De 24 gebroken beloftes over migratie

Terwijl landen als Italië en Oostenrijk successen oogsten in de strijd tegen de ongecontroleerde massa-immigratie, faalt het beleid in dit land jammerlijk. Er werd door de partijen van deze regering — en N-VA in het bijzonder — veel gepraat en beloofd, maar weinig gehandeld.

Tom Van Grieken verzamelde in een brochure 24 voorbeelden van gebroken beloftes of gemiste kansen in verband met immigratie en integratie. 24 kwesties die de regering had moeten regelen, maar niet heeft
geregeld met als jammerlijk gevolg: een stijgende immigratie, een falende integratie en een steeds grotere immigratiefactuur voor onze sociale zekerheid. Het is allicht te laat om deze gratis brochure nog tijdig aan te krijgen voor de verkiezingsdag. Daarom de opsomming van deze gebroken beloftes; Hallucinant!

 1. Er kwam geen nieuw immigratiewetboek
 2. De regering breidde de lijst van veilige landen niet uit
 3. De wet op de woonstbetreding bij illegaliteit werd afgevoerd
 4. De regering weigerde structurele grenscontroles te organiseren
 5. De federale regering keurde het Marrakeshpact goed
 6. De federale regering verstrengde de voorwaarden voor gezinshereniging niet …
 7. De nieuwe Belgenfabriek blijft draaien
 8. De dubbele nationaliteit werd niet afgeschaft
 9. Het terugkeerbeleid faalde over de ganse lijn
 10. Er werden geen initiatieven genomen om de Conventie van Genève aan te passen
 11. Meer landen kregen vrijstelling van visumplicht
 12. België speelde geen voortrekkersrol in de strijd tegen massa-immigratie
 13. Het ‘Australisch model’ werd nooit ernstig overwogen
 14. De open sociale zekerheid bleef behouden
 15. De getrapte kinderbijslag voor nieuwkomers werd niet ingevoerd
 16. Erdogan-moskeeën krijgen nog steeds subsidies
 17. Fraude door allochtone sociale huurders met woning in thuisland blijft onbestraft
 18. De Vlaamse regering discrimineert autochtone Vlamingen
 19. De inburgeringscursussen voor immigranten bleven gratis
 20. lnburgering is nog steeds geen voorwaarde voor verblijfsvergunning
 21. De Vlaamse regering gaf meer subsidies aan de multicul-industrie
 22. Unia werd niet afgeschaft en kreeg zelfs meer geld
 23. Er kwam geen wettelijk hoofddoekverbod voor onderwijs en overheid
 24. De wetgeving op praktijktests werd goedgekeurd