NASA weerlegt IPCC-wereldklimaatrapport: Antarctische ijskap groeit

h/t Fenixx en Rommel

Al in 2015 bevestigde een NASA-studie dat de Antarctische poolkap
sterk groeit. NASA kwam zelfs tot de conclusie dat de
onderzoeksresultaten van het IPCC-rapport (World Climate Report) in
tegenspraak zijn met de resultaten van het NASA-onderzoek. Volgens de
studie is de voorspelling van het IPCC dat de poolkappen zullen smelten
en de zeespiegel zal stijgen onjuist.

Volgens de laatste satellietgegevens is de ijskap tussen 1992 en 2001
met 112 miljard ton ijs per jaar toegenomen. Tussen 2003 en 2008 is de
ijskap jaarlijks met 82 miljard ton ijs toegenomen. De belangrijkste
gletsjeronderzoeker van de NASA, Dr. Jay Zwally, zei dat de NASA-studie
in wezen consistent was met andere studies dat de ijskap op het
Antarctisch schiereiland en West-Antarctica aan het toenemen was. Het
goede nieuws is dat Antarctica momenteel niet bijdraagt tot de stijging
van de zeespiegel, maar deze met 0,23 millimeter per jaar verlaagt.

In 2008 rapporteerde de “Welt” over het uitsterven van de ijsberen op
Arktis. Dit verslag is echter een “mythe”, aangezien de
ijsberenpopulatie zich volgens het NASA-rapport momenteel op een
recordniveau bevindt. In het licht van deze cijfers lijkt de theorie van
het broeikaseffect zeer “onwetenschappelijk”: de atmosfeer van de aarde
bestaat voor 78% uit stikstof, 21% uit zuurstof, 1% edelgassen en
0,028% CO2. De natuur zelf produceert ongeveer 96% van deze CO2. De
overige 4% wordt door de mens geproduceerd, d.w.z. 0,00152% CO2 van de
gehele atmosfeer. Het is niet alleen onwaarschijnlijk dat dit kleine
percentage verantwoordelijk zal zijn voor een globale
klimaatverandering, maar het is ook complete kwats.

Feit is echter dat de huidige klimaatpolitiek duizenden mensen laat
sterven. De productie van bio-ethanol leidt tot hogere voedselprijzen en
kost de armste mensen in de wereld eenvoudigweg hun leven. De
meerderheid van de mensen die geloven in de door de mens veroorzaakte
klimaatverandering, weet niet dat de theorie van de antropogene
opwarming van de aarde niet wetenschappelijk bewezen is. Het is een pure
theorie. Het Protocol van Kyoto en het beleid van de Duitse regering en
de Groenen zijn dus gebaseerd op het verslag van het
Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering dat niet is
bewezen. Talrijke wetenschappers die ooit hun naam aan dit rapport
hebben gegeven, zijn inmiddels van gedachte veranderd. In 1995 heeft
Angela Merkel, de toenmalige federale minister van Milieu, met haar
“Berlijnse mandaat” een beslissende bijdrage geleverd aan deze fraude.

Het onderwerp “klimaatbescherming” heeft al tot talrijke scheeftrekkingen geleid. Achtergronden worden meestal genegeerd.

Bron:
NASA widerlegt Weltklimabericht: Antarktis-Eis-Polkappe wächst
NASA Study: Mass Gains of Antarctic Ice Sheet Greater than Losses (h/t Rutger)