The fake democracy of the failed state Belgium

English version

Ook bij de jongste verkiezingen in 2019 staat het aantal behaalde zetels in het Belgisch federaal parlement niet in verhouding tot het aantal behaalde stemmen. Dat kleine partijen benadeeld worden tegenover grote partijen, is al langer bekend. Maar er is veel meer aan de hand. Laten we enkele resultaten eens bekijken.

De Franstalige PS behaalde voor de federale Kamer van volksvertegenwoordigers 641.623 stemmen en krijgt daarvoor 20 zetels. Vlaams Belang kreeg voor dezelfde kamer 810.177 stemmen maar slechts 18 zetels. Omgerekend Vlaams Belang haalt 168.554 stemmen méér dan de Waalse PS, maar krijgt toch 2 zetels minder in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Maar er is meer. Ook tussen Groen en het Franstalige Ecolo is een duidelijk verschil te merken. Ecolo kreeg 416.452 stemmen. Groen kreeg 413.538 stemmen. Het verschil is amper 2.614 stemmen. M.a.w. in aantal stemmen is er heel weinig verschil tussen Ecolo en het Vlaamse Groen, maar Ecolo krijgt maar liefst 13 kamerzetels, terwijl groen er slechts 8 krijgt, een verschil van 5.

Ecolo was de grote winnaar aan Franstalige kant, Het Vlaamse Sp.a zat in het verliezende kamp. Maar Sp.a behaalde wel 455.034 stemmen, zo’n 38.582 stemmen méér dan Ecolo die er 416.452 kreeg. Maar in realiteit krijgt de Vlaamse Sp.a 9 zetels, en dus vier Kamerzetels minder dan het Franstalige Ecolo die er 13 krijgt. Een verschil van 4.

Vergelijken we ook even tussen het Vlaamse CD&V en de Franstalige PS: de CD&V haalde 602.520 stemmen zo’n 39.106 stemmen minder dan de PS met 641.623 stemmen. Maar in zetels omgerekend: krijgt de PS 20 zetels en de CD&V krijgt maar 12 zetels. Een verschil van 8.

De enige onderlinge zetelverdeling die evenredig is met het aantal behaalde stemmen betreft de christendemocraten. Het Franstalige CDH behaalt met 250.861 stemmen 5 zetels en het Vlaamse CD&V met 602.520 stemmen 12 zetels. Zetelverdeling kan dus ook eerlijk, rechtvaardig en normaal, al is dit een alleenstaande uitzondering.

Maar het wordt pas hallucinant als men de grootste partijen van boven en onder de taalgrens gaat vergelijken. De franstalige PS, grootste partij in Franstalig België, bekomt met 641.623 stemmen 20 zetels. De grootste partij in Vlaanderen, de N-VA bekomt met 1.086.787 stemmen slechts 25 zetels. Bij een rechtvaardige evenredige verdeling zou N-VA 3 zetels meer moeten halen en de PS 3 zetels minder. In de kering is dat 6 zetels op 150 onrechtvaardig verdeeld.

Alle regime-getrouwe politicologen en linkse professoren haastten zich om te melden dat alles ‘normaal’ is en dat er logische verklaringen zijn. Dat zal wel. Maar het blijft een eenvoudige vaststelling dat in de Kamer van volksvertegenwoordigers de Franstaligen in verhouding abnormaal meer zetels halen dan hen zou toekomen bij een evenredige verdeling.. En het is in de Kamer van volksvertegenwoordigers waar beslist wordt over de gezamenlijke materies.

Indien men alle geldig uitgebrachte stemmen aan Franstalige en aan Nederlandstalige kant optelt (de taalkundige opdeling van de unitaire lijst PTB/PVDA gebeurt door extrapolatie van de 225.593 stemmen die de PVDA bekwam voor het Vlaams Parlement) stelt men, rekening houdend met de stemmen op partijen die geen enkele zetel behaalden, vast dat Franstalige partijen 16 zetels op 150 te veel kregen en de Nederlandstalige partijen 14 zetels op 150 te weinig.

Indien men alleen rekening houdt met de stemmen voor partijen die wel zetels behaalden stelt men vast dat Franstalige partijen 12 zetels op 150 te veel kregen en de Nederlandstalige partijen 12 zetels op 150 te weinig. De stem van elke Vlaamse kiezer is dus de facto 8 procent minder waard dan die van een Franstalige kiezer! Totaal ondemocratisch en op geen enkele manier te verantwoorden.

Bovendien beschikken de Franstaligen over een ondemocratisch vetorecht ingevolge een grondwet die de Vlaamse meerderheid blokkeert en alle Vlamingen discrimineert. En dan durven Louis Tobback, Miet Smet, Willy Claes, Eric Van Rompuy, Guy Verhofstadt en Karel De Gucht op de staatszender en in de regimepers komen orakelen over “racisten, over “fascisten” en over sympathisanten van Adolf Hitler en zijn Nationaal-socialisten.

Voeg daarbij het schandalig feit dat vanuit de gespaarde verdiensten van elke belasting betalende Vlaming jaarlijks al decennia lang gemiddeld zo’n slordige 1.500 euro naar Franstalig België blijft vloeien, en dat via een open grenzen wanbeleid een horde gelukszoekers en Mohammedaanse invallers van de Belgische overheid op kosten van de belasting betalende Vlaming een leefloon blijft krijgen en verhoogd kindergeld ingevolge polygame gezinshereniging, dan begrijpt men dat de lasterpraatjes van de door de burgers gebuisde politiekers vele stappen te ver is.

De voormelde verkiezingscijfers zijn gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse zaken en dus niet voor twijfel of interpretatie vatbaar. De gefaalde staat Belgium is corrupt tot op het bot.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is serveimage