Verborgen Facebook campagne van Open VLD om 20% van Vlamingen uit te sluiten

Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten
kan haar afschuw voor 20% van de Vlamingen niet meer voor zich houden.
Kokhalzend rijdt ze rond in Vlaanderen omdat ze Vlaanderen niet meer
herkent. Overal waar ze komt getuigt ze van haar fysieke ongemak als ze
denkt aan die honderdduizenden vendelzwaaiende idioten die voor het Vlaams Belang
hebben gestemd. Gwendolyn heeft momenteel twee extra assistenten, één
Motilium- en één Immodium-assistent. Zij stoppen de Voorzitter
afwisselend een instant smelttablet onder de tong om haar te behoeden
voor Vlaamse buikloop of Vlaamse braakneigingen.

In een poging om zichzelf en haar partij nog relevant te maken
commandeerde ze haar twee pillen-assistenten het roer over te nemen van
haar sociale-media-assistent want die had er tijdens de laatste verkiezingen werkelijk niets van gebakken.

Om de Vlamingen te overtuigen van het belang en de noodzaak van het liberalisme, doken de Motilium- en Immodium-assistent in hun bijbel, de bijsluiters van hun orodispergeerbare tabletten.

Ze hadden ook J.A. Hobson’s boek, “The Crisis of Liberalism”
(1909) kunnen raadplegen, maar dat ging over de intellectuele en morele
capaciteit om positieve, progressieve processen in de samenleving op
gang te brengen, niet echt iets wat Voorzitter Rutten zag zitten. Nee,
zij wou liever op Domperidon-achtige wijze de Vlaamse maag snel
geledigd zien, door 20% ‘Vlaams vuil’ uit te sluiten en uit te
scheiden, zodat zij van dat opgeblazen buikgevoel van af is.

In een werkelijk bizarre poging om sociale media te koppelen aan deze uitscheidingsstrategie organizeerde de top van de Open VLD vorige week een verborgen Facebook campagne
die erop gericht was ondernemend Vlaanderen te overtuigen dat de
essentie van het Vlaamse liberalisme vandaag bestaat in het uitsluiten
van 20% van de bevolking, en dat dat dus GOED is.

’t Is niet omdat we bij ‘tScheldt niet weten wat
doen, maar die Facebook campagne van de Open VLD hebben we toch even
getest bij de beoogde doelgroep. Wij hebben zo’n flauw vermoeden dat die
Facebook campagne van Gwendolyn het equivalent is van Wereldoorlog I
soldaten die zichzelf vrijwillig doelbewust ‘per vergissing’ in de voet
schoten.

We zijn zelfs, tijdens onze research, gestoten op ‘liberalen’ die
hardop menen dat het tijd is voor een nieuwe echte liberale partij in
Vlaanderen, omdat de oude liberale partij, die van Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten en bij uitbreiding Karel Lodewijk Georgette Emmerence De Gucht, verworden is tot een lapmiddelen-filosofie komende uit een huisapotheek.

H/T Faustus

Foto: een screenshot van de verborgen Facebook
campagne van de Open VLD vorige week. De inhoud laat aan duidelijkheid
niets te wensen over.

De echte Vlaming moet zich niet alleen beschermen tegen Groen en Tsjevenarij, hij moet zich nu ook indekken tegen een ranzig liberaal discours dat niets maar dan ook niets meer te maken heeft met het echte liberalisme. Steun ‘tScheldt.

Karel komt klaar met live-haatorgasme

Eindelijk! Wat Karel De Gucht (Open VLD) als liberale hoogheid in volle hoogmoed al zo lang kwijt wilde kwam eruit gegutst bij Dany Verstraeten tijdens het VTM-Nieuws. ‘Het Vlaams Belang neigt naar nationaalsocialisme zoals in de jaren 30’. Oef, het was eruit. ‘Zoals nazisme?’, flirtte Dany met Karel om hem enigszins te plezieren. Er kwam niets extra opborrelen. ‘Dat hebt u gezegd’,
glunderde De Gucht. Het deed hem zo’n deugd dat je er bijna niet kwaad
om kon zijn. Niet dat Karel zich ooit helemaal heeft ingehouden in zijn
hoogwaardige bestaan. Niets menselijks is hem vreemd, dat is algemeen
geweten. Toch vroegen naast het gewone volk ook deskundigen zich een en
ander af.

Mogelijke verklaringen: aan de universiteit van Queensland
bestudeerde men humeurige ouderen en stelde men vast dat de frontale
hersenkwab bij deze mensen serieus is gaan krimpen waardoor alle gevoel
voor gêne wegvalt. Wat ook kan: in The Atlantic verscheen een boeiend artikel over het ‘Irritable Male Syndrome’
(IMS) betreffende senioren die iedereen op de zenuwen werken met hun
onuitstaanbaar gedrag. Dat mag hen niet euvel worden geduid, want het
gaat hier tenslotte om een nare aandoening. Hoe dan ook, wanneer de
zenuwcellen die verbonden zijn met het genotscentrum in de hersenen
geprikkeld raken-ook wel de ‘aaineuronen’ genoemd-is betrokkene
niet echt meer te houden. Een prille liefde maar net zo goed een
oprechte uitstorting van onversneden haat kan flink deugd doen in het
kokende brein. De kijkers konden live op VTM volgen hoe het liberale libido
gul oplaaide. Karel zag er onknap vermagerd uit. Waarschijnlijk was dat
al voor de uitzending begonnen. Hopelijk scheelt er niets met onze
pittige wijnboer. We zouden zijn analyses meer missen dan hem.

H/T Jef Van As ‘tScheldt

N.v.d.r.: Tijdens zijn studententijd orakelde Karel De Gucht in de “cercle du libre pensée” aan de VUB/ULB dat het Vlaams nationalisme in strijd is met de principes van “het vrij onderzoek”.

Dat vrij onderzoek is de hoeksteen van de vrijzinnigheid. Wat dit stuk crapuul verklaarde is dus iets in de aard van “De paus van Rome heeft niets met de katholieke kerk te maken”. Deze misdadiger is een belgicist en een volksverrader.