Wanneer stoppen we die stommiteiten?

Het is juist dat wat in Syrie nu aan het gebeuren is iedere verbeelding tart.
Maar feitelijk zijn het alleen verschillende groepen van moslims die elkaar willen vernietigen.
Het is juist dat wat vandaag in Irak aan het gebeuren is iedere verbeelding tart.
Maar feitelijk zijn het alleen verschillende groepen van moslims die elkaar willen uitmoorden.

Het is juist dat wat vandaag in landen zoals Afghanistan; Pakistan of Somalie aan het gebeuren is iedere verbeelding tart. Maar het zijn alleen geschillen tussen allerlei extremistische moslims die aan de basis liggen.

Het is onbegrijpelijk dat in landen zoals Nigeria weinig of niets gedaan wordt tegen bepaalde groepen moslims die dag na dag katholieke kerken in brand steken of katholieken gewoon vermoorden.

Indien men mij zou vragen waar ergens in de wereld katholieken of protestanten gelovigen van andere godsdiensten willen vernietigen of uitmoorden zou ik het antwoord schuldig moeten blijven want dat gebeurt nergens. Maar de moslims blijken overal vrij spel te hebben en wij sluiten onze ogen. Erger nog: in eigen land willen onze overheden zich meer en meer aanpassen aan alle eisen van deze minderheid. Of het nu gaat over gescheiden zwemmen voor mannen en vrouwen; over varkenvlees-vrij voedsel in de gevangenissen of over het afleveren van bouwtoelatingen voor de zoveelste moskee doet er niet toe. Feit is dat we onze ogen blijven sluiten voor deze wreedaardige godsdienst; steeds maar toegeven en uiteindelijk onze eigen verworven vrijheden en onze onafhankelijkheid op het spel zetten.

Daarom menen we dat het nu hoog tijd aan het worden is dat we gaan reageren tegen al die idioten van beroepspolitiekers die dit blijkbaar nog steeds niet begrepen hebben en maar blijven kruipen voor een groep snel groeiende gelukzoekers die al onze sociale verworvenheden en reserves, die door onze ouders en grootouders werden opgebouwd, aan het opsnoepen zijn.

Wij hebben met de islam ; hun koran en hun allah weinig of niets te maken. We gunnen iedereen vrijheid van godsdienst en denken er niet aan één vinger in de weg te leggen van iemand die een andere godsdienst wil aankleven. Maar het moet nu voor eens en altijd duidelijk gaan worden voor alle beroepspolitiekers dat de Vlamingen het nu beu aan het worden zijn en een verdere vernietiging van hun sociaal stelsel; van hun ocmw’s en van hun spaarpot verbieden! Indien de moslims elkaar willen uitmoorden en herrie schoppen in vele landen is dat uiteindelijk hun recht. Wij hoeven ons met hen niet te bemoeien en ze hoeven alleen maar met hun allah af te rekenen.

Maar hier in Vlaanderen hebben we reeds véél te véél toegegeven en moeten we nu aan deze waanzin een halt toeroepen. Moslims die hier geen enkele positieve bijdrage leveren voor onze samenleving moeten we zo snel als enigzins mogelijk is terugzenden naar hun land van herkomst. We zijn en blijven tollerante mensen; we blijven solidair om sukkelaars te helpen maar het is hoog tijd dat we ons met hand en tand gaan verzetten tegen de verdere vernieling van ons Vlaanderen!

Beroepspolitiekers die een andere mening hebben moeten we bij de volgende verkiezingen definitief uitschakelen!

Men zegge het voort,