Politieke correctheid: de ondergang van onze westerse cultuur

h/t The Balkans Chronicles

Politiek-correcte marxisten die de westerse cultuur bedreigen en overleveren aan een totalitaire politieke ideologie: de ISLAM. Maar, landen als Polen, Hongarije of Tsjechië laten niet over zich heen lopen, verkopen hun land niet en halen deze gewelddadige en haat ideologie niet binnen. De inwoners van voormalige Oostbloklanden weten héél goed waar hun cultuur voor staat en welke normen en waarden er gelden. Bovenal zijn ze ongegeneerd trots op hun land en hun afkomst. Politieke correctheid, cultuurrelativisme en massa-immigratie komen er – letterlijk! – niet in…

Er vindt momenteel in West-Europa een kolonisatie plaats, die gestimuleerd wordt door politiek-correcte marxisten. Islamisten en politiek-correcte marxisten wijzen de huidige Europese seculiere en democratische cultuur strikt af, en beschouwen deze als ongewenst, slecht en zelfs boosaardig… Iedere onvrede over het immigratiebeleid moest worden ingeslikt. Deze ‘ingeslikte onvrede’ leverde een kloof op tussen het onderbuikgevoel van de burger op straat en de politieke correctheid van de bestuurlijke elite op het pluche. Veel autochtonen ontvluchtten de zwarte wijken, waardoor de ‘verzwarting’ in die wijken alleen nog maar meer toenam. En nu hebben we in heel West-Europa een ‘onverzoenlijke parallelle samenleving’ zien ontstaan. Het multiculturalisme is niet veel anders dan een oorlog tegen het westen, zoals het nazisme en stalinisme dat waren…

Deze oorlog, die politiek-correcte marxisten tegen Europa voert, vindt vooral plaats via de media, die ze in de loop der jaren vrijwel geheel onder hun controle hebben gebracht. Vrije meningsuiting is door hen vervangen door politieke correctheid. Visies en standpunten die tegen multiculturalisme ingaan worden gecensureerd en weggehouden uit de media en de publieke discussies. Die zijn door de tirannie van de heersende (linkse kerk) visie verboden. Wie nu voor het totalitaire ISLAM  en islamisering waarschuwt, wordt meteen van ‘racisme’ en islamofobie’ beschuldigd…

Terwijl de rest van de wereld democratiseerde, nam het aantal democratieën in de islamitische wereld alleen maar verder af. Met de rechten van vrouwen, homoseksuelen en religieuze minderheden is het nergens zo slecht gesteld. Democratie is voor de ISLAM een onacceptabel woord! Van Mali in West-Afrika tot de Filipijnen in Oost-Azië woeden tientallen burgeroorlogen met islamitische betrokkenheid, die miljoenen mensenlevens hebben gekost. Duizenden komen jaarlijks om bij aanslagen van terreurorganisaties als ISIS, Hamas en Boko Haram. Economisch raakt de islamitische wereld steeds verder achterop. Geen wonder dat velen elders een goed heenkomen zoeken. Maar ook wat integratie betreft zijn migranten uit moslimlanden hekkensluiters…

Veel mensen denken dat de islamitische medeburger na verloop van tijd keurig geassimileerd zal worden door de westerse samenleving. Maar,liefst 70 procent van de Europese moslims vast tijdens de ramadan. En in Nederland geboren immigranten kinderen, met islamitische ouders, trouwen bijna allemaal met een partner, die dezelfde achtergrond heeft. Dit houdt de islam krachtig en levend, en garandeert dat iedere volgende generatie haar islamitische identiteit behoudt. De moderne techniek in de gedaante van internet, televisie en luchtvaart zorgt ervoor dat de band met het moederland behouden blijft. De culturele assimilatie van moslims door de westerse cultuur faalt, terwijl internet en televisiezenders zoals Al Jazeera ervoor zorgen dat er een kruisbestuiving plaatsvindt tussen groepen moslims van verschillende etnische afkomst, zodat zij samen een internationale islam vormen…

Islamofascist Arafat noemde ooit de baarmoeder van de Palestijnse vrouw het ‘geheime wapen’ van zijn strijd. Franse vrouwen baren gemiddeld 1,7 kinderen, terwijl in Tunesië, Turkije en Marokko geboren vrouwen, die in Frankrijk wonen, tussen de 3,5 en 3,6 kinderen baren. Ook de tweede en derde generatie moslims in Europa heeft een ver bovengemiddeld geboortecijfer. Het aantal moslims is in veel gebieden van West-Europa nu zo groot geworden/30 miljoen/, dat de contouren van een Clash of Civilizations zichtbaar beginnen te worden… Het vergroten van de Oemma, de wereldwijde islamitische gemeenschap, staat centraal in de levenstaak van iedere moslim. En als er niets verandert zal de hoeveelheid moslims via immigratie en hogere geboortecijfers net zo lang toenemen tot ze zoveel invloed hebben dat het voor autochtonen om praktische redenen handiger is om bepaalde islamitische regels op te volgen of zelfs te bekeren tot de islam…

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Politieke correctheid: de ondergang van onze westerse cultuur — 1 reactie

  1. Een actieve anti-Islam politiek. Stoppen met kindergeld bijvoorbeeld aan moslims. Lijkt in eerste instantie onmogelijk, maar waar een wil is is een weg. Propageren van meer kinderen bij autochtonen. Stoppen met aanprijzen van abortus om allerlei drogredenen. Islam niet langer behandelen als alle andere religies. Dit is niet alleen een religie, dit is een politiek systeem dat onverenigbaar is met iedere vorm van beschaving en verlichting. En ophouden met het tolereren van moskeeën op iedere straathoek. En ophouden met tolereren van moslims die hele straten blokkeren om daar te gaan bidden. En actief en repressief optreden tegen de moslim jeugd die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de criminaliteit. Het is niet vijf voor twaalf, het is al ver voorbij 12 uur!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *