vriend, vermits uzelf en uw confraters uw gelovigen aanzetten om me te doden. Nog een andere vraag: ‘Zou u ervoor kiezen Allah te volgen die u opdraagt me te vermoorden om zo het paradijs te mogen betreden, of Christus die me aanspoort u lief te hebben zodat ook ik toegang krijg tot het paradijs. Omdat hij wil dat ik er ben in uw gezelschap?’

Men had een speld kunnen horen vallen, terwijl de Imam zweeg. Onnodig te vermelden dat de organisators en promotors van het seminarie niet konden waarderen dat de minister van de islamitische cultuur zo behandeld werd en dat enkele waarheden omtrent geloofspunten van deze religie werden aan de kaak gesteld.

In de komende 30 jaar, zullen er genoeg moslimkiezers zijn in ons land om een regering naar hun keuze te installeren, met toepassing van de Sharia bij wijze van wet. Ik vond dat alle inwoners van dit land op de hoogte gesteld moesten worden. Maar met het justitiesysteem en de liberale media is er geen enkele kans dat deze tekst breed verspreid zal worden, vandaar…. deze boodschap.

Doorsturen, want dit krijgt men niet te horen op TV.

h/t Walter

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Opmerkelijke boodschap van een bekend strafpleiter … — 7 reacties

 1. Kijk eens op advocaat.be en zoek die Van Steenkiste….

  Je mag het aan- of vaneen proberen. Het is een strafpleiter, zegt-ie, dus je zoekt onder Strafrecht. Amuseer je nu maar met ELKE balie aan te vinken…
  Of geloof me op m’n woord:

  RESULTAAT 0 – Die Van Steenkiste bestaat niet eens!

  Wel is er de beroemde advocaat Van SteenBRUGGE… Iemand die weer eens vuurke wil stoken in de moslimgemeenschap heeft er (blijkbaar terecht) op gerekend dat zijn lezers (jullie, onder andere) zonder veel nadenken hem zouden geloven omdat Van Steenkiste nu eenmaal vertrouwd genoeg klinkt en … “het zal dan wel waar zijn zeker?”
  Laat je toch niet zo manipuleren mensen!

  • Brugge, Kiste, Kerke, het interesseert ons allemaal niet!
   “Zonder veel nadenken” is een regelrechte belediging.
   Niet wij zijn gemanipuleerd maar uitgerekend jij wel!
   Scheer U weg!

 2. Dit stuurde ik net aan een vriendin die me de mail van Mr Van Steenkiste bezorgde. Bestaat die trouwens? Google kent hem niet.

  Ik wou dit tegelijk naar die meester Van Steenkiste sturen dus zocht ik hem op op internet. Als hij zo bekend is… Niets! Maar wel al meteen de tekst op haatforums met woorden als “islamfascisme”…

  Wat er ook van zij, als hij zijn zegje mag doen – dan ik deze keer graag ook.

  Het is zo jammer dat de haatpredikers (van beide zijden trouwens) op deze manier een forum krijgen zonder zelfs maar iets te moeten doen.
  Het is zo jammer dat de man die zegt dat hij dit wil aanklagen het doet op een manier die alleen maar aanzet tot stigmatisering van mensen die niets met die kerel en zijn beweringen te maken willen hebben.
  Het is zo jammer dat dit soort mails zo vlot wordt doorgestuurd. Ze zetten aan tot haat en wantrouwen tegenover gewone moslims. Je buren, je kennissen,… Die kerels willen je laten denken dat JIJ een potentieel slachtoffer bent, terwijl er niets gebeurt. De echte slachtoffers van die haatpredikers zijn niet de ongelovigen, maar moslims die gewoon hun geloof willen beleven zoals het hoort (zie hieronder).
  Het is zo jammer dat de meerderheid, met een vredevolle boodschap, zelfs geen kans krijgt haar stem te laten horen… Ik heb het opgegeven om nog lezersbrieven naar kranten te schrijven: ze worden geweigerd of genegeerd.

  Daarom wil ik je met aandrang vragen
  dat je DEZE mail OOK stuurt naar de mensen
  aan wie je de mail van Meester Van Steenkiste zond.

  Een paar bedenkingen bij de bewering dat de Islam alle moslims verplicht om alle gelovigen te vermoorden.

  Het is waar dat de grote gedrevenheid van de begintijden er niet meer is – in èlke godsdienst, trouwens. Maar in de beginjaren en -eeuwen was dat anders. Dus:
  • Als een goede gelovige ongelovigen moet vermoorden, dan deugde geen enkele van Gods profeten.
  o Allemaal, van de eerste tot de laatste – ook Profeet Muhammad (vzzmh) – hielden ze van hun volk, hoe zondig het ook was. De vernietiging van een ongelovig valk was NOOIT het werk van profeten of hun volgelingen, maar van God.
  o Toen Abraham engelen op bezoek kreeg en hoorde dat hun missie de vernietiging van het volk van zijn neef Lot was, heeft hij bij God voor hen gepleit!
  • Als dat moorden een verplichting is, hoe verklaar je dan:
  o dat de allereerste opdracht die de Quran aan de gelovigen gaf was om de mensen van Mekka ervan te weerhouden hun meisjesbaby’s levende te begraven (omdat ze liever jongens hadden). Wat zij deden, was kinderen van afgodenaanbidders redden!!!
  o De Quran zei hen te streven naar rechtvaardigheid en dupes van bedrog bij te staan om te krijgen wat hun toekwam. ALLE dupes, ongeacht hun afkomst of geloof.
  o Een ongelovige buur van Abu Bakr (de beste vriend van de Profeet vzzmh) vroeg, toen hij zijn huis te koop zette, het dubbele van wat het waard was. Toen de mensen hem daarop aanspraken, zei hij: “Je betaalt een deel voor het huis en een deel omdat je Abu Bakr als buurman krijgt.” Als Abu Bakr als goede moslim ongelovigen moest vermoorden, hoe komt het dan dat zijn buurman hem zo waardeerde?!
  • Als dat moorden een verplichting is, hoe kan het dan dat er zoveel andersgelovigen in de wereld zijn?
  • Als dat moorden een plicht is, waarom zijn Joden destijds uit Europa naar de moslimwereld gevlucht?
  • Als dat moorden een plicht is, waarom konden christenen in de regio overleven? Zelfs aftakkingen die door de officiële kerk werden vervolgd en uitgemoord?
  • Als dat moorden een verplichting is, waarom worden er dan niet dagelijks honderden moorden gepleegd?

  Antwoord: omdat het geen plicht is. Zelfs geen optie!
  Mensen doden is AB SO LUUT VER BO DEN in de Islam, tenzij in een oorlogssituatie. Geef toe – dat is niet typisch Islam.

  Het vers dat wordt misbruikt door haatpredikers (Dood ze waar je ze ook vindt) wordt totaal uit zijn context gerukt.
  … Jammer genoeg ZELFS door zogenaamde moslims…
  • Het vers werd geopenbaard na de overwinning van de moslims op Mekka. Zonder slag of stoot konden ze de stad binnen trekken en de afgodsbeelden in de Kaba vernielen. De Kaba is het gebouw dat door Abraham (vader van àlle monotheïstische godsdiensten) voor de aanbidding van de éne ware God, de God van Abraham, Isaak, Jacob, David, Mozes, Jezus… was gebouwd, en voor geen ander.
  • Wanneer God vroeger – kijk maar in het Oude Testament – een volk strafte omdat het maar niet naar zijn profeten luisterede, dan kwam Zijn straf ineens, zwaar en dodelijk: de vloed voor het volk van Noa, de vernietiging van Sodom en Gomorra en Farao en zijn leger die in de zee worden verzopen zijn wel de meest bekende.
  • Als God ten tijde van Profeet Muhammad (vzzmh) zou gedaan hebben wat Hij normaal doet, dan had Hij de inwoners van Mekka, een volk dat 23 jaar lang Zijn profeet had vervolgd en honderden mensen had vermoord en gemarteld, gewoon uitgeroeid. Een ramp, een ziekte, … Maar wat doet Hij? Hij geeft ze de tijd:
  “Jullie kregen 23 jaar lang de Boodschap van de Islam te horen. Jullie wilden ze niet horen, of het kon je niet schelen. Nu moet je beslissen: denk gedurende een bepaalde periode na over de Islam (ik dacht dat het 4 maanden waren) – Gebruik die tijd om vragen te stellen over de Islam en over je afgoden – en daarna heb je de keuze: je leeft gewoon vreedzaam en verdraagzaam samen, of je wordt moslim of je blijft je verzetten. In dat laatste geval kan je maar beter vertrekken, anders ga je er aan. Niet nu meteen zonder een laatste kans, maar nadat je hebt kunnen nadenken.
  • Lees meer hier: Dood ze! Maar wie zijn “ze”?

  Alle moslims – een paar agressieve verkrachters van de Islam niet meegerekend – weten dat hun opdracht is om in vrede samen te leven. Omdat zoveel idioten leugens verspreiden, worden die vredelievende moslims met haat en verwijten geconfronteerd die ze, in theorie, geduldig moeten verdragen zoals hun Profeet (vzzmh) dat deed. Maar mensen zijn en blijven mensen. Ze zijn moe getergd. Zeker wanneer hun kinderen worden uitgescholden en achtergesteld, slaan er wel eens stoppen door. Zou niet mogen, maar menselijk is het wel. Dat heeft echter niets te maken met een opdracht tot moorden. Nooit.

  Ik roep Meester Van Steenkiste op om een officiële klacht neer te leggen tegen de man die dit soort zaken blijkt te verkondigen. Wat voor strafpleiter ben je als je dat niet eens kan???
  En aan jou vraag ik om deze mail dus effectief nu door te sturen naar dezelfde mensen aan wie je de “opmerkelijke boodschap van een bekend strafpleiter” hebt gestuurd. Het kwaad is geschied, de forums spuwen hun haat. Maar laten we hopen dat we ook wat liefdevol weerwerk kunnen bieden…

  Liefs

  Marijke – als moslim word ik graag Mariam genoemd.

  • Hoera!

   De islamofascistische horde heeft Nageltjes ontdekt. Hier gaan we dus: “Verkrachters van islam”?

   Citaat: “of je wordt moslim of je blijft je verzetten. In dat laatste geval kan je maar beter vertrekken, anders ga je er aan. Niet nu meteen zonder een laatste kans, maar nadat je hebt kunnen nadenken.” Nou!!

   Moslima, wij zijn de vertegenwoordigers van de westerse cultuur. De uitvinders van “kunnen nadenken”.
   Ken uw eigen doctrine, uw eigen ideologie, en durf er uit treden! Dat durf je niet omdat gegijzelde en dus afvalligen mogen gedood worden.

   Islam is de enige haat die hier relevant is.

 3. Beste Walter “terwijl de Islam veruit de godsdienst is die het meest oprukt in ons land”, is ‘veruit’ een valse verklaring.

  Blijkbaar weet de “meester” niet eens dat islam voor 91,1 PROCENT een imperialistische ideologie is, en helemaal geen religie of godsdienst!

  Al heeft hij bijna helemaal gelijk, hij beseft niet eens waarom!!!

  Islam is helemaal geen godsdienst. Islam is een politieke doctrine en onverdraagzame imperialistische ideologie!

  • Beste admin,
   Volledig eens met u, maar er lopen andere kastaars rond die jammer genoeg nog zover niet zijn als Meester Van Steenkiste.

 4. Beste admin,

  Met dank voor publicatie.
  Aan de tekst van Meester Van Steenkiste valt uiteraard niets toe te voegen.
  Laat ons hopen dat in dit geval 1 zwaluw wel de lentemaakt.

Laat een reactie achter aan Marijke Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *