Het bedreigende europese monster (2)

Dat het europese monster steeds verstikkender wordt blijkt eens te meer uit het bestaan van een school die de toekomstige eurocratie vorm moet geven en de benodigde toekomstige kaders voorbereiden op het verkondigen van een soort elitaire filosofie en “leitkultur”die de gewone inwoner van de EU-landen onder de knoet moet houden met als uiteindelijk doel een europese staat tot stand te brengen die komaf zal maken met de nationale en volkse identiteiten.grappig-monster-cartoon

Waar in de beginjaren van de europese eenwording het opzet een economische samenwerking was die de ontstane animositeit als gevolg van WOII wou wegwerken, dan kwam men in een latere fase terecht in een bureaucratie die zich aanmatigde tot in de persoonlijke levenssfeer door te dringen.Waar het project van Adenauer en De Gaulle en later van Thatcher een loutere samenwerking tussen sterke nationale staten beoogde evolueert men thans naar een bureaucratische politiek met sterke sovjetallures .

Rekening gehouden met het voorgaande vertonen spijtig genoeg de meeste van onze onze nationale politiekers een nooit geziene eurofilie en onderdanigheid aan alle oekazes die uitgaan van de talloze en overbodige europese beleidsorganen zoals de europese commissie,het parlement,de raad van ministers en de menigvuldige adviesorganen.Vanaf het ogenblik dat het woord europa uitgesproken wordt is alle discussie over de voorgestelde maatregelen taboe.Meer bepaald zou men zich terechte vragen kunnen stellen waarom de kostelijke renovatie en nieuwbouw van hogergenoemde school en de talrijke andere europese gebouwen in Brussel te financieren.Ook de discriminatie van onze kinderen en de dikwijls aftandse schoolgebouwen waarin ze verkeren zou in de verf kunnen gezet worden.

Het wekt bijgevolg verbazing op dat een partij als de Nv-A zich eveneens in deze context inschrijft en zo weinig haar stem omtrent deze problematiek door haar vertegenwoordigers in het europees parlement laat weerklinken.Hoopt deze partij op een goedkeuring door europa van meer Vlaamse zelfstandigheid dan zou ze wel eens van een kale reis kunnen weerkeren.Integendeel tegenkanting en vijandigheid door europa  zou  haar deel kunnen zijn.En van een verdampen van de belgische staat ten voordele van europa zou wel eens niets in huis kunnen komen .Toch blijft deze partij ondanks alles en in navolging van de belgicistische partijen aan hetzelfde zeel over deze problematiek trekken .Daarom zal de Nv-A ondanks alle stemmenwinst op de tegenstand van alle bewuste vlamingen  voor wie de Vlaamse identiteit nog iets betekent blijven botsen.

Pieter Coutereel

image_pdfimage_print
Share

Reacties zijn gesloten.